विज्ञानेश्वर : डॉ. अब्दुल कलाम

`आम्ही साहित्यिक’ या फेसबुकवरील लोकप्रिय ग्रुपवरील कवी योगेश उगले  यांची माजी राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम यांच्यावरील ही कविता खास वाचकदिनाच्या निमित्ताने… […]

श्रीकृष्णासी कृष्णकमळ अर्पण

वाहूनी कृष्णकमल तव शिरी, अर्पितो भाव माझे श्रीहरी….।।धृ।। तू आहेस ईश्वर, करी सारे साकार नशिब माझे थोर मिळे तुझा आधार सेवेसाठी कृपा होता मजवरी, शब्द गुंफूनी कविता करी….१, अर्पितो भाव माझे श्री हरी…. विविधतेने नटलेले कृष्णाचे जीवन गेले लय लागूनी जगले, कसे जगावे शिकवले जीवन सारे असूनी रूप ईश्वरी,  दाखवी स्वानूभवे तो हरी….२ अर्पितो भाव माझे […]

 भरताचा जाब

ज्याच्यासाठीं व्याकूळ झाली, उभी अयोध्या नगरी, कां धाडिला राम वनीं ?   कैकयीला भरत विचारी   ।।धृ।। आम्ही बंधू चौघेजण, झालो एका पिंडातून, कसा येईल भाव परका ? असतां एकची जीव, चार शरीरीं कैकयीला भरत विचारी   ।।१।। वचनपूर्ती ब्रीद ज्याचे, आदर्श जीवन रघूवंशाचे, कसली शंका मनांत होती ? पारख ना केलीस, त्या हिऱ्याची परी, कैकयीला भरत विचारी   ।।२।। […]

मोहीनी शरद् पोर्णिमेची

मोहीनी शरद् पोर्णिमेची की पापण्यांच्या अर्धोन्मिलीत चंद्राची अतृप्ततेचा भास हा की चांदण छायांची बाधा ही विखार यौवनाचा असा शोषतो अभिशाप जाणिवांचा बेभानतेचा अंगार हा मंत्रचळातला विखार जसा.. खरंच रेंगाळतोस का रे मनांत..? अस्पष्टसा.. अंधुकसा… कुठेतरी धुक्यातल्या इंद्रधनुसारखा मखमली मलमली तारुण्याचा पिसारा उलगडत… स्वप्न झुल्यांची तोरणं पापण्यावर झुलवत सोसांचा इतका आवाका अवखळ होणं ,बेभान होणं कधी थांबवशील..? […]

बाळाची भिती

खेळत होता बाळ अंगणीं    इकडूनी तिकडे मेघनृत्य ते बघत असतां    दृष्टी लागे नभाकडे उलटी सुलटी कशी पाऊले    घनांची पडत होत लय लागून हास्य चमकले     त्याच्या मुखावरती तोच अचानक गडगडाट झाला    एक नभांत दचकून गेले बाळ तत्क्षणी     होऊन भयभीत धावत जावून घरामध्यें    आईला बिलगले वाचविण्या त्या भीतीपासून     पदराखालीं दडले जरी थांबला गडगडाट    भीती कायम होती आवाजाचे नाद […]

करून बघ !

फुलेल नातं तुझं माझं करून बघ एक उपाय नको विचारुस पुन्हा पुन्हा खरं काय? खोटं काय?——!! तोलू नकोस ताजव्यात आल्या गेल्या क्षणांना काठावरच बसून रहा सोडून फक्त पाण्यात पाय नको विचारुस पुन्हा पुन्हा खरं काय? खोटं काय?——!!१ माझ्या मनात तूच आहेस चाचपडणं सोडून दे खदखदतंय मनात जे अलगद त्यावर धरेल साय नको विचारुस पुन्हा पुन्हा खरं […]

दसऱ्याचं सोनं

दसरा सण आनंदाचा सोनं द्या प्रेमाचं मोठं देऊन पानं आपट्याची नका देऊ सोनं खोटं आलिंगन देऊन परस्परांना सोनं म्हणून वृक्षबीज देऊ झाडे जगवा झाडे वाचवा वसा आज हा आपण घेऊ हर्षाच्या या मंगल समयी नका रडवू अबोल वृक्षा रक्षण करती आपुले जीवन आपण करूया त्यांची रक्षा वृक्ष सदैव देतच असती पाने-फुले किती संपदा होऊ नकोस तू […]

कृतज्ञता

अगणित आकाशगंगा तुझ्या. त्या सगळ्याला व्यापून उरलेलं, तुझं अस्तित्व, मला परीपूर्ण करणारं ….. तुझ्या असंख्य सौरमालेतल्या, एका छोटूश्या ग्रहावर मी. तरी माझी दखलं घेणं तुझं. कृतज्ञ करतोस मला.. दाखवतोस तुझं असणं मला नेहमीच. ही अथांग निळाई, खेचुन काढते माझ्यातलं काहीतरी… गुंतुन जातं भान, निळाईच्या नवलात….. असशील का तु या निळाईत!! की त्याच्याही पार विहरणारा की माझ्यात […]

तो

त्याच्या चांगुलपणावर ती पूर्ण हरते, स्त्री कमी की पुरुष अधिक ह्याची व्याख्या तिला न कळते.. तिच्या समजण्याच्या बाहेर त्याचा चांगुलपणा तिला कळतो, स्त्री पेक्षा पुरुष जास्त कणखर नक्कीच असतो.. तिच्या पेक्षा तो जास्त सरस तिला जाणवतो, तिच्या अस्तित्वाच मूल्य तेव्हा तिला नकळत बोचतं.. त्याच्या अव्यकतेत तिच्या चुका तिला कळतात, अबोल पणात त्याच्या तिच्या भावना कोमेजतात.. ती […]

1 2 3 246