नवीन लेखन...

मिठापरी जीवन

खारेपणा हा अंगी असतां, कोण खाईल केवळ मीठ, परि पदार्थाला चव येई, मिसळत असता तेच नीट ।।१।।   जीवन सारे खडतर ते, भासते मिठासम मजला, केवळ जीवन बघता तुम्हीं, पेलणें अवघड सर्वाला ।।२।।   तेच जीवन सुसह्य होई, ‘आनंदात’ जेंव्हां मिसळते, हर घडीच्या प्रसंगामध्ये, समाधानाचे अंकूर फुटते ।।३।।   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०

जगणें अटळ असतां

वाट कुणाची बघतो आम्हीं,   ठावूक असते ते सर्वांना मृत्यू हा तर अटळ असूनी,  केव्हांही येई अवचित क्षणा….१,   आगमनाचा काळ तयाचा,   कल्पनेनें ठरविला जातो अचूक जरी ते शक्य नसले,   विचार त्यावरी करिता येतो…२,   जीवन म्हणती त्या काळाला,   जगणे आले मृत्यू येई तो जगण्यापुढे पर्याय नसतां,   सुसह्य करण्या प्रयत्न होतो…३,   तन मनाला सुख देवूनी,   जीवन […]

पिल्लू

लोंबकळलेल्या खाली शेपट्या, पिल्लू मौज करे कशी,—? शोधक बुद्धी, चौकस नजर, अफलातून फळते अशी,–!! युक्ती,शक्ती, बुद्धी, जिवाला आहे देणगी, सदुपयोगाने करा किमया, मौजेने जगा,ही वानगी,—!! दिसे पिल्लू छोटेसे, तरी मस्त आहे कल्पनाशक्ती, आरामात कसे झोके घेई, दुनियाच भासे त्यास छोटी,—!! डोळे मिचकावत, पिल्लू बघते आजूबाजूच्या साऱ्या सृष्टीकडे, भरभरून लुटेन आनंद मी, सोडवेन निसर्गाचे अनवट कोडे,! ©️ […]

दया प्रेम भाव

दया प्रेम हे भाव मनी,  जागृत कर तू भगवंता । तुला जाणण्या कामी येईल,  हृदयामधली आद्रता ।। १ शुश्क मन हे कुणा न जाणे,  धगधगणारे राही सदा । शोधत असता ओलावा हा, निराश होई अनेकदा ।। २ पाझर फुटण्या प्रेमाचा ,  भाव लागती एक वटूनी । उचंबळणारे ह्रदय तेथे,   चटकन येईल मग दाटूनी ।। ३ दया […]

येतात तुझे आठव

येतात तुझे आठव, डोळ्यांत काळे ढग, उरांत फक्त पाझर, शिवाय नुसते रौरव ,–!!! येतात तुझे आठव , होते सरींची बरसात, चित्तात उठे तूफान”, मनात चालते तांडव,–!!! येतात तुझे आठव, प्रीतीचे हे संजीवन , स्मृतींचे मोठे आवर्तन, त्यांचे लागती न थांग,—!!! येतात तुझे आठव, सरींची त्या उधळण, शब्दांचे पोकळ वाद, कल्पनांचे नुसतेच डाव,–!!! येतात तुझे आठव, अश्रू […]

प्रतिक्रिया

क्रियेला प्रतिक्रिया, ध्वनीला प्रतिध्वनी  । तत्व ते सनातन, दिसे नित्य जीवनी  ।।  १ फेकतां जोराने,  आदळे भिंतीवरी  । प्रवास परतीचा,  होई तुमचे उरीं  ।।  २ शिवी वा अपशब्द, दिले कुणासाठी  । येऊनी धडकतील,  तुमचेच पाठीं  ।।  ३ प्रेमाने बोलणे,  सुंगध आणिते  । आनंदी लहरी,  मनां सुखावते  ।।  ४ डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०  

बाबांच्या रुपांत, तुम्ही आहांत काका

शंभर वर्षे जगा तूम्हीं,  काका आमच्यासाठीं बाबांच्या रुपांत रहा,  तुम्ही सर्वांच्या पाठीं  १   भाऊ तुम्हीं त्यांचे असूनी, रुप लाभले बाबांचे तुम्हास बघतां दिवस आठवती, त्यांच्या सहवासाचे  २   उशीर झाला होता,  जेंव्हा जीवन उमगले कुणा दाखवूं वाट यशाची, बांबानी तर डोळे मिटले  ३   आंबा गेला मोहरुनी,  लाविली होती त्यांनी झाडे दुर्दैवाने आमच्या, बघण्यास नाही […]

गुणधर्म

करूं म्हटले करूं न शकलो   रोकू म्हटले रोकू न शकलो जे जे स्फूरले येईल ते ते    ठरले असते होईल ते ते  १   बघूनी बाह्य जगला ठरवी   मिळवीन तेच सुख भावी त्याचेसाठी स्थिती आगळी   उमज न येई ती सगळी  २   धडपड करीतो गडबड करीतो   त्याच चाकोरीतूनी जाऊ लागतो सुप्त गुण हे अंगी लपले   उभारून ते येतील […]

पुण्ण्याचा साठा

खिशांत माझ्या पडली होती, सुटी नाणी काही, वस्तूंची ती खरेदी करण्या, सर्व बाजार पाही ।।१।।   सराफ्याच्या दुकानी दिसला, एक हिऱ्याचा हार, डोळे माझे चमकूनी गेले, फिरती गरगर ।।२।।   दाम विक्रीचे जाणूनी घेता, हताश मी झालो, हातातील धनाचे मोजमाप, करू मी न शकलो ।।३।।   दोन वेळची पूजा करूनी, जप माळ जपती, खूप साचले पुण्य […]

भिकारीण

मधूर आवाज मिळूनी, उपकार झाले तिजवर सुंदर गाणे गाऊनी, आनंदीत करी इतर    // १   हातपाय दुबळे होते, दृष्टी नव्हती तिजला कष्ट करण्या शक्ति नव्हती, कसा मिळेल घास तिला    // २   परी ती होती आनंदी, गाण्याच्या ओघांत उचलित होती पैसे, पडता तिच्या पदरांत    // ३   जरी झाला देह दुर्बल, जगण्याची होती आंस मनी मिळालेल्या […]

1 2 3 4 333
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..