श्रद्धांजलि

सुळीं दिले येशूला वेडेपणाच्या भरांत खिळे ठोकले अंगाला रागाच्या ओघांत ।।१।। समर्पण केले देहाचे परि न सोडी ध्येय बलिदानाच्या मार्गाचे हेच महत्व होय ।।२।। सुळावरी तो जातांना वदला आकाशी बघूनी क्षमा कर प्रभू त्यांना ते आहेत अज्ञानी ।।३।। कळले नाहीं ज्ञान अज्ञान सागरांत जाणले तत्वज्ञान उशीर केला त्यांत ।।४।। उपयोग नाही आतां वेळ गेली निघूनी जाण […]

नमन

नमन माझे श्री गणेशाला वंदितो मी कुलस्वामिनी श्री रेणुकेला भाव अर्पितो गुरु दत्तात्रयाला परमात्म्याची विविध रुपें ।।१।। परमेश्वराची लीला महान घ्यावी सर्वानी जाणून टाकून सारे ब्रह्मांड व्यापून चालवितसे खेळ जीवनाचा ।।२।। विश्वाचा तो अधिनायक जीवन धर्माचा तो पालक जीवन गाड्याचा तो चालक परब्रह्म परमात्मा ।।३।। नसे त्यासी मृत्यु- जन्म कार्य करी तो अवतार घेऊन कुणामध्यें अंशरुपे […]

ओळखा पाहू मी कोण?

जेथे जातो, तेथे मी खातो, संपूर्ण खात्याला मी बरबटवतो, ओळखा पाहू मी कोण? भाषणबाजी करतो, नारेबाजी करतो, लोकांना भडकविण्याचे काम मी करतो, ओळखा पाहू मी कोण? लोक येतात, लोक जातात, मागितलेली माहिती देण्याचे टाळतात, ओळखा पाहू मी कोण? — मयूर तोंडवळकर

1 230 231 232 233 234 256