Avatar
About डॉ. भगवान नागापूरकर
डॉ. भगवान नागापूरकर हे निवृत्त सिव्हिल सर्जन आहेत. ते ठाणे येथे वास्तव्याला आहेत. त्यांचे अनेक लेखसंग्रह आणि काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत.

  वचन

वाणी मधूनी शब्द निघाला,  कदर त्याची करीत होते  । मुखावाटे बाहेर पडे जे,  वचन त्याला समजत होते  ।। दिले वचन पालन करण्या,  सर्वस्व पणाला लावीत होते  । प्राणाची लावून बाजी,  किंमत शब्दांची करीत होते  ।। स्वप्नामध्ये दिले वचन,  हरिश्चंद्र ते पालन करी  । राज्य गमवूनी सारे आपले, स्मशानी बनला डोंबकरी  ।। प्राण आहूती देई दशरथ, वनी […]

दुष्टाचा मृत्यु

सारे दुर्गुण अंगी असूनी,  गुंड होता तो इतर जनांना त्रास देत,  तुच्छ लेखितो शक्ति सामर्थ्य त्यांत असतां,  फार मातला आया बहिणीना अपमानुनी,  त्रासू लागला बळजबरीनें पैसे घेई, स्वार्था करिता हतबल होऊनी देऊ लागली, निराश होता केवळ त्याच्या अस्तित्वाने,  सारे घाबरती पिसाट संबोधूनी तयाला,  दुर्लक्ष करिती एके दिवशीं अवचित ती,  दुर्घटना झाली उंचावरनी त्याची स्कूटर,  खाली कोसळली […]

ईश्वराची बँक

प्रभूंनी बँक काढली    उघडा खाते ठेवा पूंजी आपली    आणा सुख जीवनाते  ।।१।। जेवढे गुंतवाल    मिळेल व्याजा सहित दरा विषयीं     तो आहे अगणित  ।।२।। ही बँकच न्यारी    तुम्हां न दिसेल कोठे धुंडाळूं नका संसारी    होईल दुःख मोठे  ।।३।। पाप पुण्याची ठेव    जमा करिते बँक जसा असेल भाव     तशी देईल सुख दुःख  ।।४।। गरज पडतां धन मिळणे   हे […]

बागेतील्या तारका

बागेमधला निसर्ग सारा, टिपत होतो मी रात्र पडूनी चंद्र आकाशी, बाग झाली रिकामी ||१|| बाकावरती बसून एकटा, मोजत होतो तारे लुकलुकणारा प्रकाश तो, अंक चुकवी सारे ||२|| अगणित बघुनी  संख्यावरी, प्रसन्न झाले मन किती वेळ तो निघूनी गेला, राहिले नाहीं भान ||३|| शितलेतेच्या  वातावरणीं, शांत झोप लागली नयन उघडतां बघितले मी, पहांट ती झाली ||४|| गेल्या निघूनी सर्व तारका, आकाशाला सोडूनी शोधूं लागले नयन माझे, त्यांना सर्व दिशांनी ||५|| चकित झालो […]

 ईश अस्तित्वाची ओढ

उंच उंच जावूनी झाडे चुंबीत होती गगनाला  । चंद्र चांदणे, भव्य पर्वत आणिक नदी नाला  ।। किती आनंद तो मनी जहाला बघूनी निसर्ग शोभा  । गुंग होऊनी नाचू लागलो सुटला चित्त ताबा  ।। सुंदर वाटे रूप आपले बिंब बघता दर्पणी  । पोंच मिळते समाधानाची केवळ अंतर्मनातूनी  ।। पूजा करीता तल्लीन होई मूर्ती बघूनी देवाची  । शक्तीमान […]

चेतना

ओठावरले गीत माझे,  आज कसे हे रुकून गेले गीतामधले शब्द रूकता,  ओठ कसे हे सुकून गेले….।। धृ ।। आकाशातील थवे पाहूनी, चंचल माझी नजर झाली भिर भिरणाऱ्या दृष्टी पटावर असंख्य चित्रे उमटूनी गेली चित्र बघूनी नाचे मन जे पाषाणा परी स्थिर कां झाले….१ ओठावरले गीत माझे आज कसे हे रुकून गेले गीतामधले शब्द रूकता ओठ कसे […]

कर्तृत्वाचे कल्पतरू

जीवन गंगा वहात राही, फुलवित सारी जीवने, पडेल प्रवाहीं तिच्या कुणी,  लागते त्याला वाहणे….१, काही काळ वाहतो देह,  डूबून जाणे लक्ष्य तयाचे कसा वाहतो केंव्हां डुबतो,  वेग ठरवी हे प्रवाहाचे….२, बुडूनी जाती देह प्रवाही,  कर्मे आतील तरंगती वाहत वाहत नदी किनारी,  स्थीर होवून काठी राहती,….३, देह क्षणाचा जरी,  त्याची कर्मे चिरंतर राहती कर्तृत्वाच्या कल्पतरूनी, इतर जणांना […]

इतरांतील लाचारी बघे

शक्तीच्या जोरावरती,  बघतो इतरांत लाचारी विसरून जातो वेड्या,  स्वत:तील न्यूनता खरी ….।।धृ।। पैसे ओढती खोऱ्यानें,  परि शरीर भरले रोगानें श्रीमंतीत वाढली कांहीं,  गरिबाची लाचारी पाही विसरून देह दुर्बलता,  धनाचा अहंकार धरी…१ शक्तीच्या जोरवरती बघतो इतरांत लाचारी शरीर संपदा मिळे,  परि अडते पैशामुळे देहाचा ताठा फार, इतरां तुच्छ लेखणार विवंचना ती पैशाची,  विसरे शरिर सौख्यापरि….२ शक्तीच्या जोरावरती […]

भिकाऱ्याचे पुण्य

रखरखत्या उन्हांत बसूनी, भीक मागतो एक भिकारी, जगदंबेचे नाम घेवूनी, भजन देवीचे सदैव करी ।।१।। नजीक येत्या वाटसरूंना, आशीर्वाद तो देत असे, ‘प्रभू तुमचे भले करील’ हेच शब्द उमटत असे ।।२।। अन्न न घेता दिवस जाई, खात भाकरी एकच वेळां, दिवसभरीचे श्रम होऊनी, उपवास सदैव घडला ।।३।। पूर्व जन्मीच्या कर्मफळाने, दीनवाणी जीवन मिळाले, आज पुण्याच्या राशि […]

कल्पकतेमुळे निराशा

निराशेचे बीज पेरतो,आम्हीच आमच्या गुणानें, विचारांना ताण देवूनी,जगा पाही त्याच दिशेने ।।१।। जाणूनी ईश्वरी स्वरूप,प्रतिमा ती मनीं बसवी, धडपड चालते सतत,तशीच प्रतीमा दिसावी ।।२।। तपसाधना ती बघूनी,कित्येकदा मिळे दर्शन, परि केवळ अज्ञानाने,न होई त्याचे अवलोकन ।।३।। सभोवतालच्या वस्तूंमध्यें,जाण तयाची येते, निसर्ग रम्य सौंदर्यात,भावना तशी उमटते ।।४।। अस्तित्वाची जाणीव देतो,हर एक घडीचा ठेवा, ध्यास लागतो आम्ही,परी कल्पिलेल्या […]

1 2 3 145