जगाने उरी जी धरावी गझल

जगाने उरी जी धरावी गझल 
अशी एक मजला सुचावी गझल
मला लोक हे गुणगुणू लागले
कुणी लाख माझी न गावी गझल

—- प्रदीप निफाडकर
[…]

1 228 229 230 231