अध्यात्मिक / धार्मिक स्वरुपाचे लेखन या विभागात असेल…

मनाचे श्लोक – १५१ ते १६०

खरे शोधिता शोधिता शोधताहे | मना बोधिता बोधिता बोधताहे | परी सर्वही सज्जनाचेनि योगे | बरा निश्चयो पाविजे सानुरागे ||151|| बहूता परी कूसरी तत्वझाडा | परी पाहिजे अंतरी तो निवाडा | मना सार साचार तें वेगळे रे | समस्तांमधे येक ते आगळे रे ||152|| नव्हे पिंडज्ञाने नव्हे तत्वज्ञानें | समाधान कांही नव्हे तानमानें | नव्हे योगयागे […]

मनाचे श्लोक – १४१ ते १५०

म्हणे दास सायास त्याचे करावे | जनी जाणता पाय त्याचे धरावे | गुरूअंजनेवीण ते आकळेना | जुने ठेवणे मीपणे ते कळेना ||141|| कळेना कळेना कळेना ढल्íना | ढळे नाढळे संशयोही ढल्íना | गळेना गळेना अहंता गळेना | बळे आकळेना मिळेना मिळेना ||142|| अविद्यागुणे मानवा ddऊमजेना | भ्रमे चूकले हीत ते आकळेना | परीक्षेविणे बांधले दृढ नाणे […]

देवपूजेतील साधन – तोरण

घरामध्ये लग्न,मुंज असो किंवा वास्तुशांत वा धार्मिक कार्य असो. घराच्या दरवाज्याला तोरण बांधण्याचा कुळाचार पूर्वीपासून चालत आला आहे. एका सुतळीला सोनेरी नक्षीचे पताका सारखे कागद लावून त्याच्या मध्यभागी सोनेरी कागद चिटकवलेला नारळ असतो यालाच तोरण असे म्हणतात. आंब्याच्या डहाळ्यांचे किंवा पानाफुलांचेही तोरण शुभ म्हणून समजले जाते. दरवाज्याला तोरण बांधल्याने दृष्ट प्रवृत्तीचा वावर घरात होऊ शकत नाही. उलटपक्षी […]

मनाचे श्लोक – १३१ ते १४०

भजाया जनी पाहता राम येकु | करी बाण येकु मुखी शब्द येकु | क्रिया पाहता उेरे सर्व लोकू | धरा जानकीनायकाचा विवेकु ||131|| विचारूनि बोले विवंचूनि चाले | तयाचेनि संतत्प तेही निवाले | बरे शोधिल्याविण बोलो नको हो | जनी चालणे शुे नेमस्त राहो ||132|| हरीभक्त वीरक्त विज्ञानरासी | जेणे मानसीं स्थापिले निश्चयासीं | तया दर्शनें […]

मनाचे श्लोक – १२१ ते १३०

महा भक्त प्रल्हाद हा कष्टवीला | म्हणोनी तयाकारणे सिंह जाला | न ये ज्वाळ वीशाळ संन्नीध कोणी | नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी ||121|| कृपा भाकिता जाहला वज्रपाणी | तयाकारणे वामनु चक्रपाणी | द्विजाकारणे भार्गवू चापपाणी | नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी ||122|| अहिल्ये सतीलागि आरण्यपंथे | कुढावा पुढे देव बंदी तयाते | बळे सोडिता घाव घाली निशाणी […]

मनाचे श्लोक – १११ ते १२०

हिताकारणे बोलणे सत्य आहे | हिताकारणे सर्व शोधूनि पाहे | हिताकारणे ब्ंाड पाखांड वारी | तुटे वाद संवाद तो हीतकारी ||111|| जनी सांगता ऐकता जन्म गेला | परी वादवेवाद तैसाचि ठेला | उठे संशयो वाद हा दंभधारी | तुटे वाद संवाद तो हीतकारी ||112|| जनी हीत पंडीत सांडीत गेले | अहंतागुणे ब्रहमराक्षस जाले | तयाहून व्युत्पन्न […]

देवपूजेतील साधन – कलश

भारतीय संस्कृतीमध्ये मंगलकार्यप्रसंगी कलशाला फार महत्त्व प्राप्त आहे. तांदळाच्या राशीवर ओल्या कुंकवाने स्वस्तिक काढून कलशाची स्थापना केली जाते. त्यामध्ये गंगा जल आणि पंचरत्ने घालून पंचपत्रीने तो सुशोभित करतात. त्यावर नारळ ठेवला जातो व मग कलशाची पूजा केली जाते. गंध, अक्षता आणि फुले वाहून देवघरात कलश ठेवला असता सुख, समाधान आणि शांती प्राप्त होते.  समुद्र मंथनातून बाहेर आलेले अमृत भरण्यासाठी विश्र्वकर्म्याने सर्व देवांमध्ये असलेल्या […]

मनाचे श्लोक – १०१ ते ११०

जया नावडे नाम त्या येम जाची | विकल्पे उठे तर्क त्या नर्क ची ची | म्हणोनि अती आदरे नाम घ्यावे | मुखे बोलता दोष जाती स्वभावे ||101|| अती लीनता सर्वभावे स्वभावे | जना सज्जनालागि संतोषवावे | देहे कारणी सर्व लावीत जावे | सगूणी अती आदरेसी भजावे ||102|| हरीकीर्तने प्रीति रामी धरावी | देहेबुध्दि नीरूपणी वीसरावी | […]

मनाचे श्लोक – ९१ ते १००

नको वीट मानू रघूनायकाचा | अती आदरे बोलिजे राम वाचा | न वेचे मुखी सापडे रे फुकाचा | करी घोष त्या जानकीवल्लभाचा ||91|| अती आदरे सर्वही नामघोषे | गिरीकंदरें जाइजे दूरि दोषे | हरी तिष्ठतू तोषला नामतोषे | विशेषे हरा मानसी रामपीसे ||92|| जगी पाहता देव हा अन्नदाता | तया लागली तत्वता सार चिंता | तयाचे […]

मनाचे श्लोक – ८१ ते ९०

मना मत्सरे नाम सांडू नको हो | अती आदरे हा निजध्यास राहो | समस्तांमधे नाम हे सार आहे | दुजी तूळणा तूळिताही न साहे ||81|| बहू नाम या रामनामी तुळेना | अभाग्या नरा पामरा हे कळेना | विषा औषध घेतले पार्वतीशे | जिवा मानवा किंकरा कोण पूसे ||82|| जेणे जाळिला काम तो राम ध्यातो | उमेसी […]

1 44 45 46 47 48 57