नवीन लेखन...
Avatar
About विलास सातपुते
मुद्रक, प्रकाशक, पत्रकार, संपादक, साहित्यिक (कवी,लेखक), संतचित्रकार, व्याख्याता व संस्थापक अध्यक्ष, महाकवी कालिदास प्रतिष्ठान, पुणे 41. व्यवसायात आजपर्यंत 1077 पुस्तकांचे मुद्रण केले आहे. स्वतःची 16 पुस्तके प्रकाशित आहेत.

जन्म मानवाचा

जीवन, जगण्यासाठी जीव, आतुरलेला आहे जन्म! हा मानवाचा विवेकी जगायचाआहे ऋतूऋतूंचे आविष्कार निसर्गाचे वरदान आहे नाती सारी ऋणानुबंधी भावप्रिती! साक्ष आहे अंतरी लळा जिव्हाळा प्रारब्धाचे वरदान आहे शिरी आभाळ नक्षत्रांचे मनस्वी सुखशांती आहे निर्मोही स्पर्श भावनांचे स्वर्गसुखाची नांदी आहे जगता जगता जगवावे मानवी नितीमुल्य आहे येताजाता रिक्त ओंजळी अंतिम नग्न सत्य आहे सदा भजावे अनामिका तो […]

कोजागर

हा चंद्रमा शारदीय पौर्णिमेचा शीतल चंदेरी प्रीतचांदण्यांचा साक्ष कोजागरती कोजागरती स्वर्गीयस्पर्श अश्विनी पौर्णिमेचा ।।१।। गवाक्षातूनी खुणावतो चंद्रमा मनआभाळी चांदणे नक्षत्रांचे धुंद बेधुंद, दरवळते रातराणी प्रीतगंधाळ तो अवीट सुगंधाचा ।।२।। तनमनी रमती गतस्मृतींचे रावे निरवतेत अबोली रात्र धुंदवेडी बरसते, शुभ्र चंदेरी कोजागिरी जागर! पुनरुपी प्रीतभावनांचा ।।३।। दुग्धपान!अमृती मनोमिलनाचे सौख्यानंदी पुण्यपावन सोहळा ज्येष्ठत्वाचे हृद्य स्मरण संस्कारी आदर्श हाच […]

प्रतीक्षा

आता जगणे अंगवळणी पडले जगी मी डोळे झाकुनी चालतो टाळुनीयाच वेडीवाकडी वळणे सन्मार्गावरी, सावरूनी चालतो शब्दाशब्दांचे अर्थ सहज जाणतो जर दिला शब्द कुणा तो पाळतो ऋतुऋतूंचा, जरी असे बेभरोसा कालचक्र भाळीचे, निमूट झेलतो जरी उध्वस्त स्वप्ने सारी अंतरीची गुच्छ आशांचे मी हळुवार गुंफीतो हृदयांतरी सुगंधाच्याच अत्तरकुपी माझ्याच भावगीतातुनी मी हुंगतो लोचनी सांजळलेली तिन्हीसांजा त्या सोज्वळ निरांजनी […]

मर्मबंधी रेशीमगाठी

बेधुंद दरवळता गं गंधबकुळी अजूनी होतो सारा भास तुझा मनहृदयी अलवार बिलगणारा अविस्मरणीय, तो स्पर्श तुझा किती? काय? कसे स्मरावे धागे आठवांचे किती उसवावे मर्मबंधीच साऱ्या रेशीमगाठी उलगडता, सहजी भास तुझा भावगंधले ते स्पर्श मयूरपीसी अव्यक्त! सारे झरते शब्दांतूनी उमलताच लाघवी प्रितकळ्या लोचनी घट्टमिठीचा भास तुझा ब्राह्ममुहूर्तीची ही मधुरम स्वप्ने गोकुळी राधामीरा कृष्णसखा मंतरलेल्या साऱ्या कातरवेळी […]

हिशेब जीवनाचा

जगी काय मिळविले काय हरविले अंती एकच प्रश्न अनुत्तरीत असतो हव्यासापोटी किती, काय हरविले सत्यभास हा जीवा अविरत छळतो सारीपाट ! उलगडता जन्मभराचा अंती सारा सत्याचा हिशोब स्मरतो झाले गेले, सारे जरी विसरुनी जावे तरी गतकाळ नित्य आठवीत असतो अंती पश्चातापाचे दग्ध दुःख अंतरी जीव ! क्षणक्षण निश:ब्दीच जगतो जगण्याविना, न दूजा मार्गच कुठला प्रारब्धभोग जन्मभरी […]

मन:शांती

ज्येष्ठत्वे आता फक्त तडजोड करावी आपुल्याच मनाची समजूत घालावी चूक की बरोबर, व्यर्थची वादविवाद अंतरी संघर्षाविना मन:शांती लाभावी आता जगती जन्मताच सारेच सर्वज्ञ इथे कलियुगाचे निर्बंधी दृष्टांत वाजवी भौतिक सुखाचा सभोवार मुक्त संचार आपण स्वतःलाच अंती मुरड घालावी या युगी संस्कारांची, नित्य पायमल्ली हीच जीवनाचीच, जगरहाटी वास्तवी उमजुनी सारे,जगाशी तडजोड करावी सोडुनीया हटवादा, मन:शांती भोगावी या […]

अजूनही जगावेसे वाटते

भाळीचे सुखदुःख,ओंजळीत ओसंडले तरीही, आज स्वच्छंदी जगावेसे वाटते थकली गात्रे, निमाल्याही आशाकांक्षा तरीही सुखानंदे, मस्त जगावेसे वाटते सरता दिनराती, अंतरी आंस उद्याची उगवता, पुन्हा नि:शंक जगावेसे वाटते ऋतुचक्रांचे, अविरत अस्तित्व चराचरी विनाआसक्त, कृतार्थी जगावेसे वाटते हे माझे ते माझे, सोडुनीया स्वार्थ सारे जगती, मुक्त, निर्मोही जगावेसे वाटते न कुणी कुणाचे, भास सर्वत्र मृगजळी हाच सत्यार्थ ! […]

किनारा

चल सखये,जरा विसावू नदी किनारी बघ आठवांचा खोल डोह या किनारी गुणगुणते तृप्त प्रीती इथे मनहृदयीची साक्षी! नयनरम्य दीपमाळ ही किनारी।।१।। वाळुत झऱ्याझऱ्यातुन उमले प्रिती ओसंडिते गं पावन गंगेच्या किनारी ओढ निरंतर, सारितेला मिलनाची चल सखये, जरा विसावू या किनारी।।२।। मिठीत घेवू, त्या साऱ्या गतस्मृतींना भावगंधल्या सुखदुःखांच्याच किनारी रूप,जीवनाचे प्रीतरंगलेले हृदयस्पर्शी चल न्याहळू त्या निरव शांत […]

1 2 3 12
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..