नवीन लेखन...
Avatar
About विलास सातपुते
मुद्रक, प्रकाशक, पत्रकार, संपादक, साहित्यिक (कवी,लेखक), संतचित्रकार, व्याख्याता व संस्थापक अध्यक्ष, महाकवी कालिदास प्रतिष्ठान, पुणे 41. व्यवसायात आजपर्यंत 1077 पुस्तकांचे मुद्रण केले आहे. स्वतःची 16 पुस्तके प्रकाशित आहेत.

चैत्रशुद्ध प्रतिपदा

गुढीपाड़वा, चैत्र शुध्द प्रतिपदा उत्सव हा चैतन्यदायी संकल्पाचा स्मरण, त्या शालिवाहन शकाचे उत्सव नव्या नव्या संकल्पनांचा सरो विश्वातील, सारेच अमंगळ उभारूया ध्वज, चैतन्य गुढीचा कलियुगी, अंमल जो विध्वंसक करु निर्दालन साऱ्या दुष्प्रवृत्तिंचा वरदान मांगल्यमयी श्रीरामकृपेचे मनी, जागवु शंखनाद हिंदुत्वाचा जळो, सारेच अंतरीचे ते हेवेदावे मुलमंत्र, नित्य जपुया मानवतेचा गुढी पाड़वा, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा उत्सव हा चैतन्यदायी […]

देवत्व

देवा दाव रे, दाव रे, दाव रे देवरूप तुझे ते संचारलेले।।धृ।। संतजन सारे तुझेच उपासक असुरांचा, एकची तू संहारक अराजक, अनितीचे जीवघेणे सार दूर जे इथे नित्य माजलेले।। तूच निधर्मी, निष्पाप रे उद्गाता तूच रे बुध्द, येशू, ईश्वर अल्ला उखड, उखड रे सारेच निर्दयी धर्मांधीबीज जगती अंकुरलेले।। कर निर्दालन त्या साऱ्या दुष्टांचे वाजीव रे डमरू, सौख्यशांतीचे […]

आयुष्य

सरतेच आहे आयुष्य सारे तरी मी कोण कळले नाही धावलो, मी मृगजळापाठी कां? कसा ते कळले नाही लाभली नाती ऋणानुबंधी ओढ कधी जाणवली नाही भावनां, साऱ्याच कोरड्या मनांतर कधी भिजले नाही जगणे सारेच भोग भाळीचे मी त्यास कधी टाळले नाही जे लाभले ते निमूट भोगीले त्रागा कधीच मी केला नाही सत्संगास मी सदा भुकेलेला तो मार्ग […]

कृष्णरंगली राधा

श्रीरंगी रंगात रंगलेली राधा कृष्णा संगती भिजली राधा भक्तीप्रीतीचे रंगरूप अनोखे हरिहरात विरघळलेली राधा द्वैत,अद्वैताचे मिलन सुंदर होळीत रंगली सोज्वळ राधा अतरंगी सावळ्याचीच बाधा कृष्णरुपातुनी दंगलेली राधा धावा कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! हरिपावरीतही स्वरसुरी राधा मनअतरंग होई पावन पावन भक्ती प्रीतीत ओसंडिते राधा — वि.ग.सातपुते.(भावकवी) 9766544908 रचना क्र. ८५. १८ – ३ – २०२२.

दातृत्व

दान हे सत्पात्री करावं असं म्हणतात. दान हे निरपेक्ष असतं! त्या दान देण्याच्या प्रवृत्तीत कधी अभिलाषा नसते किंवा मीत्व, अहंकार नसतो. दिलेलं दान हे या हाताच त्या हातालाही कळू नये त्यात सात्विक गोपनियता असावी असं म्हटलं जात. […]

कृष्णछाया

मी जगतोच, तसा एकांती आभाळ मनाचे येते भरुनी झरती निष्पाप भाव अंतरी अतरंग भक्तीत जाते दंगुनी अस्ताचली, भावरंग केशरी त्यावरी कृष्णछाया सांत्वनी जणु भासते समोर सावळा कृतार्थी तृप्तता या लोचनी झुळझुळते माय गंगायमुना पावन तुषारी जातो भिजूनी एकांती प्रहर सारे आत्मरंगी कृपावंता स्मरत राहू जीवनी — वि.ग.सातपुते.(भावकवी) 9766544908 रचना क्र. ८४. १७ – ३ – २०२२.

चैतन्य

हवी कशाला चिंता आता जिथे सावरणारी साथ आहे रोज निरनिराळी आव्हाने तुझे चैतन्य, सामर्थ्य आहे जरी विरोध पावलोपावली सत्यार्थी! मी निश्चिन्त आहे आकांत जीवनी जरी माजला तुझीच, कृपावंती साथ आहे जपाव्या कोमलांगी भावनां ती सुखाची फुलवात आहे सांगा साध्य कोणते जीवनी मूल्य मानवतेचे जपणे आहे कसला, कुठला दुजा भाव सत्य! क्षणभंगुर जीव आहे — वि.ग.सातपुते. (भावकवी) […]

सारे सर्वज्ञ समर्थ

कळते आहे सारेच मजला वाच्यतेस मात्र बंदीच आहे मूक गिळुनी सारेच पहावे अंगवळणी पडलेलेच आहे जे जे घडते ते घडूनी द्यावे डोळेच झाकुनी घेणे आहे कोण तुम्हास इथे विचारतो ही इथली नग्न सत्यता आहे न पाजावे ते दोष उपदेशाचे सर्वांनाच स्वातंत्र्य हवे आहे कसली संस्कारी नीतीमूल्ये आज ते सारेच थोतांड आहे आता जगावेही स्वतःपुरतेच सांगा तुमची […]

मैत्रभाव

मी सवंगड्यां सोबती राहतो जीवनी, सुखसागरी डुंबतो विसरूनिया साऱ्या व्यथ्यांना वैफल्यातही सुखानंदी जगतो शैशवी, आठव सारे खट्याळ मैत्रभावनांच्या स्मृतीत जगतो मित्र भेटीस, मी आसुसलेला गळाभेटीच्या प्रतीक्षेत जगतो जरी हरविले क्षण सारे यौवनी अंतरी, निज शैशवात जगतो मित्रांसोबती, नशा यौवनाची निडर, निवांत तृप्ततेत जगतो जीवास नाही कुठलीच चिंता हसुनी, हसवत नित्य जगतो मी आज उभा, पसरुनीया बाहु […]

आता स्वान्तसुखाय जगावे

जीवनातील जरा ( वृद्धत्व ) अवस्था हा निसर्ग आहे. ती सर्वांना येत असते. पण तेंव्हा या अशा अत्यन्त नाजूक वृद्धावस्थेत आपले आरोग्य सुदृढ ठेवणे, आपली स्वतःची वैचारिक मानसिकता विवेकी सकारात्मक ठेवणे मात्र गरजेचे आहे. […]

1 5 6 7 8 9 29
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..