Avatar
About हिमगौरी कर्वे
मी मराठी भाषेची शिक्षिका असून मला काव्यलेखनाची खूप आवड आहे. माझा ज्योतिषाचा छंद असून मी व्यावसायिक ज्योतिषीही आहे. अमराठी लोकांना मराठी शिकवणे असे खास काम करत असते. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातील असतात. बाहेरच्या राज्यातून येणारे अमराठी लोक शिकतात. क्वचित प्रसंगी परदेशी लोकही शिकतात. मला वाचनाची खूप आवड आहे. मी एक *काव्यप्रेमी* बाई आहे.

चाफा आणि मोगरा

चाफा आणि मोगरा गंधर्व कुठले हे, धरातलावर येऊन, सर्वांस मोहवती खरे, शापित म्हणू त्यांना तर सुगंधाच्या राशी, जो तो कुरवाळे त्यांना, घेऊन थेट हृदयाशी, –!!! हिमगौरी कर्वे ©

अनाहता, अनादि-अनंता

अनाहता, अनादि-अनंता, वाहिले तुज मी चित्ता , व्हावी तुझी मजवरी कृपा, हीच उरी आंस बाळगतां,–!!! शरण तुज आले रे दयाघना, तनमन मस्तक नमवितां, तुजकारणी देह पडावा, आठवते तुज कृपाकरा,–!!! तुज पायी वाहिल्या मी, अनेक अरे वेदना, काय सांगावे दुःख, किती भोगाव्या यातना,–!!! शरीर, मानस झिजवतां, नच मिळे सुख पण वंचना जावे कुठे सांगावे कोणा, देव मानती […]

माहीत आहे

माहीत आहे, तू आभाळाएवढा, असीम अथांग अपार, तुझ्या कार्यकर्तृत्वाला, खरंच नाही सुमार,–!!! माहीत आहे, तू विस्तीर्ण सागरासारखा, प्रचंड उफाळत उसळत भरतीची वेळ येता, बेपर्वा बेलगाम बेदरकार,–!!! माहीत आहे, तू शांत झऱ्यासारखा, कलंदर, मितभाषी राहत आपल्याच धुंदीत राहणारा फक्त झुळुझुळू वाहत–!!! माहीत आहे, तू अजस्त्र ढगासारखा सगळीकडेच विचरत, संकटात कोणी असता, निरपेक्ष हात देत,–!!! माहीत आहे, तू […]

मानवता आहे जगात

मानवता आहे जगात,-? प्रश्न खूपदा पडे, आई बापा टाकून देतात, कोणते पुण्य मग मिळे,–? संसारी रममाण होतात, भूतकाळाचा पडे विसर, उभे ज्यांनी केले ते, वृद्धाश्रमी सापडतात,–!!! हेच संस्कार मुलांवर, का बरे करतात,–? आईबापाला अंतर देऊन, कोणते समाधान मिळवतात,? वरील चित्रफितीतुनी, कोणता मिळे संदेश, वागणे प्राण्यांचे पहा, प्रेम केवढे हे विशेष,–!!! जिने त्यांना सांभाळले, माया ममता दाखवून, […]

दयावंताला पाझर फुटला

दयावंताला पाझर फुटला , पक्षी पिंजऱ्यातून सोडला, विहंगम तो आनंदला, भरारी घेऊनी, उडाला,–!!! निळे आसमान ते, खुणावत सारखे होते, पिंजऱ्याच्या बंधनाला, मूक मन झुगारत होते,–!!! कोण येईल पुढे अन् स्वातंत्र्य देई मजला, देवाचा दूतच तो,– मज तेव्हा तो वाटला—!!! कोण आहे त्राता माझा, मज स्वातंत्र्य देणारा, वाट पाहतो जीव सारखा, उडायाला आसुसला,–!!! बोलावे मज हिरवी धरा, […]

कधी वाटते

कधी वाटते, कोसळता पाऊस व्हावे, रपरप पडत धरणीला, सर्वकाळ बहरत ठेवावे,— कधी वाटते उसळणारा दर्या व्हावे, विशाल रूप बघणार्‍यांना, चकित करून सोडावे,— कधी वाटते लख्खकन आभाळी चमकावे, प्रचंड मोठी वीज होऊनी, पृथ्वीला भारावून टाकावे,— कधी वाटते घनगर्द अरण्य व्हावे, भयभीत आकार पाहुनी, इतरांनी गर्भगळीत व्हावे,— कधी वाटते, झुळझुळणारा झरा व्हावे, आपल्याच धुंदीत मस्तमौला, सगळीकडे थेंब लुटावे,— […]

सांसारिक प्रवास

भातुकलीच्या डावांत मांडला, संसार राजा राणीचा,— इवल्याशा घरात चालला, सांसारिक प्रवास त्यांचा,–!!! छोटी छोटी भांडी कुंडी, छोटे छोटे सामान, इवली इवली सामुग्री, करत सुख-रसपान, –!!! हळूहळू संसार वाढला, आले सोनुले बाळ, कळले नाही कधीच, किती निघून गेला काळ,—!!! राजाराणी मग्न आपुल्या, छोट्या चिमुकल्या विश्वात, बाळ बालीश,वाढे निरंतर, त्याला तारुण्य आले झोंकात,-!! नादातच तो आपल्या राही, वाहन […]

ताई माझी मोत्यांची माळ ग

ताई माझी मोत्यांची माळ ग, घाल तुझ्या गोऱ्यापान गळां ग, टपोरे पाणीदार छोटे मोती ग शोभतील तुझ्या कसे कंठी ग, ताई तू अशी सौंदर्यवती ग, देखणी म्हणू, लावण्यवती ग, सुकुमार तू जशी, फुलवंती ग, जशी टवटवीत जास्वंदी ग, आखीव रेखीव – ठाशीव ग, जसे एखादे शिल्प-कोरीव ग, मज वाटे तुझा अभिमान ग, बघती तुला आ वासून […]

वैचारिक

माझ्या भोवताली, माणसांचे रान, चहूबाजूंना असूनही, वाटा सुनसान,–!!! टोचे सले असे एकटेपण,–!! माझ्या भोवताली, नातीगोती किती, प्रश्न एकच पडे, विचारती किती,– टोचे सले असे एकटेपण,–!! माझ्या भोवताली, मित्रपरिवार किती, असंख्य हात निव्वळ, फक्त वर ते उठती, टोचे सले असे एकटेपण–!! माझ्या भोवताली, पिके खूप मतांची, उपयोगाला येती, त्यातील का कधी,–!! टोचे सले असे एकटेपण–!! माझ्या भोवताली, […]

कुणी असे कोणी तसे

कुणी असे कोणी तसे, कित्येक काही ठरवतात, मध्येच काय मग बिनसते, सगळेच डाव मोडतात,–!!! कोण येते आणिक आपुली, जादू करुनी जाते,– नाम तिचे असते नियती, नियत ते परास्त करते,–!!! ठरवून गोष्टी बिघडती, आकस्मिक बसतात धक्के, एकदम मग कोण कसे, माणसास कळून चुके, –!!! राजकारण,अनीतीअन्याय, किती गोष्टींचे आपण बळी, सत्तालोलूप मदांधांमुळे, जनता चिरडली जाई खरी,–!!! पैसा एक […]

1 2 3 4 13