नवीन लेखन...

सागर आणि नदी

सागराला गळामिठी मारताना नदीचा पाय क्षणभर मागे सरतो I पर्वतशिखरापासून सुरु झालेला, वाटेतल्या जंगलांना, खेड्यांना वेढे घालत इथवर झालेला प्रवास ती वळून बघते म्हणे – आणि समोर दिसत असतो अथांग रत्नाकर, त्यांत सामावणे म्हणजे स्वतःचे वेगळे अस्तित्व संपणे I पण परतीचा मार्ग खुंटलेला कोणीच परतू शकत नाही I परतणे म्हणजे एकप्रकारे केलेला प्रवास नाकारणे I सागरात […]

ऊन पावसाचा खेळ…

पावसाची गोड गाणी तुझ्या सांगू का कानात… चिंब चिंब भिजण्याला चल जाऊया रानात… थेंब थेंब पावसाचा तुझ्या गालाव पडेल… खाली येत ओघळून दोन ओठांशी भिडेल… गार वा-याची झुळूक तुला सोसणार नाही… तवा मिठीत येण्याची उगा करशील घाई… माझ्या पाठीशी येईल दोन्ही हाताचे कुलूप… तुझ्या मोकळ्या केसांना सखे येईल हुरूप… गाणं गात पावसाचं जवा जमल गं मेळ… […]

कुठे काय

कुठे काय अन कुठे काय पैशाला येथे फुटले पाय दीड-दोन दमडी साठी          ईमान येथे विकला जाय                             कुठे काय अन कुठे काय सत्य झाले मिथ्य, मिथ्यस मानले तथ्य         मक्कारी दुनिया करे खोट्याचे नेपथ्य चौका चौकां […]

संवाद

कधी तरी एक शब्दतरी बोलत जावे असे वाटते […]

शाश्वताच्या दालनात पाऊल !

मी या जगातून एक दिवस ठरवून लुप्त होईन जंगलात एकाकी भटकण्यासाठी तुझे जीवनगाणे गाण्यासाठी त्या गाण्यात माझे तुझ्यावरचे छुपे प्रेम असेल, त्यातील माझे मधुर शब्द सतत प्रवास करतील तुझ्या दिशेने मध्यरात्री तेजस्वी पूर्ण चंद्र त्याचे सौंदर्य उधळीत असेल तेव्हा मूक विस्मय नक्कीच उमटेल तुझ्या चेहेऱ्यावर मग गुरुदेवा तुझ्या उपस्थितीत, माझी कृतज्ञता हळू हळू प्रकट होवो . […]

1 2 3 344
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..