व्यथा !

निसर्गावर प्रेम केले तर तो सर्व देतो, निसर्ग हा देवासमान मनाला पाहिजे.
[…]

भूकंप

भूकंप काय जाहला, सारा इंडोनेशिया हादरला, त्सुनामीच्या भीतीने, जगभरातील मानव शहारला…..!! भूकंपाचा भयकंप, उडविल सगळ्यांचा थरकंप, त्सुनामीची लाट, लावील सगळ्यांची वाट……..!! असे घडेल आक्रीत, घडेल एका रात्रीत, सगळ्यांचा जीव टांगणीला, असे केले होते भाकीत……..!! — मयुर तोंडवळकर

यशाचं गणित

केमिस्ट्रीच्या यशाची केमिस्ट्री जास्तीत जास्त प्रश्न सोडविण्यात आहे….. तर फिजिक्सच मॅजिक सामान्य विज्ञान समजण्यात आहे…….!!! करा गणिताचे फॉर्मुले तोंडपाठ तरच तुम्ही परीक्षेवर कराल मात……. सी-ई-टी.ची परीक्षा करता तुम्ही पास इंजीनिअरिंगमध्ये प्रवेश तुमचा हमखास….!!! — मयुर तोंडवळकर  

शोध

लपून सावली आड पृथ्वीच्या पाहतो चंद्र आमावस्येच्या दिवशी जसा चांदणीकडे पाहतो तसा मी लपून रात्रीच्या काळोखा आड प्रकाशातील तुझ्याकडे आहेस तू उत्तर ध्रुव आणि मी दक्षिण ! आपल्या दोघांच्या मध्ये उभी आहे समाजाने आखलेली भिंत विषुववृत्त नावाची
[…]

श्री हनुमान जन्मकथा

श्री हनुमान जन्मकथा वंदन तुज मारुतीराया तुझा आशीर्वाद मिळाया न कळे कुणास तुझी माया भक्ताविना १ रुद्राचे तू रुप असता शक्तीची तू देवता अचाट कामे क्षणांत ह्या पृथ्वीवरी २ शक्ती बुद्धी नि सेवा ह्याचा तूं मुर्तीमंत ठेवा भक्तीभाव मनीं यावा हीच माझी इच्छा ३ शक्तीचे तूं दैवत बुद्धीदाता तूं होत शक्ती नि बुद्धी एकांत मिळे तुझ्या आशिर्वादे ४ हनुमंताची जन्मकथा आनंद होई सांगता चितीं समाधान देता तुमच्या ठायीं ५ अंजनी एक वानरी भक्ती तिची शिवावरी रात्रंदिनी भजन करी सदाशिवाचे ६ प्रभू भक्तीचा भूकेला पावन होई भक्ताला लक्ष देई शंकेला भक्तांच्या ७ भक्तीचा महिमा थोर सर्वांसी उघडे द्वार असेल नर अथवा वानर कुणासही पावत असे ८ अंजनीची पाहून भक्ति शिव प्रसन्न होती आशिर्वाद तिजला देती विश्वनाथे ९ अंजनी होती वानरी इच्छा ती करी तुम्ही यावे उदरीं लाभावा प्रभू सहवास १० […]

1 200 201 202 203 204 216