शब्दावरुन पाच चारोळ्या

*चारोळी क्रमांक १* *शब्द:अक्षर,शब्द,वाक्य,काव्य* अक्षर अर्थपुर्ण जुळताच शब्द शब्दा-शब्दांनी बनले वाक्य वाक्य योजता होते काव्य काव्यात असे लयबद्ध यमक शक्य *चारोळी क्रमांक २* *शब्द:तास,दिवस,मास,वर्ष* तास चोवीस होताच होई दिवस दिवसांचे गणन तीस होता एक मास मास होताच बारा सरे वर्ष वर्षाची सरत्या बात असते खास *चारोळी क्रमांक ३* *शब्द:बालपण,तरुणपण,प्रौढपण,म्हातारपण* बालपणीच्या गमती नसती तरुणपणी।। तारुण्यातली कर्तव्य ,पायाभरणी […]

पाषाणाच्या देवा

हादरून गेलो मनात पूरता,  ऐकून त्याची करूण कहानी केवळ एका दु:खी जीवाने,  हृदय दाटूनी आणीले पाणी असंख्य सारे जगांत येथे,  प्रत्येकाचे दु:ख निराळे सहन करिल का भार येवढा,  ऐकूनी घेता कुणी सगळे सर्व दुखांचा पडता डोंगर,  काळीज त्याचे जाईल फाटूनी कसाही असो निर्दयी कठोर,  आघात होता जाईल पिळवटूनी मर्म जाणीले आज परि मी, पाषाणरूप तुझे कां […]

हे वेडे प्रेम पाखरू (काव्य)

प्रेमात पडते हे वेडे प्रेम पाखरू तुझ्यावर ही प्रीत जडते //१// धुंदीत जगते मन गुंतले स्वप्नात स्वप्नी नभात ते विहरते //२// बागेत बागडे फुलावर विसावले फुलपाखरू स्वच्छंदी गडे//३// मकरंद घेण्या मन आज आतुरले फुलाफुलातुनी हुंदडण्या //४// हुंदडले अती हाती भरल्या ओंजळी मधुओंजळ करना रिती //५// प्राशी मधुरस हे प्रेम पाखरू खुश प्रित-अंगणी लागे चुरस//६// — सौ.माणिक […]

झीज

रात्रंदिनी कष्ट करूनी,  झिजवत होता आपले हात, जीवनांतल्या धडपडीमध्यें,  दिसे त्याची स्थितीवर मात….१ पर्वा नव्हती स्व-देहाची,  झिजवत असता हात ते जाण नव्हती परि ती त्याला,  हेच कष्ट ते जगवित होते….२, श्रम आणि भाकरी मिळूनी,  ऊर्जा देई तिच शरिराला ऊर्जेनेच तो देह वाढवी,  समाधान जे मिळे तयाला…३   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०  

पावसाने हलकं झालेलं आभाळ

पावसाने हलकं झालेलं आभाळ आज पक्षांनी पार भरून गेलं चिव चिव निनादली रानभर मन रानभर वार्‍यासंग हुदडलं — शरद शहारे

क्षण मंतरलेले (मुक्तछंद)

मनाला भुरळ घालणारे,स्वच्छंदी बागडणारे . स्वप्नमयी दुनियेत रमणारे. पंख लावून नभांगणी विहरणारे. मोरपंखी,रंगीबेरंगी, कानात वारं भरल्यावर उनाड कोकरागत उंडारणारे. मनाला मोहीनी घालणारे. महाविद्यालयीन *क्षण मंतरलेले*. तासिका बुडवून पारावर घालवलेले . पुस्तकात पुस्तक ठेवून वेड्यागत वाचन केलेले. गाण्यांचे बोल मुखोद्गत केलेले. शेले-पागोटे चढवून स्नेहसंमेलानात हास्याचे कारंजे फुलवलेले महाविद्यालयातले हे *क्षण मंतरलेले* फिरून व्हावे का तरूण महाविद्यालयिन जगणे […]

अनुप्रास अलंकार चारोळी

अनुप्रास अलंकार चारोळी (१) गाता गीत गाऊनी गायकाघरी गायकी गाजती गीतमैफीली गान कोकीळ गात की (२) चमच्याने चिवडा चाखा चाखतांना चापून चारा चिवड्यातल्या चारदाण्यासह चावून चावाच चुपचाप सारा (३) गंध गुलमोहराचा गंधाळला गारवारा गोकर्ण गेला गगनासी गुरवाघरी गेला गावसारा (४) हलवाई हलवती हलवा हल्दीरामचीच हवा हिरवीबर्फी हिरवापिस्ता हिरव्यातील हिरवा (५) नव्याची नवलाई नवरीच्या नथनीची नाकात नसतांना […]

 प्रेम पत्र

                     ।।   प्रेम पत्र ।। तुझ्या मनात प्रेम ही चीज नाही । कुठल्या तर देवळात जावून मागशिल का ? ते ही जमनार नसेल । तर माझे ही पत्र वाचशिल का ?   सचिन जाधव – 8459493123

विचार, भावना व अंतरज्ञान

विचार, भावना अंतरज्ञान,   संगत असते तिन्हीची यशस्वी करण्याजीवन,   मदत लागते सर्वांची….१   तर्कशुद्धता ठरण्यासाठी,   विसंगतीचा घेई आधार जीवनाचे सत्य उकलन्या,   बुद्धी करीत राही विचार…२,   राग लोभ प्रेमादी गुण,  जीवनाची चमकती अंगे, ‘भावनेचा’ आविष्कार होतां,   एकत्र सर्वां चालन्या सांगे….३,   शोध घेत असता सत्याचा,    अनेक अडचणी त्या येई, सत्य हेच असूनी ईश्वर,   अंतरज्ञान तेच पटवी….४   […]

चहुकडे अंधार पडलेले

चहुकडे अंधार पडलेले दुरवर नजर जात नाही आकाशी चंद्राला चांदण्या काही केल्या सोडत नाही — शरद अर्जुन शहारे

1 2 3 279