नवीन लेखन...

पुण्यस्रोत

निसर्ग हा हिरवळलेला पुण्यस्रोत शुभ्र जलाचा…. दरीदरीतुनी झेपावतो उंच धबधबा डोंगरीचा…. निळ्यानिळ्या अंबरी धुसर पांघर धुक्याचा…. रंग कोवळे सप्तरंगले धुंद सुगंध मृदगंधाचा…. सांजाळल्या सांजवेळी पापणीत भास तृप्तीचा…. समोर वाहते कृष्णामाई साक्षात्कार जणू गंगौघाचा…. रचना क्र. ९२ ३१/७/२०२३ -वि.ग.सातपुते.(भावकवी) 9766544908

येरझारा

जगता, जगता जगती अनामिका शोधीत राहिलो.. हितगुज अव्यक्त मनाशी नित्य मीच करित राहिलो… वळणा वळणावरुनी अज्ञाना उलगडीत राहिलो… नेत्री केवळ ध्यास तुझा येरझारा घालीत राहिलो… कधीतरी भेटशील एकदा भक्तीभावनां जपत राहीलो… वेडी आशा वेडी आसक्ती नकळे तुझ्यात मग्न राहिलो रचना क्र. ९० २९/७/२०२३ -वि.ग.सातपुते.(भावकवी) 9766544908

तृप्ती

मी तुझ्यात रे गुंतले विसरले सारे काही… तूच रे या मनमंदिरी तुलाच भुलले नाही… हा दैवयोग भाळीचा कुठलाच संदेह नाही… श्वासात गंधाळ तुझा दरवळणे संपले नाही… ही तृप्ती ओंजळीतली आता कधी संपु नाही… रचना क्र. ८९ २८/७/२०२३ -वि.ग.सातपुते.(भावकवी ) 9766544908

कृष्णमेघना

झाकोळल्या नभांगणी कृष्णमेघना अनावर… जीवा, ध्यास श्रावणी सरसरसर धारा सुंदर… वर्षा ऋतू बरसणारा स्पर्श ओलेता मनोहर… शब्द गझला अर्थवाही भावगंधी ओंजळ सुंदर… चिंबचिंबली पानफुले झुळझुळतो नाद सुंदर… अतर्क्य रूप चैतन्याचे लावण्य रुपडेच मनोहर… नाचत नाचत येते वर्षा ओथंबलेले गगन सुंदर…. रचना क्र. ७८ २०/७/२०२३ -वि.ग.सातपुते.(भावकवी) 9766544908

कृष्णमेघना

झाकोळल्या नभांगणी कृष्णमेघना अनावर… जीवा, ध्यास श्रावणी सरसरसर धारा सुंदर… वर्षा ऋतू बरसणारा स्पर्श ओलेता मनोहर… शब्द गझला अर्थवाही भावगंधी ओंजळ सुंदर… चिंबचिंबली पानफुले झुळझुळतो नाद सुंदर… अतर्क्य रूप चैतन्याचे लावण्य रुपडेच मनोहर… नाचत नाचत येते वर्षा ओथंबलेले गगन सुंदर…. ******** रचना क्र. ७८ २०/७/२०२३ -वि.ग.सातपुते.(भावकवी) 9766544908

मनराधा

मनराधेने जवळी बसावे कर हे धरुनी जीवा पुसावे… असते असले भाग्य कुणाचे मम भाळी ते उमलुनी यावे… स्पर्श मयुरी प्रीत रुजवीतो रुजता प्रीती जीवन फुलावे… बकुळीचा गंध गंधाळता हुंगता हुंगता भुलुनी जावे… जीवनी, सत्यप्रीत निरंतर दिगंतरी त्या प्रीतीत जगावे.. अद्भुत अंतरंगी सावळबाधा मनराधेने त्या रंगात नहावे.. रचना क्र. ७२ १४/७/२०२३ -वि.ग.सातपुते.(भावकवी) 9766544908

निसर्गाची शाळा

मह्या शेतातं जोंधळं, डोले डौलं वार्‍यावरं पानं हिरवे वल्लेचिंब, सळसळती तालातं…!!! वारं गाई गाणं छानं, घुमे शिळं कपार्‍यांत, कणीस डोकाऊनं पाहते, धुंडते शिळकर्‍यालं..!!! पानावर पानं सात, पानं बसले चोपून जसं नववारी लुगडं, नेसलं नटुनं थटुनं.!!! दानं भरती कनसातं, मोती पवळंयाची आरासं लपत येई चिमना चोरं, नेई दानं पळवुनं…!!! फुलपाखराच्या संगतीनं, फुलं पहाती लपुन, मध्ये लुडबुडे सुगरनं, […]

मैत्री दीन

तुझ्याशी बोलायला ;शब्दांची गरज नसते तुझ्या सोबत रहायला; सहवासाची गरज नसते इथे तुला आठवता;भावना तीथे पोहचते मनातल्या भावना व्यक्त करायला; सोबत गरजेची नसते मैत्रीच्या नात्याची; हीच तर ओळख असते सोबत सदैव नसते; मनात मात्र कायम असते प्रेम, विश्वास, आपुलकी; हेच तर नाते असते मैत्रीचे हे असेच; अद्भूत रसायन असते तुझी मैत्री माझा विश्वास; हीच ओढ असते […]

मौन

शब्द माझे उतावीळ सदा या मौनातुनी मुक्त व्हावया तू मात्र अशी कां ?अबोली कसे लावू तुजसी बोलावया अव्यक्तातुनीही प्रीत उमजते तुज लागावे कां ? समजावया मौन छळतेच जीवा जिव्हारी हे तुलाही कां ? हवे सांगावया उमलुदे आता मनभावनांना फुलुदे, कळ्यांना गंधाळाया ब्रह्मानंद तोच सुगंध परिमल जीव आसुसला तुज भेटावया शब्दभावनां माझ्या उतावीळ तुझ्याशीच संवाद साधावया नको, […]

बापू….

बापू, आजही तु दिलेल्या टोपीच्या, झाकणाखालून सडलेल्या मेंदूतले, नासके विचार वाहू लागतात ना तव्हा मलं तुह्या अहिंसेतुन जन्मलेल्या मुक्त स्वातंत्र्याची किंमत कळते….!!! बापु, तुलं ते एकदा न कदा मारू शकतात रे, पण जव्हाबी तेह्यनं तुलं, मारायचा प्रयत्न केला नं, तव्हा तव्हा तु रक्तबीजासारखा पुनर्जिवीत झालास…!!! वांझुट्या विचारांच्या आडुन त्यांनी तुलं, मारायचा खुप प्रयत्न केला, टोप्यांना वेगवेगळे […]

1 2 3 4 432
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..