मानसी कावले (मी मानसी)
About मानसी कावले (मी मानसी)
मी मानसी कवळे. मराठीमध्ये M.A.(1st sem.)केले आहे. प्रॉविडंट फंड कार्यालयातून निवृत्त झाले आहे. Email: manasinamdeo@gmail.com
Contact: Facebook

…तोळा-मासा

सूर्यकिरण येती दाराशी चंद्र झोपतो रोज उशाशी । अवसेची त्या कशास चिंता दिवे सभोती, उठता बसता । धनचिंता ना ज्यास भिवविते तोळा मासा दुःखही निवते ।। सूर्य लोपता चंद्र पुरेसा प्रकाश नसूदे पुरे कवडसा । अवसेच्या रात्रीला उरतो व्रुथा भरवसा देवावर तो । दारिद्र्याचे असेच असते तोळा मासा सुख नांदते।। …….मी मानसी

लोक…

हवे तेच बोलता मी जमाया लागले लोक सत्य सांगू लागताचि उठू लागे एक एक। …मी मानसी

तू नसता….

“तू नसता” कावरे बावरे होते मन येते…तुजपाशी ।। कधीकुठे कधीकुठे तुझ्यासवे वावरते । बोलतुझे शब्द मुके काळजात साठवते । तू नसता ना दिसता कोण धरे हृदयाशी ।।ध्रु।। अंधारी अजूनही मन माझे घाबरते । अंगाई नसतांना नीज मला ना येते । प्रेमाचा हात तुझा पाठीवर या नाही । काळाचा घाव कसा जीव बिचारा साही । तू नसता […]

सब घोडे बारा टक्के

उतलो नाही मातलो नाही कर्तव्याला चुकलो नाही । तरीही लढणं अटळ आहे अटळ आहेत धक्के। नियतीच्या खेळात सब घोडे बारा टक्के।।ध्रु।। नियतीची एकच चाल दुनिया सगळी बेहाल जमिनीवर आले सितारे बंदी झाले देव-देव्हारे कोण राहील कोण जाईल कुणा न ठाऊक पक्के । नियतीच्या खेळात सब घोडे बारा टक्के ।।१।। नियतीला हवेत जसे पडतील फासे तसे तसे […]

मोहाचे घर

मनाच्या हळुवार तारा……. आज छेडील्या कोणी जरा। तशी बावरले मी मोहरले मी ……..सूर नवे जागले।।१।। झुळुक सुरांची आली……… गोड सुखाची बरसात झाली। अंकुरली प्रीत ओलेत्या मातीत ……..मलाही ना कळले।।२।। हुंकारलीे ती मनात………….. जीव आसावला आत आत। वेगळी जाणीव नुरली उणीव …….स्वप्नच आकारले।।३।। स्वप्नाची भूल धुसर….. दिसे प्रेमाचे गांव सुंदर। मागे मागे जशी चालले मी अशी ………….लगबगी […]

संस्कार

काहीतरी आहे असे जे …. साथ होते साथ आहे! राख मी होईन तेव्हा ….. . जाईल! म्हटले जात आहे! वय तयाचे कोवळे ……. म्हातारेही तितुकेच आहे! वाढले माझ्यासवे ते …. माझ्यात मुरले आत आहे !!! ……… मी मानसी

वळण…

सुरुवात जेव्हा सरळ रस्त्यावरुन होते तेव्हा फक्त भावी जीवन, आणि त्याच्या सुखसोयींच्या सुंदर कल्पनाच घोळत असतात मनात! त्या आनंदाला मग हव्या प्रसंगांचे नवे नवे धुमारे फुटतात. आणि मग डोळ्यांना मनाला तेच मनोहारी देखावे भुरळ घालीत राहतात. मनावर ही अशी सुखाची साय धरत असतांना, जीवन किती सुंदर आहे याचीच अनुभुती होत असते सतत. सगळंच कसं हवहवसं संपू नये असं वाटणारं असतं ना? […]

प्रेम

वैभवाची झुल माझ्या काल होती आज नाही … बेगडी प्रेमास त्यांच्या मग तसा तो ऊत नाही !!! ……..मी मानसी

‘मी’

शिकावेच म्हणतो मी अता चेहरे बदलायला… अनोळखी माणसात माझ्या ओळखीचे व्हायला!!! ….मी मानसी

मिटलेलं पान

तुटलेल्या नात्यांचे जरतारी पदर त्या ना मायेची उब प्रेमाची कदर गाठीगाठीत फक्त बोचरे आठव कशास मिरवायचे? भरजरी पाटव !……… १ तो पाठीवर हात अन डोळ्यात पाणी ते तुडुंबलेलं मन श्वासात गाणी क्षणाक्षणाने दिलं जीवनाचं दान उघडेल का कोणी ते? मिटलेलं पान !………… २ …..मी मानसी

1 2 3
error: कॉपी कशाला करता? लेखकाला लिहायलासुद्धा कष्ट पडतात.. चोरी कशाला करायची ? स्वत:च लिहा की....