नवीन लेखन...

वाटसरु

लोचनातुनी ओघळता मौन तुझे प्रीत अर्थवाही अश्रुतुनी पाझरते तूं ही अशीच अबोली सुंदर मुग्धा तुला शोधण्या ही नजर भिरभीरते ग्रहगोलांच्या अवकाशी भास तुझे संध्याछायेत तुझेच रूप ओसंडते मनगवाक्षी कवडसेच तव प्रीतीचे अंतरंग माझे भावस्पर्शी दरवळते जन्मोजन्मीचे नाते ऋणानुबंधी मनांतराला अलवार कुरवाळीते अशीच सुंदर मौनी प्रीत लाघवी या श्वासाला शांत जगवित रहाते ********* –वि.ग.सातपुते.(भावकवी) (9766544908) रचना क्र. […]

सुखदुःखात मी नित्य डूंबलो

सुखदुःखात मी नित्य डूंबलो अंतरी वेदनांच उरली नाही वाटसरु मी अनवट वाटेवरचा चालायचे कधी थांबलो नाही जगणारा मी एक मुक्त कलंदर दु:श्वास कुणाचाच केला नाही जीणे रिते , खरे सुखशांतीचे मी हव्यासात गुंतलोच नाही निर्माल्य जळात मुक्त वाहते हे सत्य शाश्वत लपले नाही जन्म उदरी तर अंत स्मशानी हा न्याय कुणास चुकला नाही ******** –वि.ग.सातपुते.(भावकवी) (9766544908) […]

कृतार्थ जीवन

क्षणक्षण येते तुझीच आठवण देवा सत्य तुची ब्रह्मांडी दिगंतर जगव्यवहारी मी जगत रहातो त्या जगण्यावीण नाही गत्यंतर जगता जगताच कळूनी चुकते आणि मीच येतो त्वरी भानावर दिल्या घेतल्याचेच हे जग सारे अनुभवांती उलगडती प्रीतपदर सुख दुःख जन्मता सदा सोबती भाळी प्रारब्धाचे भोगणे निरंतर हा जन्म विवेकी जगण्यासाठी खुणगाठ मनी माझिया निरंतर मुक्तीमोक्ष जरी कुतार्थ जीवन भगवंता […]

रूप बिलोरी

असते कां खरे? दर्पणातले रूप बिलोरी झांकता अंतरी मलाच माझे कळत नाही मी खराखुरा कां? खरे प्रतिबिंब बिलोरी हा संभ्रम मनीचा अजुनही दूर होत नाही हसवे, फसवे, नाटकी सत्यरुप मनीचे तो आरसा बिलोरी कधीच दाखवित नाही अदृश्य वास्तवी अंतरीचेच प्रतिबिंब खरे आरश्यातले प्रसन्न रूप बेगडी सत्य नाही निर्मळ स्पर्श मानवतेचा हीच खरी सुंदरता जगी याविण दूजे […]

सहजच सुचलं ते प्रेम………….

मध्येच तुझी आठवण येऊन स्वतःशीच हसलो मी! चातका सारखी तुझी वाट पाहत बसलो मी! आज सकाळी न भेटताच निघून गेलीस तू, म्हणून स्वतः वरच रुसलो मी! तुझ्या डोळ्यातील ओघळणारे मोती, ओठांनी टिपतांना का रडलो मी! कधी झालं, कसं झालं कळेना मला, माझ्याही नकळत तुझ्या प्रेमात पडलो मी! प्रेम बीम झूठ आहे असं म्हणताना, तुझ्या प्रीतीत बेधुंद […]

खरे श्रीमंत

आनंद मोजता येत नाही जवळ असलेल्या नोटांमध्ये श्रीमंती मोजता येत नाही आलिशान फ्लॅटच्या भव्यतेमध्ये किती ही पैसा असला तरी तो कमीच भासतो दुसऱ्याचा महाल बघून आपला फ्लॅट छोटा वाटतो दुःख भोगल्यावर कळतं की सुख काय असतं दुसऱ्यांच्या वेदना पाहिल्या की कळतं आपण खरं तर किती श्रीमंत असतो — दिप्ती गोगटे

निर्विकार

गर्दित रोज दिसतात ओळखीचे चेहरे अगदी निर्विकार जणु ओळखच नाही न बोलणे, न हसणे, न मान डोलविणे जणु कुणीच एकमेका पाहिलेच नाही मग्न असती सारेच आपुल्या विचारात इथे कुणाचे कुणाला काही पडले नाही स्वतःच्या सुखासाठीच जो तो जगतो अन्य कुणाचा विचार मना शिवत नाही मी भला, माझे भले नको कुणी दूसरे आता नाते सहृदयी कुठेच उरले […]

कर्मफल

  अस्वस्थ जीवा छळते घुसमट मन मुक्त मोकळे करत रहावे प्रहर व्याकुळलेला एकांताचा अंतर्मुख होवुनी सत्य जाणावे गतजन्माचे ऋणानुबंध जीवनी जीवाजीवाला जपत रहावे भावशब्दांचे लाघव प्रीतस्पर्शी मुक्तहस्त्ये सदा उधळीत रहावे अगम्य सारिपाट तो जीवनाचा निःसंकोची खेळतची रहावे आपुल्या हाती काहीच नसते भाग्य भाळीचे झेलित रहावे सुखदुःख आनंद खंत वेदना कर्मफल म्हणुनी भोगत रहावे ********* –वि.ग.सातपुते.(भावकवी) (9766544908) […]

स्मरण

आव्हानांना पेलत पेलत आता फक्त जगत रहावे कयास सारे कलियुगाचे ओळखुनी सतर्क जगावे व्याख्या जगण्याची बदलली तीच उमजुनी जगत रहावे भुरळ आता नावीण्याची जगताना सावध असावे जुने जे, ते सोने असते ते मना समजवित रहावे मन:शांती हेची सुख खरे याचे सदा स्मरण असावे ******* –वि.ग.सातपुते (भावकवी) (9766544908) रचना क्र. ३१३ २९/११/२०२२

1 2 3 4 5 421
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..