नवीन लेखन...
Avatar
About विलास सातपुते
मुद्रक, प्रकाशक, पत्रकार, संपादक, साहित्यिक (कवी,लेखक), संतचित्रकार, व्याख्याता व संस्थापक अध्यक्ष, महाकवी कालिदास प्रतिष्ठान, पुणे 41. व्यवसायात आजपर्यंत 1077 पुस्तकांचे मुद्रण केले आहे. स्वतःची 16 पुस्तके प्रकाशित आहेत.

प्रीतिज्योत

सखे कसे सांगू शल्य अंतरीचे श्वास तुजसाठी व्याकुळ आहे नित्य आलिंगीतो तुला अंतरात मन हळवे तुजसाठी झाले आहे तुझ्या आठवांचे ओघळ लोचनी सभोवती तुझाच सारा भास आहे विरहात तव अस्तित्वाची सुखदा मी ,आजही मौनात भोगतो आहे स्मरती बकुळफुलांच्या ओंजळी तव स्पर्शाठवात मी गंधतो आहे प्रारब्ध ! भोगले दैवयोग समजूनी सांजवेदीवरी दर्शनाची आंस आहे आज याविण दूजी […]

समाजातील जड़णघडणीत संत साहित्याचे योगदान

संतसाहित्यवाङमयनिश्चितच सामाजिक स्तरावर , समाजाच्या जडणघडणीवर तसेच समाज कल्याणाच्या विचारांनी प्रेरित असून सत्य मानवी धर्माची! मानवी नीतिमूल्यांची! जाणीव करून देणारी अवीट अविरत प्रवाही वांग्मयीन गंगोत्री आहे. […]

कोलाहल

कसा ? व्यक्त करावा कोलाहल मनभावनांचा विषण्ण व्याकुळ उसासे दृष्टांत ! सत्य जीवनाचा ।।१।। मूक भोगणे मनगाभारी वास्तव ! हेच जीवनाचे श्रद्धा , अश्रद्धांचेच द्वंद अकल्पी दृष्टांत जीवनाचा ।।२।। सत्य ! असत्य ! संभ्रमी उद्दिष्ट सारेच स्वस्वार्थी जाहल्या बोथट संवेदना निर्जीव अर्थ जीवनाचा ।।३।। कुणीच कुणाचे नसते ब्रह्माण्ड ! मृगजळ सारे जगणेच केवळ फुकाचे ध्यास उगा […]

सात्विक सुखानंद

सालंकृत सुवर्णालंकारांनी सुशोभित झालेलं सौन्दर्य हे बाह्यरुप असतं ! तर सोज्वळ , सात्विक आचार , विचार , भावनांनी सजलेलं रूप हे आत्मरूपी अंतरंग असतं.!! […]

आली आली आली दीपावली

सप्तसुरांचा जसा गंधार राजा सण दिवाळी , हा सणांचा राजा अविवेकाची विझवीत काजळी आनंददीप उजळीत सुखदा आली ।।१।। स्वर्ग ! त्रैलोक्याचा जणू अवतरला दिप नभांगणीचेच सजवीत धरेवरी अमंगळा सारुनी महन्मंगला आली उधळीत आनंदाला दीपावली आली ।।२।। क्षण क्षण , अत्तरी सुगंधात नाहला प्रीतवात्सल्ये ओवाळीली निरांजने दारी , अंगणी रंगली सडा रांगोळी दीवाळी ऐश्वर्यसुखदा घेऊनी आली ।।३।। […]

स्मृतीलहरींच्या हिंदोळी

स्मृतीलहरींच्या हिंडोळ्यावरी तनमन झुलते , हरिच्या गोकुळी।।धृ।। ब्रह्म ! मुरलीधरी हरि सावळा मधुरम , मंजुळ घुमवी बासुरी प्रसन्न ! गोकुळी राधाच बावरी छुमछुम , छुमछुम छंद गोकुळी।।१।। नादब्रह्म ! चराचरी हरेगोविंद हरे , हरेराम , रामकृष्णगोविंद हरिकृपाच ! तोषवीते आगळी देवकीनंदन यशोदेच्या गोकुळी।।२।। प्राजक्त ! डुले सत्यभामा द्वारी सडा फुलांचा रुक्मिणी अंगणी प्रीतीच निर्मळ , देवत्व […]

जगलो कसा किती?

जगी मी जगलो कसा कळले नाही पण भोगले ते कधी विसरलो नाही आज मनहृदयी घोंगावती गतस्मृती स्पर्श वात्सल्यामृताचा भुललो नाही मी भाग्यवंत!कृपावंत प्रीतीत डुंबलो तो सहवास लाघवी विसरलोच नाही भोगले सुखाने, मी भाळीचे दैवदान दोष! कधीही कुणाला दिलाच नाही लाभले त्याचा सार्थ अभिमान आहे दुर्लभतेची, खंत कधीच केली नाही सुख, दुःख, वेदनां नित्य संगतीला हताश होऊनी […]

सांत्वनी दुःखहारी

दुःखवेदनाच ! सखी खरी । आठवांतुनी झुळझुळणारी । मुक्त हृदयांतरी बिलगणारी । सत्य ! स्वसांत्वनी दुःखहारी ।।१।। दुःखाचे पावित्र्य ! आगळे । ते कां? सहचजी, उमगते । सुखदु:खाचे दान भाळीचे । भोग भोगणेच ! जन्मांतरी ।।२।। अनाहत लाठी भगवंताची । ऋणानुबंधीच साऱ्या गाठी । तोच जोडितो,तोच तोडितो । जपुया ! सत्कर्माची शिदोरी ।।३।। जन्मा ! येताजाता […]

जन्म मानवाचा

जीवन, जगण्यासाठी जीव, आतुरलेला आहे जन्म! हा मानवाचा विवेकी जगायचाआहे ऋतूऋतूंचे आविष्कार निसर्गाचे वरदान आहे नाती सारी ऋणानुबंधी भावप्रिती! साक्ष आहे अंतरी लळा जिव्हाळा प्रारब्धाचे वरदान आहे शिरी आभाळ नक्षत्रांचे मनस्वी सुखशांती आहे निर्मोही स्पर्श भावनांचे स्वर्गसुखाची नांदी आहे जगता जगता जगवावे मानवी नितीमुल्य आहे येताजाता रिक्त ओंजळी अंतिम नग्न सत्य आहे सदा भजावे अनामिका तो […]

1 2 3 13
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..