Avatar
About डॉ. भगवान नागापूरकर
डॉ. भगवान नागापूरकर हे निवृत्त सिव्हिल सर्जन आहेत. ते ठाणे येथे वास्तव्याला आहेत. त्यांचे अनेक लेखसंग्रह आणि काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत.

पेराल तसे उगवते

रुजविता बियाणें अंकूर फुटती असतील दाणे जसे तेच उगवती पेरता आनंद आनंदचि मिळे प्रेमाची बियाणें प्रेम आणी सगळे शिवीगाळ करुनी आदर येई कसा शत्रुत्त्वासंगे नसे मैत्रीचा ठसा घृणा दाखवूनी कसे येई प्रेम क्रोधाच्या मोलाचे शांती नसे दाम पेरावे तसें उगवतें नियम हा निसर्गाचा सुख दुःखाला कारण स्वभाव ज्याचा त्याचा — डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०

काव्यानुभव

फळ आज हे मधूर भासते, तपोबलातील अर्क असे कष्ट सोसले शरिर मनानें, चिज तयाचे झाले दिसे….. बसत होतो सांज सकाळी, व्यवसाय करण्या नियमाने यश ना पडले पदरी. केव्हा मान फिरविता नशीबाने…. निराश मन सदैव राहूनी, मनीं भावना लहरी उठती शब्दांना आकार देवूनी, लेखणी मधूनी वाहू लागती… लिहीता असता भाव बदलले, त्यात गुरफटलो पुरता छंद लागूनी नशाच […]

खरी स्थिती

मला नाही मान मला नाही अपमान, हेच तूं जाण तत्व जीवनाचे….१ कुणी नाही सबळ कुणी नसे दुर्बल हा मनाचा खेळ तुमच्या असे….२ कुणी नाही मोठा कुणी नसे छोटा प्रभूच्या ह्या वाटा सारख्याच असती….३ विविधता दिसे ती कृत्रिम असे निसर्गाची नसे ती वस्तूस्थिती….४ डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०

हर घडी मिळो सहवास

मानव देह देवूनी ईश्वरा, उपकार केले मजवरती सेवा करण्या तव चरणाची, संधी लाभली भाग्याने ती…१, कर्म दिले तू मानव योनीसी, श्रेष्ठत्व येई ते त्याचमुळे उद्धरून हे जीवन नेण्या, कामी येतील प्रयत्न सगळे…२, मुक्त होणे जन्म मरणातूनी, साध्य होई ते प्रभूसेवेने परि तीच मुक्ती वंचित करते, आनंदमयी प्रभू दर्शने…३, एक मागणे प्रभू चरणी, मुक्ती न देयी तू […]

देहातील शक्ती

नासिकांसमोर हात ठेवा, लागेल तुम्हां गरम हवा थंड हवा आत जाते,  गरम होवून बाहेर येते अन्न पाणी घेतो आपण, ऊर्जा निघते त्याच्यातून भात्यापरि फुगते छाती,  हवा आत खेचूनी घेती आतल्या ज्वलनास मदत होते, उष्णता त्यातून बाहेर पडते भावना जेव्हां जागृत होती,  रोमरोम ते पुलकित होती अवयवे सारी स्फूरीनी जाती,  देहामधूनी विज चमकती धनको ऋणको विद्युत साठे, […]

जीवन प्रभूमय

जीवन काय आहे    मला जे वाटत असे ते समजून घ्या तुम्हीं    प्रभूमय ते कसे ….१ मृत्यूचा तो विचार    कधी न येई मनी मृत्यू आहे निश्चित    माहीत हे असूनी…२ भीती आम्हां देहाची    कारण ते नाशवंत न वाटे मरूत आम्ही    आत्मा असूनी भगवंत….३ आत्मा आहेची अमर     मरणाची नसे भीती जी भीती वाटते    ती देहाची असती….४ आत्मा नसे कुणी […]

वडिलांचा आशिर्वाद

नव्हतो कधींही कवि वा लेखक     कसे घडले कांहीं न कळले साहित्य सेवेचा गुण मिळूनी     काव्य मजला सूचू लागले    १ वाङ्‍मयाविषयी प्रेम होते     वडीलांना त्या काळी अथांग ज्ञान त्यांनी मिळविले     पुस्तके वाचूनी सगळी   २ खो – खो मधल्या खेळा सारिखे     खो देत ते गेले बसूनी साहित्याची ठेव सोपवूनी मज     ते गेले चटकन निघूनी   ३ गोंधळून गेलो होतो […]

चुकीचे मूल्यमापन

चार कविता सुंदर रचिल्या,  काव्य वाचन केले त्याचे रसिक जनाची स्तुति ऐकूनी,  स्वप्न रंगविले कालीदासाचे….१, कॉलेजातील रंगमंचावरी,  तल्लीन होवूनी भूमिका केली टाळ्याचा तो कडकडाट ऐकूनी, नटसम्राटाची आठवण झाली….२, जमले होते शंभर श्रोते,  भाषण ज्यांचे समोर केले श्रोत्या मधली स्फुर्ति बघूनी,  गांधी नेहरूसम होवूं वाटले…३, यश जेंव्हां पदरी पडते,  भारावूनी जातो आम्ही त्यावेळी कर्तृत्व शक्तीचे मूल्यमापन,  करीत […]

विपरीत आनंद

खोड्या करणे, त्रास देणे,   हाच बनला स्वभाव त्याचा वाटत होते बघून त्याला,  दूरोपयोग करि तो शक्तीचा…१ पाय ओढणे, खाली पाडणे,  कपड्यावरी तो चिखल फेकणे मारपिट ती करूनी केंव्हां,  गुंडपणा तो करित राहणे…२, बेफिकीर ती वृत्ती तयाची,  स्वार्थाने तो भरला पुरता तुच्छ लेखी इतर जनाना,  स्व आनंद साधत असतां….३, ‘आनंद’ मिळवणे हेच ध्येय,  जीवनाचे तत्त्व खरे ते […]

मन तुझे कां गहिवरले ?

भाळी नसता कुंकंम तुझ्या गे विरचक्र हे हातीं आले मरणोत्तर हा किताब मळतां मन तुझे कां गहिवरले ?   शुर विराची अर्धांगिनी तू युद्धभूमिवर त्यास धाडीले ओवाळूनी निरोप देतां मन तुझे कां गहिवरले ?   देश सेवेत कामी यावे ब्रिद त्याचे मनी ठसविले सांगत असतां हेच दुजांना मन तुझे कां गहिवरले ?   सुर्वणाक्षरीं वाचून गाथा […]

1 2 3 159