नवीन लेखन...

रडवून जाणाऱ्या हसवून जाणाऱ्या ग

रडवून जाणाऱ्या हसवून जाणाऱ्या ग बाई ग या कथा तुझ्या व्यथा तुझ्या ग कोणाला न कधी उलगडून त्या जाणार ग बाई ग हसते तू बोलते तू ग उरातले दुःख हलकेच लपवते तू ग कोणाला न कधी ते दुःख तू सांगणार ग रडले काय विझले काय नयन तुझे ग बाई ग कोरड्या डोळ्यांत पाणी थिजले ग कोणाला […]

दिलासा

जराशी फुंकर जखमेवरली जराशाने मिळे दिलासा कुणीतरी हवेच असली बेगडी तर सहवास नकोसा नाती अपुली जमा करावी धन दौलतिची चिंता कशाला जिवाभावाची मैत्र जुळावी स्वार्थ विचारही नको वाऱ्याला प्रेम भुकेली आहेत सारी जिव्हाळ्याचे सूर जीवाला ऐकून घ्यावे कधी श्रोत्यापरी तेव्हढ्यानेही सुख मनाला असोत कमी नि अधिक काही कुणीही नाही पुर्ण जगाला वाटून घेऊ जे जे ठायी […]

शांत मनाच्या डोहात

शांत मनाच्या डोहात गूढ अगम्य साचले काही कुणी पुसले नयन ओले कुणी बाण विखारी मारले काही संन्यस्त ऋषींच्या आश्रमी थबकाव अंतरीचा झाला पांथस्थ येता अवचित जीवनी जीवनाचा आलेख कळला ती मोहात गुंतली अलगद सीता का पेटून उठली पांचाली होमात धगधगले यज्ञकुंड ज्वाळानी समिधा दोघींच्या पडल्या त्यात अजूनही मुक्त कुठे न बाई आई सांगून जाते स्त्री मर्यादा […]

II चहा II

तो क्षण फार मस्त असतो जेंव्हा चहा उकळत असतो सुगंध सार्‍या घरभर पसरतो किचनमधून कपबशांचा आवाज येतो अमृतरुपी चहाला कधी स्वाद आल्याचा गवतीचहा कधी, तर कधी सुगंध वेलचीचा तुलसीचहा मसालाचहा – रंग नाना रुपांचा उत्तेजित करे,क्षमता वाढवे-आनंद देई जीवनाचा मग चहा संगे बिस्कीटे येती कुणी पोहे त्यात बुडवून खाती तर कुणी गरमागरम भुरके मारुन पिती बशीत […]

जीव नको देऊ मित्रा

..जीव नको देऊस मित्रा. खोट्या प्रेमासाठी जीव नको देऊस मित्रा आई बापाचा जीव आहे तुझ्यावर त्यांचा तरी विचार कर लेकरा जीवन दिलंय देवानं तुला जगण्यासाठी एव्हड्या लवकर जीवनाला नको होऊस तू भित्रा तळ हाताच्या फोडा प्रमाण जपलंय त्यांनी तुला लेकरा प्रेमाचं काय आज आहे उद्या नाही पैश्याची जो पर्यंत नांदी आहे तो पर्यंत तुझ्या सोबत तिची […]

मोगरा फुलला

मोगऱ्याचे रूप देख फुलूफुलून मोहवी लगे त्यास न ओळख गंधात ओढचं मायावी अशा सुंदर कोमल त्याच्या पाकळ्या नाजूक किती जपलं जपलं गुज सांगे जरा वाक शुभ्र वस्त्रात कि शोभे दिठी भरून हे सुख झाडे अनेक सोबती तरी रुबाब त्याचा लाख माझ्या अंगणी गं नांदे त्याचे कितीक बहर त्याच्या छायेत विसावे माझ्या मनीचा गं मोर अशा कळ्या […]

क्षणाचा भरवसां

तुमचे वागणे , बोलणे कुणाला समजत नाही असे कधी समजू नका फक्त कुणी बोलत नाही वादविवाद नको म्हणूनी संघर्ष कुणी करत नाही मौनं सर्वार्थ साधनम. या शिवाय शांती नाही मनामनाला जपत रहावे याविण , दूजे सुख नाही अध्यात्म ही आत्ममुखता मीत्व कधी मिरवणे नाही केवळ स्वतःचा शोध घेणे याविण जीवना अर्थ नाही परस्पर प्रेमळभाव जपावा याविण […]

तुझ्याच स्वप्नात रंगले मी

“तुझ्याच स्वप्नात रंगले मी” साजणा, तुझीच स्वप्ने पाहत होते तुझ्या स्वप्न-प्रेमात मी दंग होते अवचित नयन उघडता नवल घडले, साक्षात तुझ्या मिठीत मी उभी होते. अजुनी अर्धोन्मीलित नेत्र माझे त्या आवडत्या धुंदीत विसावलेत ही तुझी मिठी, हा तुझा स्पर्श, अजुनी मला स्वप्नवत भासताहेत. नको करूस आग्रह डोळे उघडण्याचा असेच मला तुला पाहू दे तुझ्या हाताची कव […]

घन आभाळी सर पावसाळी

घन आभाळी सर पावसाळी तू येशील कधी सख्या मी बावरी, ये हलकेच सख्या त्या धुंद वेळी वाट पाहू किती आरक्त मी होऊनी.. मोहरले मन वेल्हाळ होऊनी ये असा अलगद तू कातर वेळी, मी येते अलगद चोर पाऊली पाऊस सरी बरसतील त्या वेळी.. घे घट्ट मिठीत ओढून तू मजला, अधर रोमांच उठतील गाली तेव्हा, ओठ टिपून घे […]

निशिगंध

तू जो दिला होतास ना निशिगंध तो आता हरवला आहे पण त्याचा सुगंध येतो नेहमी कुठल्यातरी कोपऱ्यातून… तू दिलेलं प्रत्येक फुल नाही ठेवता आलं जपून पण त्यांचा सुगंध मात्र दरवळतो कुठल्या ना कुठल्या तरी कोपऱ्यातून… — आनंद

1 2 3 388
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..