नवीन लेखन...

भाव व्याकुळ मनाचा

भाव व्याकुळ मनाचा एक ढग तरंगत आहे, भाव मन कल्लोळात तो ही गडगडत आहे.. थिजलेल्या अश्रुत एक सौदामिनी अंधारुन आहे, निःशब्द घाव सारे अबोल विद्युलता आकाशी चमकत आहे.. एक अबोध रात्र अवेळी हरणी व्याकुळ भयचर आहे, पुरुष तू उन्मत होशी कधीही वासनेत बळी तिचा जात आहे.. एक गाय करुण अशी हंबरुन वात्सल्य मायेत आहे, एक स्त्री […]

डोळ्यांत अश्रू जमला

डोळ्यांत अश्रू जमला तरी तो धुळीने तरळला, अस हसत सांगते ती स्त्री च असते.. वेदना विसरुन साऱ्या संसारात साखरेसारखी अलगद अशी विरघळते ती स्त्री च असते.. स्वतःकडे नंतर पण नवरा मुलांचं सार आधी आवर्जून बघते ती स्त्री च असते.. स्वतःच्या भावना मन वेळप्रसंगी न पाहता, संसारात इतरांना जपते ती स्त्री च असते.. आवडी निवडी माहेर सवयी […]

एका लयीत बद्ध

एका लयीत बद्ध प्रणय धुंद गारवा, चांदण टिपूर नभी छेडतो हलकेच मारवा.. स्पर्श तुझा मोहक लाडिक तुझी अदा, ये प्रिये जवळ तू छेडतो मज चांदवा.. मलमली मिठी तुझी नयन कटाक्ष मदनबाण हा, घायाळ करी तू अशी जीव वेडा होई असा.. लाजते तू अशी मधुर चंद्र ही पाहतो तुला, रोमांच उठे हलकेच मिठीत तू घट्ट येता.. गात्र […]

जीव गुंतला रे जीव गुंतला

जीव गुंतला रे जीव गुंतला चांदण्यात या चंद्र ही बहरला, गुंतून गेल्या रे अधर जाणिवा तारका लाजल्या आकाशी पुन्हा.. जीव गुंतला रे जीव गुंतला धुंद झाल्या रे मलमली भावना, आस लागली शांत सरितेला ओढ लागली सागर भेटीला.. जीव गुंतला रे जीव गुंतला आठवणीत तुझ्या मोगरा फुलला, अलवार मिठीत तुझ्या स्पर्श बावरा प्रहर थांबेल तू मला ओढून […]

तनमन ओले अधीर व्हावे

तनमन ओले अधीर व्हावे का मोहाचे धागे गुंतावे? का जीव हळवा व्हावा का मोह कुणाचा मोहरावा.. का भावनांचे फुलणे व्हावे डोळ्यांत चांदणे बहरावे, देहाचा होम का पेटावा हलकेच मनाचा गुंता व्हावा.. जीव व्याकुळ शीण व्हावा नजरेत वेदनांचा पूर सांडावा, कसला मोह हा तनुभर ल्याला का चांदण्यांनाही मोह पडावा.. श्वास हलका अधर व्हावा हा मोह मनास बधिर […]

कधी कधी थकत जातं मन

कधी कधी थकत जातं मन विचारांच्या अगणित काहूरात तरीही उरतात अनेक प्रश्न सारे अर्धवट अनाकलनीय गूढ आवर्तनात मनाला क्षीण होतो हलकासा आणि विखुरतात आवेगांचे वारु पडझड होते अनंत कथांची उरतात मागे वेदनांचे तेच वारु खोल तळाचा गाभा अंधारुन जातो उध्वस्त मनात काट्याचा घाव बोचतो तरीही राहतात अनेक प्रश्न अनुत्तरित काही उत्तरांची काजळ रेघ निसटते त्या घनगंभीर […]

अशी कशी तुझ्या प्रेमात मी पडले

अशी कशी तुझ्या प्रेमात मी पडले व्याकुळ आठवणीत काहूर उठले येते तुझी आठवण रोज क्षणोक्षणी डोळे ओले होतात तुझ्या साठवणीत अशी कशी तुझ्यात मी हलकेच गुंतले तुझ्या मिठीचे चांदणे अलगद मज लुटले असे कसे मन तुझ्यासाठी आतुर होते तुला नाही कळले ते भाव ओले हळवे असा कसा तू मोह सांडून दूर गेला अलवार तुझ्या मिठीचा स्पर्श […]

काही शब्दांचे ओरखडे हृदयी उमटतात

काही शब्दांचे ओरखडे हृदयी उमटतात कळत नाही निःशब्द घाव कधी बसतात कुणी येत अवचित वसंत पालवी लेऊन आयुष्यात स्थिरावत अलगद सावली बनून मन भरुन झालं की भावनांचा खेळ होतो कोण मग हलकेच अंतरी रडवून जातो इथे तिथे शब्दांचे फटकारे सारे बसतात स्त्रीला संयमाचे धडे सहज मिळतात कुणी आयुष्य अलगद व्यापून जातं आईचं बोलणं शब्दांत शहाण करुन […]

सवय तुझी मनाला मोहक झाली

सवय तुझी मनाला मोहक झाली आठवण तुझी अंतरी व्याकुळ करुन गेली इतकं कस रे सहज सार तुटलं बावर मन अलगद तुझ्यात बहरल सुन्या आकाशात चंद्र ही लपला तुझ्या आठवणीत भाव ओलावला अशी कशी रे तुझी ओढ आल्हाद लागली त्या राधेची प्रीत फक्त कृष्णालाच कळली इतकं कस मन तुझ्यात अलवार गुंतल तुला तरीही अंतरी प्रेम नाही कळलं […]

सहज फुलं झाडावरील

सहज फुल झाडावरील अवचित सुकले मनाचे बांध काहूर मनी कसे तुटले चुकल्या अक्षरात कुठे मग शब्दांचे खेळ अनामिक रंगले तुटल्या काजळ वेदना भावनांचे गहिवर तुटले कोण कोणास बोलले बंधाचे बांध अलगद फुटले ओल्या सांजवेळी कोण हृदयस्थ अलवार झाले काळीज तोडून कोण हलकेच दूर दूर गेले मिटल्या कळ्यात काही पाकळ्यांचे गजरे गुंफले मनात मोहर कुणाचा पानगळीत पर्ण […]

1 2 3 4 13
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..