निसर्गाची आनंदासाठी मदत

कसे मानूं उपकार   निसर्गा तूझे मी उघडोनी जीवन द्वार   आलास तूं कामी तुझ्या मोरानें दाखविले नृत्य   राघूच्या वाणीनें शिकविले सत्य कोकीळेचे गान सप्तसुरांच्या लहरी   चित्रकलेचे ज्ञान इंद्रधनुष्या परि मुंग्याची वारुळे दाखवी वास्तूकला   कोळ्याची जाळे शिकवी हस्तकला घारीची भरारी स्वछंद केले मनां   मैनेच्या उदरीं  जाणला प्रेमळपणा विजेची चपळता चंचल बनवी   धबधब्याची प्रचंडता श्रेष्ठत्व जाणवी निसर्गातील विवीधता देई […]

टुट्टू !

लेखक : सिद्धू चिलवंत – आम्ही साहित्यिक फेसबुक ग्रुप […]

काव्य कलश

मोरपिसारा   काव्य कलश   ही दया कुणाची झाली, सापडे शब्दांचा झरा, उपसतो जरी सतत,  होत नसे निचरा….१, गोड पाणी शब्दांचे,  ओठी अमृत वाटे पेला भरता काठोकाठ,  काव्य हृदयी उमटे….२, पेला पेला जमवूनी,  कलश भरून आला नाहून जाता त्यात,  देह भान विसरला….३, सांडता पाणी वाहे,  परसते चोहीकडे आस्वाद घेई जो जो, विसर जगाचा पडे….४   डॉ. […]

पुण्य संचय करा

ज्या ज्या वेळी येई संकट,   धांव घेत असे प्रभूकडे  । संकट निवारण करण्यासाठीं,  घालीत होता सांकडे  ।। चिंतन पूजन करूनी,  करीत होता प्रभू सेवा  । लाभत होती त्याची दया,  त्याला थोडी केव्हां केव्हां  ।। संकटी येता करी पूजन, उपयोग होईना त्याचा  । कामी येईल पुण्य ,  विचार करीतां भविष्याचा  ।। संचित पुण्य आजवरचे,  कार्य सिद्धीला लागते  […]

स्मृति

जीवनाचा प्रवाह हा    भरला आहे घटनांनीं विसरुनी जातो  काहीं    काहीं राहती आठवणी  ।।१।। बिजे ज्यांची खोलवर    रुतुनी जाई त्या घटना देह आणि मनावर    बिंबवूनी जाई भावना  ।।२।। काळाचा असे  महिमा    आच्छादन टाकी त्यावरती परि काहीं काळासाठी    विसरुनी जातात स्मृति  ।।३।। प्रसंगी त्या अवचित    जागृत होती आठवणी पुनरपि यत्न होतो    जाण्यासाठीं त्या  विसरुनी  ।।४।।   डॉ. […]

मिळविण्यातील आनंद

आस राहते सतत मनी,   मिळत नसते त्याचेसाठी प्रयत्न सारे होत असती,  हाती नाही ते मिळविण्यापोटी….१, प्रयत्नात तो आनंद होता,  धडपड होती, होती शंका मिळविण्याच्या त्या लयीमध्यें,  जिद्द मनाची आणिक हेका….२, यश मिळते जेंव्हां पदरी,  धडपड सारी थंडावते ज्याच्या करिता सारे सोशीले,   त्यातील उर्मी निघून जाते….३, यशांत नाही आनंद तेवढा,   मिळविण्यात जो दिसून येई कांहींतरी ते मिळवायचे,  […]

बहीणीची हाक

राखण करितो पाठीराखा,  भाऊ माझा प्रेमळ सखा विश्वासाचे असते नाते,  एकाच रक्तामधून येते….१ आईबाबांचे मिळूनी गुण,  तुला मला हे आले विभागून हृदयामधली ज्योत त्यांच्या, तेवत आहे आज आमच्या….२ प्रकाश झाला परंपरेनें,  त्याला माहित पुढेच जाणे मार्ग जरी भिन्न चालले,  मूळ तयाचे खालीं रूजले….३ अघात पडतां तव वर्मी,  दु:खी होवून जाते बघ मी दिसत  नाही कुणा हे बंधन, […]

ती प्रश्न विचारत होती

तिचे अस्तित्व आज तीच शोधत होती कधी काळाच्या ओघात रडत होती युगे युगे लोटली तिच्या या लढाईला स्त्रीचं ती प्रश्न समाजास विचारत होती कधी गर्भात खुळल्याजात होती ती गर्भात समाजाला नकोशी होती तिच्या रडण्याचा आवाज नाही ऐकला कोणी निरागस कळी ती जगणे शोधत होती कोण करेल ग माझे स्वागत असे घर शोधत होती अन् मिळालाच तोही […]

प्रीती

मावळतेय माझी प्रीती मावळणारी  हीच  निराशा देत असते आश्वासन की  उगवण्याची  आशा मी  क्षणक्षण  भंगलो त्या  ढगाआड  दडलो दुःखाला  पाठीशी  घेत सुखाच्या  शोधात हिंडलो सुखाच्या  शोधात  सुद्धा मानवतेचा अर्थ  आहे इथे  कोणालाच  काहीनाही सगळं  काही  व्यर्थ  आहे मावळतेय माझी प्रीती मावळणारी  हीच  निराशा देत असते आश्वासन की  उगवण्याची  आशा …., — कुसुमानंद

ऋतुगंध

तुझं अवेळी कोसळणं भावतं मला भावनांचे उद्रेक झेलतानांही शांत असतोस माझा पाऊस नसतोच असा.. उन्मुक्त ,अव्यक्तच रहाणारा बेभान होणं जमत नाही तुला.. अनावरतेचा मखमली साज ही पेलत नाही तुला नागचाफ्यांतला गंध श्वासांत भरून रहातो.. शुभ्रमौतिकांचे सडे सांडत येणारी प्रत्येक ओळ मी गिरवत रहाते माझ्या तळहातावर.. प्रतिबिंबातला अनोळखी होत जाणारा शहारा सरसरत रहातो शरीरभर… अंगभर लपेटून घेते […]

1 2 3 4 243