नवीन लेखन...
Avatar
About विलास सातपुते
मुद्रक, प्रकाशक, पत्रकार, संपादक, साहित्यिक (कवी,लेखक), संतचित्रकार, व्याख्याता व संस्थापक अध्यक्ष, महाकवी कालिदास प्रतिष्ठान, पुणे 41. व्यवसायात आजपर्यंत 1077 पुस्तकांचे मुद्रण केले आहे. स्वतःची 16 पुस्तके प्रकाशित आहेत.

अव्यक्त गूढ

न बोलताच ती निघुनी गेली मी उमजायचे उमजूनी गेलो कळलेच नाही तीचे वागणे आठवणीत मी जगत राहिलो घडायचे ते ते घडुनी गेले मौनाचा अर्थ मी लावित गेलो तिच्याच लोचनी भाव नि:शब्दी मी उमजायचे उमजूनी गेलो पराधीनता हा शाप जीवनी व्यर्थ जगणे जगी जगत राहिलो आज अव्यक्ताचे गूढ उकलले हेच समाधान मानित राहिलो ********* — वि.ग.सातपुते (भावकवी) […]

तृप्त जीवन

प्रत्येकाचेच जग वेगळे सुखदुःखही वेगवेगळे संवेदनांची जाणीव एक तिथे नसते काही वेगळे सृष्टीही सारी एकसारखी काही नसते कुठे वेगळे ऋतुंचे आविष्कार सारखे सुखावणारे क्षण आगळे नित्य पांघरित चैतन्याला भोगावे जगण्याचे सोहळे जन्म मरण हे एकची सत्य याहुनी जीवन नाही वेगळे जीवाजीवा सुखवित जावे कृतार्थ जीवन हेच आगळे — वि.ग.सातपुते (भावकवी) (9766544908)  रचना क्र. ३०५ २५/११ २०२२

मन:शांती

आता काय बोलायाचे आता काय ऐकायाचे घडणारे ते घडूनी जाते सारे समजून घ्यावयाचे तडजोडित, मन:शांती शल्य कुणास सांगायाचे स्वप्नी आठवांचे मोहोळ सांगा ? कसे थोपवायचे ऋणानुबंध गतजन्मांचे सारे सावरित जगायाचे मैत्र! निर्मोही सावरणारे तेच सदा अंतरी जपायचे मुक्तिचाच ध्यास जीवाला हरिनामात सुखी रमायचे — वि.ग.सातपुते (भावकवी) (9766544908)  रचना क्र. ३०४ २५/११/२०२२

मी न काही भुललो

तू माळल्या बकुळीचा गंध अंतरात दरवळतो अजुनही आली कित्येक बेधुंद वादळे स्मरण तुझे अंतरी अजुनही सारेसारे आजही तसेच आहे मी न काही भुललो अजुनही जिथे जिथे जाते नजर माझी तुझेच ते ध्यासभास अजुनही तूच रुजलिस अशी हृदयांतरी स्पंदनी चैतन्य तुझेच अजुनही ******** — वि.ग.सातपुते (भावकवी) (9766544908)  रचना क्र. ३०३ २४/११/२०२२

निरोप

निरोप हा शब्दच मुळात प्रत्येकाच्या जीवनाशी निगडित आहे. ती विलक्षण हृदयस्थ अशी मनसंवेदना असून परस्पर आत्मीयतेची द्योतक आहे. सहवासान मन मनांत गुंतुन जाते हे वास्तव आहे. जीवन हे देखील अतर्क्य आहे, जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर अनुभूतिचे अनेक कंगोरे आहेत. तेथे भावनिक ओढ आहे, तेथे प्रत्येक नात्याची सुंदर जडणघडण आहे. आणि त्यातूनच प्रेम, वात्सल्य, मैत्रभाव अशी लाघवी नाती […]

आठव

तुझे हास्य मधुरम लाघवी शमविते या विरह वेदनांना मी आजही जगतोच आहे आठवित तुझ्या आठवांना झुळझुळती शब्द अबोली जागवीती अंतरी भावनांना उमलुनी येते एकेक कविता शमविते अंतरीच्या वेदनांना शब्दा शब्दात तुझे प्रसवणे जाणवते अक्षरात गुंफताना उमजतो मौन मी अंतरातले आठवीत तुझ्याच आठवांना ******** — वि.ग.सातपुते (भावकवी) (9766544908)  रचना क्र. ३०२ २३/११/२०२२

विठ्ठलविठ्ठल

दिंडीत वैष्णवांच्या धावघावती पाऊले या लोचनी एकची परब्रह्म उभे सावळे… नादात टाळमृदंगाच्या सारे विठ्ठलनामी रंगले तनमन विठ्ठल विठ्ठल सारे वाळवंटी रमलेले… शुन्यात सत्य ब्रह्मरूप विटेवरी रुपडे सावळे राऊळ, गाभारी त्राता अंत:पुर! उद्धारलेले… देवा नको रे येणेजाणे मन तुझ्यात रे तृप्तले संतत्वात तुझीच साक्ष ब्रह्मानंदी आत्म दंगलेले… — वि.ग.सातपुते (भावकवी) (9766544908)  रचना क्र.३०१ २२/११/२०२२

काव्य हा साहित्यातील सर्वश्रेष्ठ प्रकार

वाङ्गमय निर्मितीला प्राचीन परंपरा आहे. अनेक प्रकारचे वाङ्गमय सर्वश्रुत आहे..कुठल्याही राष्ट्राची आद्य ओळख म्हणजे तेथील संस्कारीत साहित्य . प्राचीन संस्कृत साहित्य म्हणजे भारतभूमिचा विशाल , अथांग सागर असलेला साहित्यसंस्कारीत वारसा आहे . या साहित्य संस्कारांची शास्रीय , प्रतिभावंत परंपरेची महनीयता ही आद्य कवी व्यासांच्या समर काव्यापासून मानली जाते . अशा सहित्यश्रुंखलेची व्याप्ती प्रचंड आहे . संस्कृत […]

विश्वरूप

कोमल वेलिवर कळीने उमलावे फुलुनी फुलावे गंधुनी गंधाळावे… प्रसन्न चराचरी मनमन दरवळावे नेत्री विठ्ठलविठ्ठलु भक्तितुनी पाझरावे… परब्रह्म ते सावळे गाभारी प्रकट व्हावे कृतार्थ आत्मरूप विठ्ठल चरणी रमावे… विश्वरूप ते गोजीरे टाळमृदंगात भजावे दिंडीपताका वैष्णवी शिरी धरूनी नाचावे… ****** — वि.ग.सातपुते (भावकवी) (9766544908)  रचना क्र. ३०० २१/११/२०२२

शल्य

आता सारेच नावापुरते आस्था आपुलकी नाही हास्य केवळ तोंड देखले मनस्वी खरा आनंद नाही ” या, या, कसे आहात ? बरेच दिवसात गाठ नाही सारे काही ठीक आहे नां ? शब्दात या कुठे प्रेम नाही सारेच आता भावशून्य ओढ अंतरी उरली नाही भावनांचीच पायमल्ली नाती तशी उरली नाही दिवस येतो आणि जातो आपले कुणी वाटत नाही […]

1 2 3 4 5 43
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..