Avatar
About हिमगौरी कर्वे
मी मराठी भाषेची शिक्षिका असून मला काव्यलेखनाची खूप आवड आहे. माझा ज्योतिषाचा छंद असून मी व्यावसायिक ज्योतिषीही आहे. अमराठी लोकांना मराठी शिकवणे असे खास काम करत असते. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातील असतात. बाहेरच्या राज्यातून येणारे अमराठी लोक शिकतात. क्वचित प्रसंगी परदेशी लोकही शिकतात. मला वाचनाची खूप आवड आहे. मी एक *काव्यप्रेमी* बाई आहे.

सुरां – सुरांचे गीत व्हावे

सुरां – सुरांचे गीत व्हावे, अर्थवाही शब्दातुनी, भावनांची गोड पखरण, मंजुळ तराणे नादातुनी,–!!! काळजाचा ठांव घेत असे, स्वाभाविक त्या गानातुनी, आलापातुनी अगदी अल्लद , स्वर्गीय गान निर्मितसे,–!!! शब्द होती जिवंत केवढे, संगीत वाहते निर्झरापरी, सुरेल बनत आरोह अवरोह, अंतिम ते हृदयस्पर्शी गाणे,–;!! सूर लागता भान हरपतसे डोहातून त्या तरंग उठती , स्वरमयी ती विलक्षण थरथर, अंतरातुनी […]

नको राजसा अंत पाहू

नको राजसा अंत पाहू , डोळे वाटेकडे लागले, किती रात्रंदिन साहू , विरहव्यथेने तळमळले,–!!! अजून नाही आलास तू , संजीवनही आता संपले, कोरडा होईल ना रे ऋतू , जरी हिरवेपण ते दाटले,–!!! अंगप्रत्यंगी चिंब भिजू , स्वप्न डोळियांनी पाहिले, तव स्पर्शाची जादू ,– तनमन किती लालसावले,–!!! मिलन आपुले किती योजू , दिन – रात कमी पडले, […]

आरशात चेहरा बघतां

आरशात चेहरा बघतां, किती असेच चेहरे दिसती, मुखवट्यांचे जग हे, अवतीभोवती कसे नाचती,–!!! लागत नाही मुळीच पत्ता, अशावेळी विलक्षण फसगत, होत जाते,केवळ फरपट, तडफड होते मैत्री करतां,,-!!! कोण कुठला आहे तो, पक्के ठाऊकही नसते, तरी नवांगताची पण ओढ, अनावर की असते,–!!! त्याच मोहाच्या क्षणी, घ्यावे आपण आवरते, करती खूप साखरपेरणी, गोड गोड बोलती मुखवटे–!!! अनुभव कडू-गोड […]

मन बावरा पक्षी उडतो…

मन बावरा पक्षी उडतो कल्पनांच्या आभाळातून, अंतरातून हाक देतो, विराण त्या जीवनातून, दिगंतराच्या जवळ जातो विराट त्या उड्डाणातून, दिशादिशांना आवाज देतो, अंतर्नादाच्या शांत शीळेतून, सभोवार ढगात वावरतो विशाल पंख फैलावून, एकटाच मस्तीत जगतो, गजबजत्या दुनियेत राहून, धरेवरुनी नभात जातो, आत्मिक सारे बळ घेऊन, प्रचंड इच्छाशक्ती राखतो उदंड आभाळा मात देऊन,- एकटाच त्याच्याशी लढतो, झुंज खेळून परतून, […]

डोळे अर्धोन्मीलित

डोळे अर्धोन्मीलित, स्वप्नात रंगलेले, पापण्यांचे निमुळते काठ, आसवांत भिजलेले ,–!!! कळी अर्धोन्मीलित, पाकळी कशी उमले, पानांचे भोवती राज्य, सुगंधाने भारलेले,–!!! तन अर्धोन्मीलित, तारुण्याने मुसमुसलेले, चहूकडून फुलत, यौवनाने भरलेले,–!!! काव्य अर्धोन्मीलित, पण अर्थगर्भतेने, मनात राज्य करत, नवरसांनी भरलेले,–!!! सृष्टी अर्धोन्मीलित, चरांचरांत पसरलेले, जीवनदायी संजीवन, जिथे तिथे मुरलेले,–!!! प्रेम अर्धोन्मीलित, हृदय भरलेले, मनातील राजकुमार, अंतरी वसलेले,–!!! पहाट अर्धोन्मीलित, […]

सुगंध पसरे चारही दिशा

सुगंध पसरे चारही दिशा, मधुसंचयाचा करत साठा, फुलाफुलांवर बहर केवढा, वारा वाही, सुवास खासा,–!!! फांदी फांदी डंवरून येई, फुलाफुलांनी लगडतसे, किमया सारी निसर्गाची, तोरणे सतत लावत असे,–!!! जंगी असे स्वागत एवढे, खास चालले कुणासाठी, कोण कोणासाठी झुरे,- -कोण अवतरे पृथ्वीवरती,—? सडा पडतो खाली फुलांचा, का घातल्या पायघड्या, रंगांची अशी मांदियाळी, अत्तराचे कोण शिंपी सडे,–!!! कोमल, मऊ, […]

लाटांवर लाटा उसळती

लाटांवर लाटा उसळती, तुषारांचे बनती मोती, अथांग सागराच्या ह्या, सुंदरतेची काय गणती,–!!! निळेशार पसरलेले पाणी, दूरवर क्षितिजी पोहोचलेले, जितके विस्तीर्ण तितुके, सखोल आत गेलेले,–!!! एक लाट उठता उठतां, दुसरी उभी टाके, टक्कर दोघींची होता, पाणलोट होती जागे,–!!! रत्नाकराची दुनिया, सारी अजब किती, पारणे फिटे डोळ्यांचे, तृप्त होतसे दीठी,–!!! थेंबांचे मोती उधळतो, तो रात्रंदिवसा, किंमत नसे त्याची, […]

हे परमेश्वरा.. हे परमेश्वरा

(मुक्तछंदात्मक) थोडा वाकून पहा खाली, काय चाललंय या पृथ्वीतली, सत्ता, लत्ता, अधिकार, पैसा, यामधून एवढा माततो का कुणी,-? जनावरे बरी म्हणायची पाळी, संकेत, भाषा, सभ्यता, निष्ठा, कशी पाळतात ती सारी,–!!! समूहनियम, कर्तव्येही माहित, अधिकाराचे बडगे दाखवत नाहीत, नुसतीच माणुसकीचा आंव आणून,—- पैसा इतका प्रिय असावा की, म्हाताऱ्या आई-बापांनी जावे वृद्धाश्रमी, खस्ता जराही आठवत नाहीत, त्यांनी भोगलेल्या; […]

मुक्तछंद…..

थोडंसं झुकून माझ्या डोळ्यांवर , तुझ्या पापण्या ठेव,— त्यांच्यातील ओलावा घे टिपून, अलगद हृदयापर्यंत थेट,— जखमी मनाला असा दिलासा, तूच देऊ शकशील बघ, घायाळ मनाची करूण व्यथा, तुलाच फक्त समजेल,—!!! त्यातली शल्यें, टोंच, बोंच, त्यातला सगळा आक्रोश, तुझ्यापर्यंतच ना पोहोचेल,-? रक्ताळलेला तो प्रत्येक अश्रू , बघण्याची, पुसण्याची कुवत,— तुझीच असते नेहमीच,—!!! त्या दुःखाला जीवघेण्या, सुखात करतोस […]

लेक चालली सासरी

लेक चालली सासरी, डोळ्यांच्या कडा पाणावल्या, आज निघाली आपल्या घरी, तिच्याही पापण्या ओलावल्या,–!! काळीज तिचे धपापे, अंतर्नाद ऐकू येती, उलघालीचे स्वर बोलके, थेट कानास बघा भिडती,–!!! बदलले जीवन सारे, मांडेल नवीन संसारा, मने आमुची कृतार्थ झाली, लेक निघता त्या घरा,–!!! जावई समजूतदार ते, सासू सासरे सूज्ञ असती, लेकी सुनांनी घर भरले, एकत्र कुटुंब म्हटल्यावरती,–!!! माणूस म्हटल्यावर […]

1 2 3 17