भावनेच्या आहारीं ।

नको बनूस अविचारी जाऊनी भावनेच्या आहारी ।।धृ।। प्राणीमात्राच्या जगती श्रेष्ठत्व तुला लाभले विवेक करण्या मनी यश तुला साधले नको घेऊं ऊंच भरारी ।।१।। जाऊनी भावनेच्या आहारी प्राण्यास असे भावना साथ नसे विचारांची विचार आणि भावना साथ मिळाली दोन्हीची नको बनूस अहंकारी ।।२।। जाऊनी भावनेच्या आहारी बरे वाईट यांची जाण घ्यावीस तूं ओळखूनी राहूं नकोस विसंबून आत्मविश्वास […]

श्रद्धांजलि

सुळीं दिले येशूला वेडेपणाच्या भरांत खिळे ठोकले अंगाला रागाच्या ओघांत ।।१।। समर्पण केले देहाचे परि न सोडी ध्येय बलिदानाच्या मार्गाचे हेच महत्व होय ।।२।। सुळावरी तो जातांना वदला आकाशी बघूनी क्षमा कर प्रभू त्यांना ते आहेत अज्ञानी ।।३।। कळले नाहीं ज्ञान अज्ञान सागरांत जाणले तत्वज्ञान उशीर केला त्यांत ।।४।। उपयोग नाही आतां वेळ गेली निघूनी जाण […]

नमन

नमन माझे श्री गणेशाला वंदितो मी कुलस्वामिनी श्री रेणुकेला भाव अर्पितो गुरु दत्तात्रयाला परमात्म्याची विविध रुपें ।।१।। परमेश्वराची लीला महान घ्यावी सर्वानी जाणून टाकून सारे ब्रह्मांड व्यापून चालवितसे खेळ जीवनाचा ।।२।। विश्वाचा तो अधिनायक जीवन धर्माचा तो पालक जीवन गाड्याचा तो चालक परब्रह्म परमात्मा ।।३।। नसे त्यासी मृत्यु- जन्म कार्य करी तो अवतार घेऊन कुणामध्यें अंशरुपे […]

1 228 229 230 231 232 254