नवीन लेखन...
Avatar
About विलास सातपुते
मुद्रक, प्रकाशक, पत्रकार, संपादक, साहित्यिक (कवी,लेखक), संतचित्रकार, व्याख्याता व संस्थापक अध्यक्ष, महाकवी कालिदास प्रतिष्ठान, पुणे 41. व्यवसायात आजपर्यंत 1077 पुस्तकांचे मुद्रण केले आहे. स्वतःची 16 पुस्तके प्रकाशित आहेत.

सांजाळ

किती, कसे, कुठे शोधू तुला अशी कुठे? तूं हरवुनी गेली… लोचनी रूप तुझेच लाघवी पापणी, नित्य पाणावलेली… प्रतीक्षेत हरविले दिन ते सारे क्षितिजी सांजाळ थबकलेली… निलांबरी, मोहोळ आठवांचे निमिषात तूंच उठवूनी गेली… हे सारे, आज कसे विसरावे अशी कुठे गं तूच हरवून गेली.. प्रीतिवीण कां? जगणे असते धुंद श्वासात, गंधाळते बकुळी शीणलो तरी वाटते तुला पहावे […]

दुर्लभ जीव मानवी

अंगवळणी पडल्या दुःखवेदनां सभोती निर्विकार सुख संवेदना सारेच आपुले सख्ये सखेसोयरे परी दुर्मिळ झाल्या प्रीतभावनां…. भास शुष्कतेचे, संपली मृदुलता गोठले प्रेम, प्रीती कवटाळतानां हरविला प्रीतवात्सल्य जिव्हाळा हाच शाप कां? जन्म भोगतानां…. अंमल हाच कलियुगाचाच सारा वाटते, भोग प्रारब्धाचे भोगतानां युगायुगांचा हा दुर्लभ जन्म मानवी तिथे कुठली सुखदा वात्सल्याविना…. रचना क्र. ९९ ८/८/२०२३ -वि.ग.सातपुते.(भावकवी) 9766544908

कृपाळु कनवाळू

मोहरलेल्या सृष्टी गर्दी पर्णफुलांची झुळझुळतो वारा मस्ती भावनांची… निसर्गाची जादुई प्रचिती प्रसन्नतेची ठेवा चैतन्याचा उधळण आनंदाची… कवटाळीता सुखा साक्ष स्वर्गसुखाची स्पर्श मांगल्यमयी अनुभूती देवत्वाची… जीवन व्हावे पावन ही भावनां अंतरीची तो कृपाळु कनवाळू आंस त्याच्या कृपेची… रचना क्र.९४ ३/८/२०२३ वि.ग सातपुते (भावकवी) 9766544908

पुण्यस्रोत

निसर्ग हा हिरवळलेला पुण्यस्रोत शुभ्र जलाचा…. दरीदरीतुनी झेपावतो उंच धबधबा डोंगरीचा…. निळ्यानिळ्या अंबरी धुसर पांघर धुक्याचा…. रंग कोवळे सप्तरंगले धुंद सुगंध मृदगंधाचा…. सांजाळल्या सांजवेळी पापणीत भास तृप्तीचा…. समोर वाहते कृष्णामाई साक्षात्कार जणू गंगौघाचा…. रचना क्र. ९२ ३१/७/२०२३ -वि.ग.सातपुते.(भावकवी) 9766544908

येरझारा

जगता, जगता जगती अनामिका शोधीत राहिलो.. हितगुज अव्यक्त मनाशी नित्य मीच करित राहिलो… वळणा वळणावरुनी अज्ञाना उलगडीत राहिलो… नेत्री केवळ ध्यास तुझा येरझारा घालीत राहिलो… कधीतरी भेटशील एकदा भक्तीभावनां जपत राहीलो… वेडी आशा वेडी आसक्ती नकळे तुझ्यात मग्न राहिलो रचना क्र. ९० २९/७/२०२३ -वि.ग.सातपुते.(भावकवी) 9766544908

तृप्ती

मी तुझ्यात रे गुंतले विसरले सारे काही… तूच रे या मनमंदिरी तुलाच भुलले नाही… हा दैवयोग भाळीचा कुठलाच संदेह नाही… श्वासात गंधाळ तुझा दरवळणे संपले नाही… ही तृप्ती ओंजळीतली आता कधी संपु नाही… रचना क्र. ८९ २८/७/२०२३ -वि.ग.सातपुते.(भावकवी ) 9766544908

कृष्णमेघना

झाकोळल्या नभांगणी कृष्णमेघना अनावर… जीवा, ध्यास श्रावणी सरसरसर धारा सुंदर… वर्षा ऋतू बरसणारा स्पर्श ओलेता मनोहर… शब्द गझला अर्थवाही भावगंधी ओंजळ सुंदर… चिंबचिंबली पानफुले झुळझुळतो नाद सुंदर… अतर्क्य रूप चैतन्याचे लावण्य रुपडेच मनोहर… नाचत नाचत येते वर्षा ओथंबलेले गगन सुंदर…. रचना क्र. ७८ २०/७/२०२३ -वि.ग.सातपुते.(भावकवी) 9766544908

कृष्णमेघना

झाकोळल्या नभांगणी कृष्णमेघना अनावर… जीवा, ध्यास श्रावणी सरसरसर धारा सुंदर… वर्षा ऋतू बरसणारा स्पर्श ओलेता मनोहर… शब्द गझला अर्थवाही भावगंधी ओंजळ सुंदर… चिंबचिंबली पानफुले झुळझुळतो नाद सुंदर… अतर्क्य रूप चैतन्याचे लावण्य रुपडेच मनोहर… नाचत नाचत येते वर्षा ओथंबलेले गगन सुंदर…. ******** रचना क्र. ७८ २०/७/२०२३ -वि.ग.सातपुते.(भावकवी) 9766544908

मनराधा

मनराधेने जवळी बसावे कर हे धरुनी जीवा पुसावे… असते असले भाग्य कुणाचे मम भाळी ते उमलुनी यावे… स्पर्श मयुरी प्रीत रुजवीतो रुजता प्रीती जीवन फुलावे… बकुळीचा गंध गंधाळता हुंगता हुंगता भुलुनी जावे… जीवनी, सत्यप्रीत निरंतर दिगंतरी त्या प्रीतीत जगावे.. अद्भुत अंतरंगी सावळबाधा मनराधेने त्या रंगात नहावे.. रचना क्र. ७२ १४/७/२०२३ -वि.ग.सातपुते.(भावकवी) 9766544908

मौन

शब्द माझे उतावीळ सदा या मौनातुनी मुक्त व्हावया तू मात्र अशी कां ?अबोली कसे लावू तुजसी बोलावया अव्यक्तातुनीही प्रीत उमजते तुज लागावे कां ? समजावया मौन छळतेच जीवा जिव्हारी हे तुलाही कां ? हवे सांगावया उमलुदे आता मनभावनांना फुलुदे, कळ्यांना गंधाळाया ब्रह्मानंद तोच सुगंध परिमल जीव आसुसला तुज भेटावया शब्दभावनां माझ्या उतावीळ तुझ्याशीच संवाद साधावया नको, […]

1 2 3 46
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..