१० – वरद गणपती गुणद गणपती

वरद गणपती, गुणद गणपती, सुखद गणपती रे तव शुभ नामें बिकट पथा निष्कंटक करती रे   ।।   चिवट दाट भवतापकर्दमीं जीवनशकट रुते कुटिल भयप्रद संकट भेसुर विकटकास्य करते नतद्रष्ट विघ्नांचें सावट, विकटा, हटव पुरें   ।।   दुष्ट-कष्ट करतोस नष्ट तूं, हे मंगलमूर्ती दासांच्या आशांची अविरत तूं करसी पूर्ती क्लेशमुक्त होतात भक्तगण तव-गुण गाणारे   ।।   पापाचरणीं […]

९ – वर्धिष्णु कर अमुच्या सुखा

 ॐ गणपते, ब्रह्मणस्पते, हे गजमुखा विघ्नेश्वरा, वर्धिष्णु कर अमुच्या सुखा  ।। जेव्हांकधी शुभकार्य कुणि आरंभतो सर्वांआधी, मोरेश्वरा, तुज वंदतो पहिलें तुझें अर्चन सदा गणनायका  ।।   राहत उभी  अरिसंकटें भक्तांपुढे तीं नाशण्यां, हे मोरया, तुज साकडे अनवत धरा पायावरी, सुखदायका  ।।   हेरंब हे , सारे अम्ही पापी ज़री अविलंब परि वर्षव कृपा अमुच्यावरी लंबोदरा, पोटात […]

८ – प्रिय हा अती श्रीगणपती

प्रिय हा अती श्रीगणपती देव लाडका नाहीं जगीं कोणी गणेशासारखा   ।।   तुंदिलतनू,  सोंडेमधें मोदक धरी तोलीतसे भरलें तबक हातावरी एकवीस हा नैवेद्य प्रिय या गजमुखा   ।।   मांडीवरी पद ठेवुनी ऐटित बसे तोंडावरी स्मित नेहमी विलसत असे हातीं धरी निज-दंत मोहक मोडका   ।।   बांधीयलें अपुल्या कटीवर फणिधरा त्या बंधनें सांभाळिलें पीतांबरा जागा दिली पायींच […]

७ – हे गुणपते श्रीगणपते

हे प्रथमपते, शारदापते, हे शिवगिरिजापुत्रा हे गुणपते, श्रीगणपते, वंदना प्रभो स्वीकरा  ।।   वक्रतुंड, गजवक्र, मोरया, गणेश, सुखकर्ता, मंगलमूर्ती, हेरंबा, हे लंबोदर, पर्वतीसुता विघ्नविनायक, गणदेवा, प्रथमेशा ओंकार  ।। हे गुणपते, श्रीगणपते, वंदना प्रभो स्वीकरा  ।।   गणाधीश हे, महेश्वराचे तुम्ही गणाधिपती ऋध्दि-सिद्धि कर जोडुन ठाकत लवुन तुम्हांपुढती शक्ति-युक्तिचा संगम तुम्ही हे गौरीकुमरा  ।। हे गुणपते, श्रीगणपते, […]

शब्द फुले

माळी असूनी मी, गुंफी फूलांचे हार, अर्पित जातो ते,  प्रभू चरणांवर….१, राम नाम जपत,  कुणी एक येतात घटकाभरासाठी,  विश्रांती ते घेतात….२, रोज देती मजला,  ओंजळभर फूले कोणत्या बागेतली,  कधी न सांगीतले….३, त्यांच्याच सांगण्याने,  हार मी गुंफीतो बघतात कौतुकें कसा मी अर्पितो….४, फूलांची ओंजळ ती,  नव्हे तो तर शब्दांचा ठेवा, कवितेच्या रचनी,  उपयोगी पडावा….५, शारदेचा आशिर्वाद, त्यांच्यातर्फे […]

जेवणाच्या राशी

थोडेसेच जेवण का असेना मेष आवडीने खाणार.. गरम, चमचमीत पदार्थांवर यांची पहिली नजर जाणार.. ।।१।। वृषभेची व्यक्ती दिलखुलास पणे दाद देऊन जाते.. लोणची-पापडासारखे पदार्थही अगदी चवीचवीने खाते.. ।।२।। कधी मारुनी मिटक्या, कधी नन्नाचा चाले पाढा.. मिथुनाचे कौतुक मधाळ तर टीका कडवट काढा.. ।।३।। ‘अन्न हे पूर्णब्रह्म’ म्हणत कर्केचे होते पूर्ण जेवण.. रुचकर पण थंड अन्नही हे […]

बागेतील्या तारका

बागेमधला निसर्ग सारा          टिपत होतो मी रात्र पडूनी चंद्र आकाशी          बाग झाली रिकामी      १   बाकावरती बसून एकटा          मोजत होतो तारे लुकलुकणारा प्रकाश तो            अंक चुकवी सारे           २   अगणित बघुनी  संख्यावरी     प्रसन्न झाले मन किती वेळ तो निघूनी गेला        राहिले नाहीं भान         ३   शितलेतेच्या  वातावरणीं           शांत झोप लागली नयन उघडतां बघितले मी      पहांट ती झाली           ४   गेल्या निघूनी सर्व तारका       आकाशाला सोडूनी शोधूं लागले […]

ध्यानस्त शिव

शिव कुणाचे चिंतन करितो ? प्रश्न पडला मनी, तोच तर आहे प्रभू जगाचा काय तयाचे ध्यानी…१,   जेव्हां आम्ही चिंतन करितो, ध्यान लावी प्रभूकडे, प्रयत्न करूनी जगास विसरे, लक्ष केंद्रितो त्याजकडे….२,   उलट दिशेने शिवाचे चिंतन, चालते जगतासाठीं ध्यानामध्यें स्वतःसी विसरे, लक्ष्य त्याचे इतरांसाठीं ….३   डॉ. भगवान नागापूरकर संपर्क – ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com       […]

आयुष्य वाया घालू नका

दवडू नका आयुष्य तुम्ही,  वेळ घालूनी असा तसा, पदरी येई निराशा तुमच्या,  गेला क्षण येईल कसा….१, मर्यादेतच जीवन असूनी,  गतीमान असते बघा, स्वत: भोवती केंद्रीत होता,  कसे जाणाल इतर जगा….२, ईच्छा असते वाया न जावे,  आयुष्य सारे विनाकारण, हर घडीला विचार असावा,  इतरांसाठी असते जीवन….३, जेंव्हां तुम्ही सेवा करीता,  इतर मनाचे भाव जाणूनी, तेच अर्पण होत […]

बडवे – पुरोहित

बडवे मंडळींचा कारभार, जगदंबेच्या नांवें चालतो भाविकामधील अज्ञानाचा,  उपयोग करूनी घेतो पूजेमधल्या विधी करिता,  आग्रह त्यांचा चालत असे भक्तीरसाचे महत्त्व असूनी,  त्याच्यांत त्यांना रस नसे व्यवहारीपणाचे रूप आणूनी,  बाजारी वृत्ति दाखविती धर्माचे नाव लावूनी,  भोळ्या भक्तांना लुटत असती पुरोहित असा असावा,  धर्माची करि उकलन भक्तीमार्गाच्या वाटसरूंना,  योग्य मार्ग  देयी दाखवून प्रभूचे मंदिरी नेवून त्यानें,  चिंतन करण्या […]

1 197 198 199 200 201 288
error: कॉपी कशाला करता? लेखकाला लिहायलासुद्धा कष्ट पडतात.. चोरी कशाला करायची ? स्वत:च लिहा की....