नवीन लेखन...

कळतंच नाही आजकाल

कळतंच नाही आजकाल काय झालोय आपण, कसे झालोय आपण !! तेच तेच रहाटगाडगं ढकलत “रटाळ” झालोय आपण !! […]

वीस-विशी (२०-२०)

सुरु होते सुरळीत । साऱ्या सृष्टीचे व्यवहार । आला अदृश्य विषाणू । माजविला हाहाःकार ।। १ ।। किती उपाय योजिले । दूर ठेवण्यासि त्यास । रोज डांबून ठेविले । घरी सकळ जनांस ।। २ ।। हात सतत धुतले । पाणी प्यायले कोमट । तरी सरता सरेना । विचारांचे जळमट ।। ३ ।। नको कसलाच धोका । […]

निवांत

आताशा वाटतं बसावं इथंच निवांत क्षणांचे शिंपले वेचत आणि पहावं दूर मागे त्या वाटांकडे जिथून आले होते ते सुखदुःखांचे वारे.. आयुष्याचं गणित मांडून सोडून द्यावेत जुने हिशोब आणि बसावं इथंच निवांत स्वप्नांचा कशिदा विणत… — आनंद पाटणकर

1 4 5 6 7 8 350
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..