हलकं फुलकं लेखन. यात विनोद वगैरे सगळं आलं

फवारे हास्याचे – (२)

ग्लास भर whisky थेंबभर पाणी असे ग्लास मी सात-आठ  ‘हाणी’ त्यानंतर झाले आजार डॉक्टरने केले बेजार हे खा, ते घ्या,  हे नको कंटाळून गेली बायको तरी अजुन मी भरतो पेला ग्लासभर पाणी, थेंबभर हाला . – (हाला – मदिरा ‘हाणणें’ – भरपूर खाणें-पिणें  ) सुभाष स. नाईक

फवारे हास्याचे (१)

पाहत असतां सिनेमा ‘सिंघम’ अविरत चघळत होतो चिंगम हाणामारी दावी पडदा जोराने मी करी ओरडा गिळलें चिंगम, चिकटे गळ्यात धावत गेलो इस्पितळात . – (चिंगम – च्युइंग गम् ) सुभाष स. नाईक  

साहित्यिक

साहित्याचा चोर मी पण साहित्यिक थोर मी वाङ्मयचौर्याविरुद्ध नेहमी लढतो की घनघोर मी ! – – सुभाष स. नाईक (९८६९००२१२६)

टोरली ( एक लिमरिक )

एक होती टोरली, होती भली-थोरली ती होती सगळ्यांच्या कायम नजरेम्होरली रात्री होती जागेवर, नव्हती तिथें सकाळीं झाली पळापळी, अन् एक प्रश्न सर्वां छळी – ‘येवढी थोरली टोरली, कशी असेल चोरली’ ? – – – टोरली : Trolley – सुभाष स. नाईक (९८६९००२१२६)

थेंबभर

ग्लासभर व्हिस्की, थेंबभर पाणी रोज ग्लास मी सात-आठ हाणी होणारच, झाले आजार डॉक्टरनें केलें बेजार ‘हें खा, तें घ्या, तें नको’ कंटाळुन गेली बायको तरिही अजुन मी भरतो पेला ग्लासभर पाणी, थेंबभर हाला. – हाणणें : भरपूर रिचवणें हाला : मद्य – सुभाष स. नाईक ( ९८६९००२१२६)

सिंघम

पाहत असतां सिनेमा ‘सिंघम’ अविरत चघळत होतो चिंगम हाणामारी दावी पडदा जोरानें मी करी ओरडा चिंगम चिकटे गळ्यात धावत गेलो इस्पितळात. – चिंगम : Chewing Gum – सुभाष स. नाईक ( ९८६९००२१२६)

मतदार

झालो मी अठरा वर्षांचा म्हणुन मिळे अधिकार नामी. मत देण्याचा. या दिवशी मी आहे राजा ताजा ताजा. उलथिन मी नेत्यांची तख्तें बदलिन मी नावांचे तक्ते. – तख़्त  – सिहासन — सुभाष स. नाईक

प्रदूषण २०- हळू-हळू रोज मरतो मी

५0 लाख वाहने दिल्लीत रोज हवेत विष ओकतात. जीवाणू नाशक आणि विषाणू नाशक विष पाण्यात / थंड पेयांत टाकले जाते, जेणे करून ते कधी खराब होऊ नये. जेवणात हि आपण अन्नाच्या माध्यमातून किटनाशक, जीवाणू नाशक आणि विषाणू नाशक रसायने घेतोच. रोज रोज विष पिण्याचा परिणाम भोगावाच लागेल, त्यातून कुणाचीही सुटका नाही. […]

1 2 3 4 5 38