मोहाचे घर

मनाच्या हळुवार तारा……. आज छेडील्या कोणी जरा। तशी बावरले मी मोहरले मी ……..सूर नवे जागले।।१।। झुळुक सुरांची आली……… गोड सुखाची बरसात झाली। अंकुरली प्रीत ओलेत्या मातीत ……..मलाही ना कळले।।२।। हुंकारलीे ती मनात………….. जीव आसावला आत आत। वेगळी जाणीव नुरली उणीव …….स्वप्नच आकारले।।३।। स्वप्नाची भूल धुसर….. दिसे प्रेमाचे गांव सुंदर। मागे मागे जशी चालले मी अशी ………….लगबगी […]

विश्वात्मक पसायदान

पुर्ण झाली ज्ञानेश्वरी वाङ् मयी यज्ञ करी विश्वात्मक तुम्ही देवा प्रसादाचा द्यावा मेवा नाथ माझा हा निवृत्ती सद्गुरु करी तृप्ती दुष्टपण सुटावेच मैत्रीस्तव सत्कर्मेच तम,पाप नष्ट होवो सर्वामुखी घास जावो त्रय गुणी बाधा नको षड् रिपू देवा नको ईश निष्ठ समुदाय मांगल्याची असे माय ज्ञानदिप प्रकाशिले आचरण शुद्ध झाले सज्जन हे कल्पतरू चिंतामणी गाव जणू संतजन […]

पुढाऱ्याचा शब्द

वर्षानुवर्षे आम्ही संघर्षच करतोय पुढाऱ्याच्या शब्दावर विश्वास ठेवतोय —- उद्योग धंद्यावर मंदीचे सावट आहे त्याच रोजगारात घट हाताला काम नाही बेकारांचा आकडा फुगतोय वास्तवाचं भान हरवलेला तरुण आजही उद्याच्या आश्वासनांना भूलतोय दोन कोटी रोजगाराचा शब्द मेघा भरतीवर टळतोय ——– दुनियेचा पोशिंदा मुठीने पेरून रास उभारतो विस्कटता पुन्हा सावरतो भाव मिळेल औन्दा सोन्याचं पीक कवडीमोल विकतोय आजही […]

हिरवाई – पेढ्याचा भैरोबा

सह्यगिरीच्या डोंगररांगा हिरवाईने नटून बहरल्या | रंगबिरंगी रानफुले गोजिरी भाळावरती त्यांनी माळीली | संततधारा शिरी बरसात होत्या मेघातुनी अलवारश्या रेषा | झाकोळून गर्द रंग हा गहिरा घननीळ नभातच मिसळून गेला | वेध लागले सहस्त्ररश्मीला कधी पाहतो शृंगार धरेचा | हळूच बाजूला करुनी ढगांना थोपविल्या त्या झरझर धारा | अलगद पसरली रवी किरणेही सोन पाऊली धरणीवर उतरली | […]

कान्हा तू माझाच ना

कान्हा तू माझाच ना तुझीच मीरा मोहन शाम हृदयातला हीरा दिनरात भजन हे राधेशाम कृष्णभक्तित लिन हे माझे नाम मी भक्त गिरिधारी तद्रुप झाली मी नाही दुजी तुझ्या मंदीरी आली देता विषाचा प्याला अमृत भासे त्यातही तुच हेच मनात ठासे रिचवला मी प्याला तुच दिसला माझाच तुरे प्राण तुला दिधला प्राण तुला दिधला — सौ. माणिक […]

स्वप्न मजला आवडते

ये ! प्रियकरा स्वप्नात माझ्या,  स्वप्न मजला भावते कल्पनेचे राज्य जरी असे,  आनंददायी वाटते….II धृ II तव प्रतिमा ही मनी बसवली, आठवण सदैव येवू लागली जागेपणी जे मिळे न मजला,  स्वप्नी मी सारे तेच अनुभवते…….१ स्वप्न मजला भावते, पूर्णत्वाचे सुख आगळे, जीवन प्रवाही येती अडथळे हवे हवेसे मनी ठरवी ते,  केवळ स्वप्नची मिळवूनी देते….२ स्वप्न मजला भावते, कल्पना भाव तरंगे […]

तू माझाच श्वास तुच

तू माझाच श्वास तुच ध्यास तुच आस तुच तू माझाच आहे राम घनश्याम स्वप्नी शाम तू माझाच प्रियकर युगे युगे हा गिरधर तू माझाच गोकुळीचा कृष्णसखा मुरळीचा तू माझाच भेटतोस वृंदावनी रमतोस तू माझाच मी तुझीच अलगुज ही माझीच अलगुज ही माझीच — सौ. माणिक (रुबी) नाशिक

गोदावरी तिरी

गोदावरी तिरी, नाशिक माझे गाव तोच आहे जिल्हा, द्राक्षनगरी असे भाव महाराष्ट्रातील नाशिक कुंभमेळा, असे मजला ठाव कणखर, दगडांच्या देशाची कन्या, माणिक माझे नाव सौ. माणिक (रुबी)

निसर्गाचा चमत्कार

सोळा वर्षांचा ज्ञानोबा महाकवी झाला गीतेंवरी टिपणी लिहून मुकुटमनी ठरला गजाननाचा आशिर्वाद लाभला त्याला ज्ञानेश्वरीचा प्रवाह हातून वाहूं लागला अष्टावक्र दिसे विचित्र परि महागीता रचिलि अकरा वर्षाच्या मुलानें मान उंचावली विटी दांडू खेळत असतां काव्य करुं लागला शारदा होती जिव्हेवरती ज्ञान सांगू लागला निसर्गाची रीत न्यारी चमत्कार तो करितो भव्य दिव्यता दाखवूनी आस्तित्व त्याचे भासवितो डॉ. […]

1 2 3 260