Avatar
About डॉ. भगवान नागापूरकर
डॉ. भगवान नागापूरकर हे निवृत्त सिव्हिल सर्जन आहेत. ते ठाणे येथे वास्तव्याला आहेत. त्यांचे अनेक लेखसंग्रह आणि काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत.

आजी ग आजी!

सर्वाना आपली आजी खुप आवडत असते. जेथे फक्त प्रेम व माया भरपूर प्रमाणात तुमच्यावर सतत बरसत असते. त्यात कोणताच राग नसतो. शिस्त लावण्याची गरज भासण्याची वृत्ती नसते. कोणताही लोभ व्यक्त झालेला दिसत नाही. फक्त निर्मळ प्रेम. वासना विकार रहीत. कदाचित हे वयाचे व परिस्थितीचे गुणधर्म असू शकतील. आजी म्हणून ती जी भूमिका करते, ती एकदम त्यात एकरूप होऊन गेल्या प्रमाणे भासते. […]

आनंदी भाव हाच भगवंत

गेले सारे आयुष्य    परि न कळला ईश इच्छा राहिली अंतर्मनीं    प्रभू भेटावा एके दिनीं  ।।१ बालपणाचा काळ    करुनी अभ्यास नि खेळ मनाची एकाग्रता     केली शरीरा करिता  ।।२ तरुणपणाची उमेद    जिंकू वा मरु ही जिद्द करुन प्रयत्नांची पराकाष्टा    बनवी जीवन मार्ग निष्ठा  ।।३ संसारातील पदार्पण    इतरासाठी समर्पण वाढविता आपसातील भाव    जाणले इतर मनाचे ठाव  ।।४ काळ येता […]

ज्ञान देणारे सर्वच गुरू

अवतीभोवती सारे तुझ्या,   आहेत गुरू बसलेले जाण तयांची येण्यासाठी,   प्रभूसी मी विनविले  ।। १   निसर्ग शक्तीच्या सर्व अंगी,   काही तरी असे गुण आपणासची ज्ञान असावे,   घेण्यास ते समजून  ।।२   उघडे ठेवूनी डोळे तुम्ही,   बघाल जेंव्हां शेजारी काही ना काही ज्ञान मिळते,   वस्तूच्या त्या गुणापरी  ।।३   सारे सजिव निर्जिव वस्तू,   गुरू सारखे वाटावे तेच […]

बागेतल्या तारका

बागेमधला निसर्ग सारा          टिपत होतो मी रात्र पडूनी चंद्र आकाशी          बाग झाली रिकामी      १   बाकावरती बसून एकटा          मोजत होतो तारे लुकलुकणारा प्रकाश तो            अंक चुकवी सारे           २   अगणित बघुनी  संख्यावरी     प्रसन्न झाले मन किती वेळ तो निघूनी गेला        राहिले नाहीं भान         ३   शितलेतेच्या  वातावरणीं           शांत झोप लागली नयन उघडतां बघितले मी      पहांट ती झाली           ४   गेल्या निघूनी सर्व तारका       आकाशाला सोडूनी शोधूं लागले […]

ध्यानस्त शिव

शिव कुणाचे चिंतन करितो ? प्रश्न पडला मनी, तोच तर आहे प्रभू जगाचा काय तयाचे ध्यानी…१,   जेव्हां आम्ही चिंतन करितो, ध्यान लावी प्रभूकडे, प्रयत्न करूनी जगास विसरे, लक्ष केंद्रितो त्याजकडे….२,   उलट दिशेने शिवाचे चिंतन, चालते जगतासाठीं ध्यानामध्यें स्वतःसी विसरे, लक्ष्य त्याचे इतरांसाठीं ….३   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०  

शबरीचे निर्मळ प्रेम

ठेवूनी भक्तिभाव उरी  अर्पिती बोरे शबरी   ।।धृ।।   व्याकूळ होती राम भेटी रात्रंदिनी नाम ओठी नाचूनी गाऊनी भजन करी   ।।१।। ठेवूनी भक्तिभाव उरी  अर्पिती बोरे शबरी   बोरे जमवित चाखूनी वेचली अंबट तुरट दूर फेकली भोळ्या भक्तांची प्रभू कदर करी    ।।२।। ठेवूनी भक्तिभाव उरी  अर्पिती बोरे शबरी   उष्टी बोरे प्रभू चाखती शोषूनी त्यातील रसभक्ती शबरी […]

मौलीक शब्द

भावमनीचे उमटूनी पडती ज्याचे सहवासे काव्यामधला ईश्वर मजला तोच परि भासे शब्द तयाचे ऐकत असता मन येते भरूनी शब्दांना त्या बांध घालता काव्य पडे उमटूनी अनूभव ज्याचा वदला जातो कंठा मधूनी भोगलेला असे परि तो एके काळी त्यांनी सत्य सारे तेथे असता दिव्यत्वाची जाण म्हणूनच पटते मनास तेंव्हां हेच खरे जीवन वाचित गेलो धर्मामधूनी जे जे […]

पूर्णेच्या परिसरांत !

जेंव्हा ठरले गावी जाणे हूर हूर होती  मनी बराच काळ गेला होता आयुष्यातील निघुनी काय तेथे असेल आता सारे गेले बदलूनी काळाच्या प्रवाहामध्ये राहिलं कसे टिकूनी चकित झालो बघुनी सारे जेथल्या तेथे उणीवता न जाणली क्षणभर देखील मानते बालपणातील सवंगडी जमली अवती भवती गतकाळातील आनंदी क्षण पुनरपि उजळती आंबे चिंचा पाडीत होतो झाडावरती चढुनी आज मिळाला तोच आनंद झाडा खालती बसूनी मळ्यामधली मजा लुटली नाचूनी गाऊनी विहिरीमधल्या पाण्यात मनसोक्त ते डुबूनी ऐकल्या होत्या कथा परींच्या तन्मयतेने बसूनी आज सांगे त्याच कथा मी काका मुलांचे बनुनी वाडा सांगे इतिहास सारा पूर्वज जगले कसे भव्य खिंडारी उमटले होते कर्तृत्वाचे ठसे बापू, आबा, मामा, काका, मामी वाहिनी जमती कमी न पडली तसूभरही प्रेमामधली नाती मीही बदललो, गांवहीं […]

घड्याळ

घड्याळ होते भिंतीवरती टिक टिक करुन चाले सतत दिसली चाल काट्यांची एकाच दिशेने हाले   धावत होता एक तुरु तरु दुजा हळूच धांवे छोटा जाड्या मंद असून पळणे ना ठावे   पळत असती पुढे पुढे समज देती काळ-वेळेचा किती राहील शिलकीमध्ये प्रवास आपुला जीवनाचा   जीवन चक्रापरि फिरती घड्याळ्यामधले सारे काटे जाणीव करुन देती सतत आपण […]

रवि – उदयाचे स्वागत

उठा उठा हो सकळजन स्वागत करु या रविउदयाचे फूलून जाते जीवन ज्याने त्या सूर्य आगमनाचे   //धृ//   उषाराणीची चाहूल येता चंद्रतारका ढळल्या आतां चराचराना जागे करण्या चाळवी निद्रा हलके हाता वंदन करु या लिन होऊनी चरण स्पर्शुनी उषाराणीचे    //१// स्वागत करुया रविउदयाचे   रंगबेरंगी सुमने फुलली वाऱ्यासंगे डोलू लागली दरवळूनी तो सुगंध सारा वातावरणी धुंदी आणली […]

1 2 3 4 170