नवीन लेखन...
Avatar
About विलास सातपुते
मुद्रक, प्रकाशक, पत्रकार, संपादक, साहित्यिक (कवी,लेखक), संतचित्रकार, व्याख्याता व संस्थापक अध्यक्ष, महाकवी कालिदास प्रतिष्ठान, पुणे 41. व्यवसायात आजपर्यंत 1077 पुस्तकांचे मुद्रण केले आहे. स्वतःची 16 पुस्तके प्रकाशित आहेत.

हव्यास

हव्यास जीवाला किती असावा माझे तर माझेच एकटयाचे आहे इतरत्र देखील माझा हक्क आहे सांगा कोण काय घेवून जाणार आहे।। बेताल व्यर्थ वक्तव्ये काय कामाची उपकारांची जाणीव संस्कार आहे जनाची नाही मनाची लाज असावी संस्कारहीन स्वार्थ, दुर्बुद्धीच आहे।। माणुस म्हणुनी थोडेसे तरी जगावे जन्म मानवी विवेकी लाभला आहे हव्यासी, लालसी वृत्तीच विनाशी सारे सारेच इथे सोडूनी […]

मन हळवं झालय

आजकाल मनावर होतात आघात आतामात्र मन खुपच हळवं झालय खरं तर, सारंकाही सोसलं पाहिजे कळतय तरी देखील कळेना झालय सुखानंदाची व्याख्या बदलली आहे भोगवादी सुखाकडं हे जग धावतय आपलेपणाची जाणीव शून्य झाली नात्यानात्यातली दरी मात्र वाढलीय जन्मदाते, ऋणानुबंध फक्त नावाचेच आस्थे ऐवजी अनास्था रुजु लागलीय खरं तर जसं वारं वहातं तसच वहावं हाच सुखाचा सोपा मार्ग […]

व्यक्तता

शब्द थकले, मौनही आज थकले सांगा नां, आज व्यक्त कसे व्हावे भावनांचा श्वास आज गुदमरलेला सांगा नां, जगणे सुलभ कसे व्हावे कधीतरी सहज मनमोकळे करावे कां उगा ? सांजवेळी साशंक व्हावे अव्यक्ताचे, जीवनी अर्थ वेगवेगळे मनीचे सारे सत्य बोलुनी मुक्त व्हावे आज नां, कुठलीच याचना अपेक्षा तरीही, जीवनी निश्चिंत कसे व्हावे तड़जोड जीवनी, हीच मन:शांती हेची […]

पाऊलवाटा

वाट, चढणीची गडकोटी सदैव मी तुडवित राहिलो उरली आता चारच पाऊले आता माथ्यावरी पोहचलो आव्हानी पत्थर पाऊलवाटा दुर्दम्य! विश्वासाने चाललो सभोवारी हिरवीगार सुखदा गतस्मृतीं कुरवाळीत राहिलो छेड़ितो शीतल पवन धुंदला झुळझुळ ती झेलित राहिलो नेत्री आठवांचे निर्झर सुंदर जिथे नाहलो, तुडूंब डूंबलो सारिपाट साऱ्या जीवनाचा मी आज उलगडित राहीलो काय मिळवले काय हरवले मी मना समजावित […]

तूच अवीट सुगंधा

तुझ्यात, मीच कधी गुंतलो आज मलाच आठवत नाही पण श्वासातला गंधाळ तुझा दरवळणे कधीच थांबले नाही तू कस्तूरी, तू बकुळी सुगंधा तुज मी कधीच भुललो नाही चराचरातुनी, तुझीच सुरावट गुंजारवी गुणगुण संपली नाही जिथे, तिथे सारेच भास तुझे स्मृतीगंघ कधीच विरला नाही भेटलो तू अन मी ज्या राऊळी ती दीपमाळ मी विसरलो नाही दान, अमरत्वाचे सत्यप्रीतीला […]

पावसाचा थेंब तूं

धुवाधार तो घनमेघ बरसता चिंब भिजविणारा पावसाचा थेंब तूं मनह्रदयीच्या पागोळ्यातुनी अलवार रिमझिमणारा प्रीतस्पर्श तूं ओले ओले मृदगंधले मनांगण मनी दरवळणारा पावसाचा थेंब तूं कोसळणाऱ्या, सरिसरितुनी झरझरणाऱ्या, पावसाचा थेंब तूं प्रीतयुगुलांना, हा ऋतुराज हवासा चिंब बरसणाऱ्या पावसाचा थेंब तूं सृष्टिचे रूपरंग, वादळी सप्तरंगले नभा खुलविणारा पावसाचा थेंब तूं प्रीतभारला, मनामना भावणारा अवीट रेशमस्पर्शी पावसाचा थेंब तूं […]

मन:शांती

जगायचे अजुनही राहिले किती जगुनही जगती या कळले नाही आठविती सारे क्षण ते भोगलेले आसक्ती, लालसा संपली नाही हव्यास, जीवनी असावा किती याचाच अंदाज बांधता येत नाही समाधानी वृत्ती सदा मनी असावी त्यावीण दुजी जगती सुखदा नाही सुखदुःख, आनंद, दान भाळीचे भोगण्याविण दुसरा पर्याय नाही जे जे लाभले ते ते दान भगवंताचे त्याच्या कृपेविण जीवा सद्गती […]

गुदमरलेला श्वास

आज मी कां कुणां दोष द्यावा भोग माझ्या प्राक्तनाचाच आहे पुण्यही माझे, ते पापही माझे भोगणारा, मीच एकटा आहे वात्सल्य, केवळ जन्मदात्यांचे आशीर्वाद तोच जगवितो आहे ऋणानुबंधी नाती सारी मृगजळी या कलियुगाचा नग्न दृष्टांत आहे प्रीतभावनांचे भास सारे बेगडी जीव स्वार्थी सुखात गुंतला आहे ना लळा, जिव्हाळा, प्रेम माया निर्जीवी भावनांचाच स्पर्श आहे सांगा, जगी आज […]

पाऊस

पाऊस असा हा पडताना वर्षाव, आठवांचा होतो बरसणाऱ्या सरिसरितूनी तू बिलगल्याचा भास होतो स्मरते, अजुनही ती पिंपर्णी अंतरी मी चिंब भिजुनी जातो पाऊस असा हा पडताना तुझा, गंध बकुळी दरवळतो रिमझिमता भावनांच्या स्मृती अंतरास, आजही मोहर येतो पाऊस असा हा पडताना तुझ्याच, आठवात मी दंगतो पाऊस,असा हा पडताना गड़गडाट, गतस्मृतींचा होतो मनभावनांची, ओढ़ अनावर जीव, व्याकुळ […]

सांजकेशरी

लाभाविण ममप्रीतीत रंगुनी नित्य तूही अनवाणी चालली मीही, चाललो तुझ्या सवे आली सांजकेशरी नभाळी।। क्षणभरी, पाहु मागे वळूनी अंकुरल्या प्रीतकळ्या ज्यावेळी हसले दवबिंदु हिरव्यापर्णी हॄदयी, प्रीत गुंतली आपुली।। प्रीतफुले फुलता बाग बहरली जीवनी सुखदा हिंदोळी झुलली रमता, प्रीतीत तू भान हरपली चाललो, मीही तुझ्याच पाऊली।। विवेके, संयमे आपण जगलो कधी संसारी बोचलीही शब्दुली तरी शब्दात होती […]

1 2 3 4 27
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..