पिंडीतील ब्रह्मांड

विज्ञानाने शोधली,    अणुतील प्रचंड शक्ति प्रथमच जगाला कळली,    अणूंतील उर्जा शक्ती   सुक्ष्म असूनी अणु आकार,    सुप्त शक्ति अंगीं प्रचंड उर्जा करी साकार,    फोडतां अणु मध्यभागीं   विचार मनीं येई ,    कोठून शक्ति ही आली निर्जीवातील अणूरेणूला,    कशी उर्जा लाभली   समजोनी घ्या एक,    निसर्गाची श्रेष्ठता लहान असून देखील,    प्रचंड त्याची योग्यता   जीव देहाचे पिंड,   […]

 चित्त मंदीरी हवे

लोटांगण घालूनी शरण गेला, देव मंदीरीं तो  । आदर दाखविण्या ईश्वरठायीं, प्रयत्न करीतो  ।। समर्पणाचे भाव दाखविण्या,  देहाला वाकवी  । मन जोपर्यंत विनम्र नसे,  प्रयत्न व्यर्थ जाई  ।। मंदीरी तुमचे शरीर असूनी, मन असे इतरीं  । श्रम तुमचे निरर्थक बनता,  मिळेल कसा श्रीहरी  ।। इतरत्र राहूनी चित्त तुमचे,  असतां मंदीराकडे  । खरे पुण्य पदरीं पडते,  हेंच […]

आमचे खेळ

या मित्रांनो सारे या,    सर्व मिळूनी खेळू या   ।।धृ।। खेळ आमच्या देशाचे       गरिबांसाठी सोईचे  । मैदान नको मोठे ते         वस्तूही अल्प लागते  ।।  खेळांना त्या    समजून घ्या– १—  या मित्रांनो सारे या,  हुतुतूचा खेळ बघा       दोन गट, छोटी जागा  । स्पर्श रेषा ओलांडूनी      ह्तुतू म्हणती तोंडानी  ।। एकाच दमात   भिडू मारू या –२— या मित्रांनो सारे […]

जगदंबे रक्षण कर

विश्वास माझा तव चरणी, भाव अपिर्तो तुझ्यावरी, जगदंबे अवती-भवती, राहून माझे रक्षण करी … ।। ध्रु ।। सावध नसे निद्रेच्या काळी, धीर देते राहूनी जवळी, झोपेमध्ये जगा विसरता,  सर्ववेळी तू जाग्रण करी…।।१।। जगदंबे अवती –भवती,  राहून माझे रक्षण करी, धावपळीत चाले जीवन,  संकट भोवऱ्यात फिरून दुर्घटनेची चाहूल देवून,  मनास आमच्या दक्ष करी…२ जगदंबे अवती -भवती राहून […]

ऋणानुबंध

ठाऊक नव्हते कालपावतो नांव तुझे आणि गांवही क्षणांत जुळले अचानक परि नाते आपुले जीवनप्रवाही   उकल करितो जेंव्हां ह्याची ओळख पटते माझ्या मनां तेच रुप अन तीच मूर्ती पूर्व जन्मीच्या खाणाखुणा   असेल हे जर ऋणानुबंद आणेल एका छायेखालीं साथ देऊन अनुभऊ सुख दुःखे ही जीवनातली   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०

संस्कारमय मन

प्रयत्न मनाचा सदैव असे, भरारी घेण्याचा उंच आकाशी तारांगणांना, भेट देण्याचा….१, मनी आस ती राहत असते,  उचलून त्यास न्यावे शिखरावरती जाता क्षणी,  स्थितीरूप घ्यावे…२, प्रयत्नात साथ न मिळता,  खाली कोसळते विचार दबावापुढती त्याचे, काही न चालते…३, विचार संस्काराचे वलय, मनाभोवती फिरे निर्मळ पवित्र मन ते,  अवलंबूनी विचारे…४ डॉ, भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०  

 व्यर्थ झगडे

सारे धर्म मानव निर्मीत त्यांतच आणली जातपात   ।। सर्व धर्म महान तत्वज्ञानाची असे खाण   ।। प्रत्येकाचा धर्म निराळा जन्मताचि मिळाला   ।। व्यर्थ का भांडता धर्मावरुन तो तर मिळाला जन्मापासून   ।। भेदभाव जावे विसरुन त्यातच सर्वांचे कल्याण   ।। स्वधर्म तत्वे पाळा घरांत बाहेर एक मानवधर्म सर्वांत   ।। मानवधर्म फक्त मानवता त्यांतची मानवाची श्रेष्ठता   ।। डॉ. भगवान नागापूरकर […]

 लोपलेले श्रेष्ठत्व

डोळे उघडून बघा तुम्हीं    आपल्या देशाला  । महानतेची परंपरा    दिसेल तुम्हाला  ।। जगातील श्रेष्ठ देश म्हणूनी    नाव होते त्याचे  । आज विसरलो महत्त्व सारे    आपल्या पूर्वजांचे  ।। दोष असेल त्यांचा कांहीं    सोडून  द्यावा  ।। परि अभिमान हा परंपरेचा   मनात ठेवावा  । डोळ्यांनी जे बघतो सारे    सत्य  समजता  ।। कर्ण ऐकवी आम्हांस ज्ञान जे    चूक  ठरविता  । कित्येक गोष्टीची उकलन होती   वेदामध्ये आपल्या  ।। परि पुराणातील वांगी समजूनी    फेकून त्या दिल्या  । आमचे जवळील ज्ञान गंगाजळ    आम्ही  विसरतो  ।। परकियांची कास धरूनी    वाट  भटकतो  । ते तर आहे महाठगते     वेद नेई चोरूनी  ।। पिऊनी आमचीच ज्ञान गंगा    चाले मान उंचावूनी  । विचार करावा थोडा याचा    शांत चित्ताने  ।। […]

तुला लाभलेली निसर्ग देणगी

खळी पडून गालावरी   सुंदर तूं दिसते आनंदाचे भाव दर्शनी    मधूर तूं हांसते  ।।१ इवले इवले ओठ      फूलपाकळ्यांपरि लांब लांब केस काळे   भुर भुर उडती मानेवरी   ।।२ मोत्यासारखे दांत भासे   कुंदकळ्या बदामाचा आकार मिळे   तुझ्या डोळ्या  ।।३ इंद्रधनुष्याचा बाक      दिसे भुवयाला चाफेकळीची शोभा मिळाली   नाकाला  ।।४ चमकते अंगकांती    फाटलेल्या झग्यातूनी दिसते निसर्गाची देणगी   तुझ्या गरीबीतूनी  ।।५   […]

मला उमगलेला पाऊस

पाऊस कधी मला समजलाच नाही. किचकीचणाऱ्या डबक्यात, मिचमीचणाऱ्या दिव्यात कडाडणाऱ्या ढगात कसला आलाय रोमांच. पण झुलणाऱ्या पानांत मातीच्या तहानलेल्या सुवासात निरागस टपोऱ्या थेंबांत पाऊस कधी मी बघितलाच नाही. आणि जेव्हा उधळली बरसात गहिऱ्या प्रेमात अबोल स्पर्शात मनातल्या वादळात गच्च डोळ्यांत, पाऊस तेवढा चांगला पुन्हा कधी मला समजलाच नाही. — कल्याणी 

1 2 3 4 306
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..