Avatar
About हिमगौरी कर्वे
मी मराठी भाषेची शिक्षिका असून मला काव्यलेखनाची खूप आवड आहे. माझा ज्योतिषाचा छंद असून मी व्यावसायिक ज्योतिषीही आहे. अमराठी लोकांना मराठी शिकवणे असे खास काम करत असते. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातील असतात. बाहेरच्या राज्यातून येणारे अमराठी लोक शिकतात. क्वचित प्रसंगी परदेशी लोकही शिकतात. मला वाचनाची खूप आवड आहे. मी एक *काव्यप्रेमी* बाई आहे.

हिरवेगार तृणपाते

हिरवेगार तृणपाते, वाऱ्यावर डोलत होते, मजेत इकडून तिकडे, मान करत गुणगुणत होते,— लहान बालिश वय कोवळे, कंच हिरव्या रंगात खुलत, खुशीत झोके घेत होते, बाळां काय ठाऊक असे, किती कठीण असते जगणे-? मौजमजा आणि हुंदडणे, करत करत एकदम कोसळणे वास्तवाशी सामना होतां, भलेभले धुळीस मिळती, हे तर इवलेसे तृणपाते, कितीशी असेल लढाऊ शक्ती,-? कुणीतरी आले तिकडून, […]

या अशा सांजवेळी

या अशा सांजवेळी, बाहुपाशी, घे जवळी, रात्र उतरून आली खाली, तुजविण जिवाची काहिली, हुरहुरते मन अशा समयी, तुझ्यासाठी,आंत तुटते काही जीव कांतर कांतर होई, आत्मा तरसे मिलनासाठी, लौकिक सुखे भोवताली, जीव कसा जळे त्यातही, तरसवे मज विरहाग्नी, तुझ्या शपथांची येतां स्मृती, उले काळीज माझे किती, तुला कल्पनाही नाही, प्रेमाचीच लागे कसोटी, ताटातुटीचीव्यथा ही, कोरडेपण तुझे मजसी, […]

असे दान द्यावे की

असे दान द्यावे की, समोरचा अचंबित व्हावा, मापे भरून ओतावे, हात ओसंडून वहावा, करावे रक्तदान सारखे, रुग्णांसाठी ते जीवनदान, अन्नदानासारखे पुण्य नसते, भुकेल्याला करते तृप्त, विद्यादान श्रेष्ठ दान, सरस्वती प्रसन्न होई, दुसऱ्याला दिल्याने ज्ञान, आपुले बघा वाढत जाई कला दान करता आपण, निर्मितो एक कलाकार, सेवा तिची करत करत, जिवंत,ठेवेल कला तर , अवयव दान केल्याने […]

धागा धागा मिळून

धागा धागा मिळून, बांधले,खास घरटे, फांदीचा आधार घेऊन, उभ्या झाडास लटकवले, एक चोंच करी किमया, केवढी मोठी कारागिरी, पिल्लांस सुरक्षित करण्यां, माय बापाची चाले हेरगिरी, घर मोठे प्रशस्त हवेशीर, वारा चारी बाजूंनी वाहे, निसर्ग सान्निध्यातले, वाटते मोठे आरामशीर, अंडी घालून ती उबवती, वाट जन्माची पाहती, कारागीरच ते नव्या उमेदी, दार घरट्याचे असे बांधले, सहजी कोणी उतरू […]

द्व्यर्थी,तत्वज्ञानात्मक

द्व्यर्थी,तत्वज्ञानात्मक, — देहातून आत्मा सुटावा. घे स्वैर भरारी, माझ्या देखण्या पाखरा,— बद्ध पंख हे उचंबळती, सोडून ही बंदिस्त कारां,— पिंजर्‍याचे दार लागतां, जीव तुझा घुसमटे, स्वातंत्र्याच्या फोल कल्पना, सर्वच विचारा खींळ लागे आतल्या आत जीव तडफडे, सीमित जागा, नुसताच हिंडे डोळे भिरभिरत कसा शोधशी, तू आपला मुक्तपणा, –!!! जो येईल तो बोलू बघे, इथेतिथे उगा हात […]

तूच माझी राधिका

तूच माझी राधिका, तूच माझी प्रेमिका, मोहिनी माझी तू , तूच माझी सारिका, –!!! मुसमुसते प्रेम तू , सौंदर्य ओसंडून वाहे, मदनाची रती तू , भित्र्या डोळ्यांनीच पाहे ,–!!! कमनीय सिंहकटी तुझी, बाहूत माझ्या सामावे, लाल कोवळे ओष्ठद्वज, डाळिंबीची जणू फुले,–!!! मोहक बांधा तुझा, जाता-येता खुणावे , कुंतलाचे मानेवर ओझे, पाठीवरचा तीळ झाके, –!!! आरस्पानी रंग-गोरा, […]

नाती- गोती कसली

नाती- गोती कसली,? करती कशी रक्तबंबाळ, जीव’च नाही, आत्माही, होती सारेच घायाळ,–!!! कुठले मित्र,कसले सखे, कशाशी खातात मित्रत्व, स्वार्थ भांडणे वाद ,— एवढीच जगण्याची तत्वं,–!!! कसली नीती कशाची मत्ता, एक दुसऱ्याचा गिरवी कित्ता, खरेपणाची बूंजच नसता, असत्याचीच इथे सर्व सत्ता,–!!! माझी पोळी, तुझेच तूप, नव्हे, तुझी पोळी तुझेच तूप, झाले माझेच ते,तू कितीही खप, तू खोटा, […]

अन्यायाचा अंधक्कार माजतां

आमच्या नितीन नांदगावकर साहेबांवर केलेली एक कविता. ती वाचून विषयाचा संदर्भ आपणास लागेलच. धन्यवाद. अन्यायाचा अंधक्कार माजतां, एक हात पुढे येतो,– जुलुमांच्या बुजबुजाटां, तो इतिश्री देतो,–!!! कुणी रडे, कुणी कळवळे, कुणी आपल्या जिवाला खाई, अत्याचारांचे रान माजता, कुणी एकदम हाय खाई,–!!! असा हा:हा:कार होता, मदतीस येईना कोणी, वाली कोण आपुला आता, जनता दहशत घेई,–? जिकडेतिकडे सामान्य […]

शब्दांविना संवादू

शब्दांविना संवादू, असंभव”” तो वाटतो, किमया त्यांची न्यारी”, अर्थ मर्म दाखवतो, शब्दांवाचून किती भाषा, मानव नेमका वापरतो, परंतु त्यांच्यासम हा , म्हणत म्हणत कसा, वर्चस्व त्यांचे मानतो,– स्पर्श बोले कधीकधी, मात्र शब्दांसारखा, तान्हुल्यांची खास सोय, जाणे बाळ ममता, माय–!!! , हाच स्पर्श जादू करे, प्रेमभावना व्यक्त करे,–!! आबालवृद्धां आधार वाटे , इतुका बोलका अगदी भासे,– खाणा-खुणा […]

जखमी होऊन पिल्लू पडले

जखमी होऊन पिल्लू पडले, घायाळ, केविलवाणे, करुण आवाजी साद घाले, आईस बोलावे सारखे, पक्षीण भोवती घिरट्या घाले, चोचीने त्यास गोंजारी, कळेना तिला काय जाहले, कसे पडले ते खाली ,–? करूण साद ती ऐकून कोणी, धावत आला दयावंत, अती गरीब असूनही, पक्षिणीस भासे देवदूत, हळुवार हाते पिल्लाला, जवळ घेऊन कुरवाळी, साशंक मनाने पक्षीण मात्र, सारखी हिंडे भोवताली, […]

1 2 3 4 10