सारेच खेळाडू

खेळाच्या त्या मैदानीं, रंगात आला खेळ, मुरलेले खेळाडू, आनंदी जाई वेळ ।।१।। खेळाच्या कांहीं क्षणी, टाळ्या शिट्या वाजती, आनंदाच्या जल्लोषांत, काही जण नाचती ।।२।। निराशा डोकावते, क्वचित त्या प्रसंगीं, हार- जीत असते, खेळा मधल्या अंगी ।।३।। सूज्ञ सारे प्रेक्षक, टिपती प्रत्येक क्षण, खेळाडू असूनी ते, होते खेळाचे ज्ञान ।।४।। मैदानी उतरती, ज्यांना असे सराव, जीत त्यांचीच […]

आजचा बाबा

आजकाल generation gap जरा कमी झालाय कालचे अहो बाबा आजचा अरे बाबा झालाय … कालचे बाबा रागावणारे guardian असायचे आज काल समजावणारा friend झालाय बाबा काल घरातला पोलीस असायचे आज partner इन crime झालाय कालचे बाबा शाळेत यायचे तर धडकी भरायची आज स्कूल मध्ये जाताना hi फाईव्ह देताय कालचे बाबा हळदीच्या दुधासाठी रागवायचे आजचा बाबा कोल्ड […]

मोहमाया दलदल

दलदल होता चिखल मातीची,  पाय जाती खोलांत प्रयत्न तुमचे व्यर्थ जाऊनी ,  न होई त्यावर मात…१, सावध होवूनी प्रथम पावूली,  टाळावे ते संकट मध्यभागी तुम्ही शिरल्यानंतर,  दिसत नाही वाट….२, मोह मायेची दलदल असती, सदैव भोवताली चुकूनी पडतां पाऊल तुमचे, खेचला जातो खाली…३, जागृतपणाचा अभाव असतां,  गुरफूटूनी जातो मोहमायेच्या आकर्षक गुणाला,  बळी तोच पडतो….४, वेगवान त्या जीवन […]

आठवण

बरेच दिवस झाले काही लिहिले नाही तुझ्या आठवणीत… तुझी ती आठवणच हरविली नाही ना ? माझ्या आठवणीत… कित्येक कविता मी सहज रचल्या आहेत तुझ्या आठवणीत… कित्येक कविता मी सहज सोडल्या आहेत तुझ्या आठवणीत… माझ्या आयुष्यातील कित्येक वर्षे वाया गेली तुझ्या आठवणीत… मी राहात होतो तुझ्या नाजूक हृदयातील माझ्या आठवणीत… आठवणीतील माझी तू तुझा मी राहतील जगाच्या […]

निसर्गावर अवलंबून

कितीही सारी धडपड करशी लाचार ठरतो अखेरी जाण माणसा मर्यादा तव आपल्या जीवनी परी … ।। क्षणाक्षणाला अवलंबूनी जीवन असे तुझे सारे पतंगा परि उडत राहते जसे सुटत असे वारे… ।। निसर्गाच्याच दये वरती जागत राहतो सदैव कृतघ्न असूनी मनाचा तूं विसरून जातो ती ठेव… ।। निसर्गाच्या मदती वाचूनी जगणे शक्य नसे तुजला जीवन कर्में करीत […]

प्रेम

प्रेम कसं ! हळुवार यायला हवं तुमच्या आयुष्यात जशी कडक उन्हात तुमच्या अंगाची लाही लाही होत असताना एखादी वाऱ्याची हलकीशी झुळूक येते तशी… प्रेम कस ! आनंदात ,बागडत आणि उडत यायला हवं तुमच्या आयुष्यात तुम्हाला एक नाजूक , सुंदर आणि आकर्षक फुल समजून एखाद्या रंगीबेरंगी फुलपाखरासारखं… प्रेम कसं ! स्वप्नात नसतानाही व्हावं त्यात गुंतून पडावं पण […]

जाणीव

माझ्या कविता,माझ्या कथा माझ्या नसतात,त्या तिच्या असतात त्या जगाला,तिच्या असण्याची माझ्या आजूबाजूला, आणि माझ्या अस्तित्वातील जगण्यात तिच्या भूमिकेची जाणीव करून देत असतात… ©कवी – निलेश बामणे

तुझ्यासाठी काही ही

तुझ्यासाठी काही ही करणार नाही मी माझ्या विचारांशी तडजोड तुझ्यासाठी करणार नाही मी तुझ्यासाठी काही ही करणार नाही मी तुझ्यासाठी माझा जीव कधीच देणार नाही मी तुझ्यासाठी काही ही करणार नाही मी तुझ्यासाठी माझ्या नात्यांचा बळी देणार नाही मी तुझ्यासाठी काही ही करणार नाही मी पण तुझ्या प्रेमाला कधीच नकार देणार नाही मी तुझ्यासाठी काही ही […]

निसर्गाचे खेळणे

धडपड असते प्रत्येकाची जगण्यासाठी, तेच जगती जगी या शक्ति ज्यांचे पाठी…१, बुद्धी, अनुभव, विचार, बळ शक्तीची रूपे यश मिळविण्या जीवनातील हीच मोजमापे…२, नीती-अनिती, पाप-पुण्य, सामाजिक बंधने सरळमार्गी जगण्यासाठीं हवीत ही कारणे…३, जन्म मृत्यूच्या रेषेवरती, उभा संकटकाळी पशुसमान वागत दिसतो, मानव त्यावेळी…४, प्रथम गरज भागवी सारे, स्वजीवनाची आदर्श जगणे तत्वे राहती, मग नंतरची….५, मृत्यूच्या दाढे मधूनी,  एक […]

1 2 3 130