नवीन लेखन...

दृष्टांत कलियुगाचा

सारेच संवाद व्यवहारी आपलेपण उरले नाही निष्ठुर कर्तव्य भावनां ओलावा प्रेमाचा नाही चिंतेत, जग गुरफटले स्वास्थ्य कुणास नाही विवेकी विचार लोपले जीव्हाळा उरला नाही सर्वत्र भोगवादी वृत्ती सुखशांती उरली नाही हेच वास्तव जीवनाचे जगणेच कळले नाही उलघाल मनभावनांची साशंकता संपली नाही अर्थ जगण्याचे बदलले मानवताच उरली नाही स्वसुखासाठी धडपड प्रेमास्थाच जीवनी नाही हा दृष्टान्त कलियुगाचा इथे […]

प्रेम – आहे तरी काय?

प्रेमात कशिश आहे, कोशिश आहे, आतिश (बाजी) आहे नि कधी कधी साजिशही आहे आणि हे सारं करायला दैवी आशिषचीही गरज आहे प्रेमात आमिष आहे, ते सामिषही (बऱ्याचदा) असू शकतं. प्रेमात ईश आहे, इश्श्य तर आहेच आहे. त्यात he नि she लागते प्रेम wishही आहे नि विषही ते असू शकतं प्रेम विशेष आहे, पण त्यातून ‘we’गेलं की […]

वादळ गतस्मृतींचे

आठविते ते सारे आता स्मृतींचीही कमाल आहे गात्रे जरी झाली मलुल मन, मात्र उत्साही आहे अनुभवलेले जीवन सारे जपुन पाऊले टाकित आहे काय मिळाले अन हरविले आता विसरून गेलो आहे घडायाचे ते ते घडूनी गेले अजूनी काय घडणार आहे अंतरात वादळ गतस्मृतींचे आज मात्र घोंगावते आहे ललाटीच्या त्या रेषा साऱ्या संचिताचे भगवंती दान आहे आता व्हावे […]

स्मृतींच्या हिंदोळी

स्मृतींलहरींच्या हिंदोळ्यावर मन धावते, हरीच्या गोकुळी।।धृ।। रवीरथी नारायण हरिमुरारी घुमवी मंजुळ मधुरम पावरी जागते गोकुळी राधा बावरी छुमछुम छंदी, नाद गोकुळी।।१।। चराचरातुनी सुरेल नादब्रह्म हरेरामकृष्ण, गोविंद गोविंद जीवा तोषवीतो हरि कृपाळु देवकीनंदन, ब्रह्म ते गोकुळी।।२।। प्राजक्त,उभा रुक्मिणी द्वारी सडा फुलांचा सत्यभामे द्वारी निर्मळी प्रीती, निर्मळी भक्ती हरिहराचा भुलभुलैया गोकुळी।।३।। — वि. ग. सातपुते. (भावकवी) 9766544908 रचना […]

आनंदाचा पारिजातक

छोट्या छोट्या अशा क्षणांतील मजा चाखता जगता यावे पार नसलेल्या आनंदालाही मग इवल्याशा मुठीत मावता यावे थकून सायंकाळी घरी आल्यावर प्रसन्न वदनी दीप उजळावे दाराआड लपलेल्या गंमतीने चिमुकल्या पावलांचे रुप घ्यावे हेतूक-अहेतूक नाजूक कटाक्षांनी मोहरत्या कळ्यांचे गंध व्हावे जीवन उरवणाऱ्या क्षणांना धडकत्या स्पंदनांनी साक्ष रहावे दाटून येणाऱ्या स्निग्धतेतून पोक्तशा मायेचे स्पर्श जाणवावे जीवनाशी नाळ अजून अबाधित […]

जगणे गतस्मृतींचे

आताशा मीच आजकाल मनी मलाच उमगत राहतो कसा, कुठे, कधी हरवलो मीच मजला शोधित रहातो हरविलेले क्षणक्षण जीवनाचे पुन्हा पुन्हा आठवित राहतो गतस्मृतींच्या लड़ीच रेशमी अलवार मी उलगडित राहतो सुखदुखांच्या साऱ्या संवेदनां सदैव मीच कुरवाळीत राहतो ज्या वात्सल्यप्रीतीत जगलो त्या ऋणानुबंधा स्मरत राहतो तो गतकाळ किती छान होता लोचनातूनी, ओघळत राहतो हे जगणेच, स्मरण गतस्मृतींचे मीही […]

मी आहे छोटासा वारकरी

मी आहे एक छोटासाच वारकरी रांगत रांगत जाणार आहे पंढरपुरी आधी जाईन मी भिवरेच्या रम्य तिरी त्या पाण्यात असते मौज किती भारी बाकीचे सारे असतील अभंगात नाचण्यात दंग तोवर पोहचेंन मी रमत गमत मंदिरात घट्ट मिठी मारेन मी माऊलींच्या पायाला रखुमाई धावतील मला उचलून घ्यायला पहिला वारकरी म्हणून मला मिळेल मोठा मान असुनही सर्वातला वारकरी मी […]

मन मुक्त मोकळे

तू तर काहीच कसे बोलत नाही ना सुख, ना दुःख सांगत नाही मन, नेहमी मुक्त मोकळे करावे भावनांचा उद्वेग त्रस्त करत नाही जगती जगणे हे क्रमप्राप्त आहे तटस्थतेत, मना मन:शांती नाही सहोदरी भावनांच निश्चिंती आहे अलिप्ततेत जीवनी सुखदा नाही पराधीनता हा जीवाला शाप आहे भोग भोगण्या दूजा उ:शाप नाही तो एक अनामिक सृष्टिचा निर्माता त्या शरण […]

मुलांचं विश्व

आमच्यासाठी घर हेच आमचं संपूर्ण विश्व होतं विश्वाच्या पसाऱ्यात यांना मग आमचंच घर कसं दिसत नाही आसूसून यांच्यासाठी आम्ही किती जमवले आनंदाचे कवडसे नाही खिजगणतीतही त्यांच्या आम्ही किंवा आमचे उसासे उमेद होती तेव्हा कशाकशाची तमा नाही बाळगली श्रमाची उमजत नाही बाळगावी का उमेदही यांच्या तारतम्याची केवढा ध्यास आम्हाला, यांचे हात लागावेत गगनाला पाय तरी ठरतील जमिनीत […]

मनी दाटे हुरहुर

आज उरी काहुर आठवांचे सांजसमयी मनी दाटे हुरहुर जाहली बघनां तिन्हीसांजा लोचनी आसवांची झरझर. सांग प्रतिक्षेत किती झुरावे गतस्मृतींची मनी दाटे हुरहुर जरी हुरहुर, प्रीतीची लाघवी व्याकुळ, जीव होई अनावर मनांतर आता हे झाले हळवे गात्रागात्रास विलक्षण हुरहुर तूच गे एक विश्राम अंतरिचा तव भेटिचीच मनी दाटे हुरहुर चराचरी ओसंडलेले रूप तुझे खुणावते मज प्रहर प्रहर […]

1 2 3 4 5 395
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..