नवीन लेखन...

कल्पनांचे मोहोळ

काव्य ! कल्पनांचेच मोहोळ, अतरंगी रंगढंगलेले आभाळ. शब्द , मनभावनांची सरिता, काव्य ! कल्पनांचेच मोहोळ […]

संतसखा

रंगला अभंगी, संतसखा पांडुरंग वाळवंटी वैकुंठीचा राणा पांडुरंग ।।धृ।। आले ज्ञानोबा, आले हो तुकोबा घेऊनी दिंडीसंगे सकल संतजना नाचतो आसमंती , विठ्ठल पांडुरंग ।।१।। बोलती टाळ मृदंग अन दिंड्यापताका वैष्णवांच्या पाऊली, नाचे विठू सावळा मुक्तीच्या सागरी, ब्रह्मरूप पांडुरंग ।।२।। उरले न आता इथे कुठे, द्वैत, अद्वैत एका जनार्दनी, जाहले सारे एकरूप श्वास नि:श्वासाचा धनी, एक पांडुरंग […]

दान संचिती

सुखावला हा जीव की मग जाणवते कधी तरी तुला, आठवण माझी येते असह्य विरहास मी नित्य सरावलेला तरीही आठवांचे आभाळ भरुनी येते अशक्य असते, सारे काही विसरणे हृद्य अंतरीचे रुतलेले, उचंबळूनी येते आज संवेदना जाहल्या साऱ्या मुक्या तरीही अव्यक्त सहज नेत्री दाटूनी येते कातरवेळा! ही सांजाळलेली भाबडी गतस्मृतींनाच, आसमंती उधळीत येते हाच खेळ, अनामिक अतर्क्य जीवनी […]

प्रतीक्षा

पसरूनिया दोन्ही बाहू मी उभा तव प्रतीक्षेत भास तुझाच अवकाशी प्रीती पाझरते अंतरात ।।१।। तव स्मृतींतुनी रमता मी न माझाच उरतो श्वासात गंधते कस्तुरी ओठावरी उमलते गीत ।।२।। माहोल, सारा सुगंधी परिमल हा चंदनगंधी सुखवितो या जीवाला लोचनी ओघळते प्रीत ।।३।। आवेग हा भावनांचा व्याकुळ शब्द, शब्द रचितो अलवार काव्य तुझ्याच हृद्य स्मरणात ।।४।। मीच हा […]

मनातुरता

क्षिणले स्वर आता थकलेली ही लोचने जाहली कातरवेळा वाटते तुजला भेटावे ।।१।। बिंब ते तेजाळलेले सांजेस गुलमुसलेले गगनही अंधारलेले वाटते तुजला भेटावे ।।२।। उचंबळलेल्या भावना मिठीस आसुसलेल्या शिथिल सारीच गात्रे वाटते तुजला भेटावे ।।३।। क्षितीजी रंग केशरी सत्यप्रीत ती आगळी मन स्मरणात गुंतलेले वाटते तुजला भेटावे ।।४।। वि.ग.सातपुते.(भावकवी) 9766544908 रचना क्र. ८० १९ – ६ – […]

कृष्णरूप

राऊळी, गाभारी नयन मी मिटलेले अंतरंग उजळलेले भक्तीप्रीतीत रंगलेले ।।१।। रूपडे निळेसावळे कृपासिंधू, कृपाळू ओढ नित्य अनावर भान माझे हरपलेले ।।२।। क्षणक्षण पुण्यपावन भक्तीत रंगगंधलेला ध्यानमग्न मीराराधा कृष्णरूप तेजाळलेले ।।३।। रूप लडिवाळ लाघवी अंतरी साक्ष दयाघनाची निरांजनी दिपवी ज्योत श्वास सारे सुखावलेले ।।४।। वि.ग.सातपुते.(भावकवी) 9766544908 रचना क्र. ७९ १८ – ६ – २०२१.

बाप

आधार निश्चीन्ततेचा वटवृक्षाचीच सावली साथ शाश्वत निर्भयी सोबत सुखदुःखातली ।।१।। मूक, करडे आभाळ सांत्वनी, आधार हात फक्त निस्वार्थीच दाता जीवनाला सावरणारा ।।२।। हाच खरा भगवंत जगी कृपाळू, कृपावंत सदा घडविणारा, जगविणारा पुजावा, भजावा अंतरी ।।३।। वि. ग.सातपुते.(भावकवी) 9766544908 रचना क्र. ८३. २० – ६ – २०२१.

1 2 3 4 344
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..