स्वयंचे विस्मरण

बाह्य जगीं प्रभूसी शोधतो, विसरे जेव्हा ‘ अहं ब्रह्मास्मि ‘ कांही काळची विस्मृती ही, ईश्वर चिंतनाच्या येई कामी…१, शरिर जेव्हां रोगी बनते, सुदृढतेची येई आठवण प्रकाशाचे महत्त्व वाटते, बघूनी अंध:कार भयाण…२, चालना देयी विस्मरण ते, शोध घेण्या त्याच शक्तीचे उकलन होते मग प्रभूची, स्मरण होता अंतर्यामीचे…३ – डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com

भोक

तुझ्या भिंतीवर मारला खिळा आणि पडला भोक तिला… त्या भोकातून पाहिले तुला पण दिसला चंद्र मला… त्या भोकाला लावला डोळा तेंव्हा दिसला काळोख मला… त्या भोकातूनच मग भिडला तुझ्या डोळ्याला माझा डोळा… त्या भोकातून पाहिले तुला तुही मग पाहिले मला… त्या भोकावर टांगले मला तुही मग टांगलेस तुला… त्या भोकातून दिले तुला तुही दिले प्रेम मला… […]

थोबडा

तुझा थोबडा पाहून मी तुझ्या प्रेमात पडलोच नाही तुला पाहून माझ्या हृद्याचे ठोके चुकले पहिल्यांदाच… मला वाटते तुझे आणि माझे काही नाते असावे गतजन्मीचे पण ते नाते प्रेमाचे नाही तर कदाचित असावे शत्रूत्वाचेच कारण क्षणात माणसांना भुरळ घालणार्‍या मला तुझ्या मागे उगाचच धावत राहावे लागलेच नसते वर्षानुवर्षे वेड्यागत… © कवी – निलेश बामणे ( एन.डी.)

निरोप

तिक्ष्ण दृष्टी दे घारीसम, देवा तिजला  । दूरवर बघत राहीन, ती लेकीला  ।।१।। लेक चालली निरोप घेवूनी, सासरी  । भरल्या नयनी माय उभी, शांत दारी  ।।२।। जड पावले पडता दिसती, लेकीची  । ओढ लागली त्याच पावलांना, मायेची  ।।३।। उंचावूनी हात हालवीत, चाले  लेक  । जलपडद्यामुळे दिसे, तीच अंधूक  ।।४।। वाटेवरूनी जाता जाता, दृष्टीआड झाली  । अश्रूपूसून पदराने, […]

मी कसा जगू आता ?, ते तुम्हीच ठरवायच ?

ईश्वराने शरीर दिलय,  ते मला वाढवायच मी कसा जगू आता ?, ते तुम्हीच ठरवायच ?   //धृ// **   शेजारचा छेड छाड करतो पोलिस स्टेशनला तक्रार करण्यास गेली पोलिसानेच बलात्कार केला म्हणून रडत घरीं आली रक्षक हाच भक्षक झाला   तर संरक्षण कुणाला मागायचं   //१// मी कसा जगू आता ?, ते तुम्हीच ठरवायच ? **    बापाने दिलेल्या फ्लॅटवर घर […]

श्री कृष्णाच्या हातांतील जादू

हे घनश्यामा श्रीकृष्णा कोणती जादू तुझ्यां हातीं    सांग रे मनमोहना   ।।धृ।।   बोटे फिरवूनी मुरलीवरी सप्तसुरांची वर्षा करी सर्वा नाचवी तालावरी रंगून जाती हे श्रीहरी बोटांमधली किमया तुझी,    नाहीं कळली कुणा   ।।१।। कोणती जादू तुझ्यां हातीं    सांग रे मनमोहना   बोटांत बोटे गुंतवी राधेला तूं नाचवी गोपींना तूं गुंगवी गोपांना तू खेळवी कशी लागते ओढ तुझी,   […]

देहातील शक्ती

नासिकेसमोर हात ठेवा,    लागेल तुम्हां गरम हवा, थंड हवा आंत जाते,   गरम होऊन बाहेर येते ।।१।।   अन्न पाणी घेतो आपण,   ऊर्जा निघते त्याच्यातून, आत्म्यापरि फुगते छाती,   हवा आंत खेचूनी घेती ।।२।।   आतल्या ज्वलनास मदत होते,   उष्णता त्यातून बाहेर पडते, भावना जेंव्हा जागृत होती,   रोम रोम ते पुलकित होती ।।३।।   अवयवे सारी स्फुरुन जाती,   […]

रामाची व्याकूळता

सीतेकरीता व्याकुळ झाला अवतारी चक्रपाणी, अजब ही रामप्रभू कहाणी  ।।धृ।।   पत्नीहट्ट त्याला सांगे, कांचनमृग शोभेल अंगे, मृगयेच्या तो गेला मागे प्रसंग घेई रावण साधूनी  ।।१।। अजब ही रामप्रभू कहाणी   रावण नेई पळवूनी सीता दिसेना रामा कोठे आता तरुवेलींना पुसत होता वाहत होते अश्रू नयनीं   ।।२।। अजब ही रामप्रभू कहाणी   वाणी ज्याच्या शक्ती शिवाची […]

श्रीकृष्णासी कृष्णकमळ अर्पण

वाहूनी कृष्णकमल तव शिरी, अर्पितो भाव माझे श्रीहरी….।।धृ।।   तू आहेस ईश्वर, करी सारे साकार नशिब माझे थोर मिळे तुझा आधार सेवेसाठी कृपा होता मजवरी, शब्द गुंफूनी कविता करी….१, अर्पितो भाव माझे श्री हरी….   विविधतेने नटलेले कृष्णाचे जीवन गेले लय लागूनी जगले, कसे जगावे शिकवले जीवन सारे असूनी रूप ईश्वरी,  दाखवी स्वानूभवे तो हरी….२ अर्पितो […]

ये रे ये घना.. तोषवी तना

टीप : माझी ही रचना, पुणे आकाशवाणीकेंद्रावरून प्रसारित झाली आहे, तसेच माझ्या काव्यसंग्रहामध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. ये रे ये घना | तोषवी तना | तुझी ही धरा | करी प्रार्थना || ध्रु || हाय ! त्या ग्रिष्माने, केली रे होळी | पुरे पुरे आता, राख-रांगोळी | सुकल्या माझिया देहावरी, जल शिंपना | ये रे ये घना […]

1 229 230 231 232 233 304
error: कॉपी कशाला करता? लेखकाला लिहायलासुद्धा कष्ट पडतात.. चोरी कशाला करायची ? स्वत:च लिहा की....