मानसी कावले (मी मानसी)
About मानसी कावले (मी मानसी)
मी मानसी कवळे. मराठीमध्ये M.A.(1st sem.)केले आहे. प्रॉविडंट फंड कार्यालयातून निवृत्त झाले आहे. Email: manasinamdeo@gmail.com
Contact: Facebook

करून बघ !

फुलेल नातं तुझं माझं करून बघ एक उपाय नको विचारुस पुन्हा पुन्हा खरं काय? खोटं काय?——!! तोलू नकोस ताजव्यात आल्या गेल्या क्षणांना काठावरच बसून रहा सोडून फक्त पाण्यात पाय नको विचारुस पुन्हा पुन्हा खरं काय? खोटं काय?——!!१ माझ्या मनात तूच आहेस चाचपडणं सोडून दे खदखदतंय मनात जे अलगद त्यावर धरेल साय नको विचारुस पुन्हा पुन्हा खरं […]

श्रावण

तो श्रावण होता धीट शीळ घालीत मला खुणवीत मागुनी गेले त्या रंगी रंग रंगले …….१ ऊन त्याच्यासंगे चाले बांधुनी चाळ पावसाची माळ घालुनी ओले रूप आरसपानी ल्याले …..२ सांडले इंद्रधनुचे रंग रानात फुलापानात शिवारी सजले पालवले पालव सगळे …….३ उधाण नदी ओढ्यास शहारे वारे चिंब जग सारे झोके झुलले देवलोक भूवरी सजले …….४ वरखाली झुलता झोका […]

जीवन

ऊन सावली जीवन हे रे जसे मिळाले तसे जगावे आनंदाची फुले होऊनी दुःखाला सामोरे जावे ……… १ कुणास देणे नक्षत्रांचे हात कुणाचे रिते राहिले दैवाने हे हिशेब सगळे त्या त्या खाती लिहिलेले ……. २ पण उद्याचे उद्या उलगडू आज तयाचे कशास ओझे l काल-आज जे लिहिले-पुसले त्यात काय रे होते माझे?……. ३ ……मी मानसी

असाच पाऊस झिम्माड

असाच पाऊस झिम्माड वाहते रस्ते गळकी झाडं पक्षी घरट्यात माणसं बिऱ्हाडात सगळं शांत निवांत … अंतरात.. आसमंतात तू म्हणालास… एक आठवण जगावी कोसळणाऱ्या पावसाची चिमटीत धरून सोडावी तशीच बोट कागदाची हातावर थेंब झेलत गोल गोल राणी म्हणावं तसंच लहान होऊन गोधडी गुरफटून झोपावं पाऊस तुझ्या मनात पाऊस माझ्या डोळ्यात झरत होता झरझर उलगडत अंतर अचानक तू […]

बंधन (बॉण्ड) – (एक कथा)

“अहो पण! लोक काय म्हणतील? पहिल्या बाळंतपणाला लेकीने आईकडे यायचं तर आईच लेकीकडे जाऊन राह्यली. आता सगळयांना हे सांगत फिरायचं का की माझ्या लेकीलाच इकडे यायचं नाही?” काल तिला आर्याने तसं सांगितल्यापासून सुलभाची चिडचिड सुरु झाली होती. आर्या सुलभाची मुलगी पहिल्यांदा प्रेग्नन्ट होती. सातवा लागला म्हणून सुलभाने माहेरी आणायचा विषय काढला तर तिने, तुच इकडे ये म्हणून सुलभाला सकंटात टाकलं होतं. […]

अर्थ

“अर्थ” चांदण्याही विझलेल्या चंद्रही जणू निजलेला सावळले नभ सारे गाती वाहते वारे ——————तू कुठे?!!१ थेंब थेंब शिडकावा कुठूनसा हळु व्हावा वाऱ्याच्या कुणी पाठी झाडे का झिंगताती ———————तू कुठे?!!२ कसली ही झाली नशा धुंद जशा दाही दिशा पंखाविन तरल तनु अवकाशी झेप जणु ———————तू कुठे?!!३ जिवनाचा अर्थ नवा चराचरा उमगावा या हळव्या क्षणी जरा स्पर्श हवा प्रेमभरा […]

बहर

तुला मी मला तू किती जपलं आजवर मनात तेच रुजलंय खूप खूप खोलवर ! त्याचा बहर मनांत खुलतो तुला नि मला दोघांनाच कळतो ! — ….. मी मानसी

तुझ्याविना

उगाच हे नसूनही, दिसायचे असायचे तुझ्याविना कसे कसे, जगायचे उरायचे !! मनीच भाव आतले, जरा जरा जपायचे हळूच पापणीतले, दुःखही पुसायचे !! नवेच काही लाडके, तुझ्यापरी नसायचे तरीहि दंगदंगुनी, फुलात फुल व्हायचे !! रंग जीवनातले, जाहले फिकेफिकें खुळेच श्वास चंदनी , स्मरायचे, भरायचे !! — ….. मी मानसी

पुनर्भेट

ही कविता जरुर वाचा आणि त्यानंतर… मी काया आणि तू आत्मा असं समजून सुद्धा वाचा… म्हणजे वेगळा अर्थ समजेल. […]

जिवलगा

जवळी येताच तू जग नवे भेटले स्वप्न जागेपणी पाहते वाटले ll सुखाच्या सरी झेलतांना खुले पुन्हा ते तुझे रूप भासातले ll का शहारा फुटेना मनाला अता पांघरुनी तुझा श्वास घेता ll रंग माझा तुला गंध माझा तुला जिवलगा s s s s जिवलगा ll भास ध्यानी मनीं स्वप्नी जागेपणी तूच तू तूच रे जिवलगा s s […]

1 2