गजानन वामनाचार्य
About गजानन वामनाचार्य
भाभा अणुसंशोधन केन्द्र, (BARC) मुंबई येथील किरणोत्सारी एकस्थ आणि किरणोत्सारी तंत्रज्ञान विभागातून निवृत्त वैज्ञानिक. मराठीसृष्टीवरील नियमित लेखक. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांनी मराठी विज्ञान परिषदेच्या कामात स्वारस्य घेतले. मविप च्या पत्रिका या मुखपत्राचे ते संपादक आहेत. ६०,००० हून जास्त मराठी आडनावांचा संग्रह त्यांच्याकडे आहे.
Contact: Website

शनिवारचा सत्संग : ५

देहिनः अस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा | तथा देहांतर प्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति ||२:१३|| देहिन:: देहधारि आत्म्याला, अस्मिन् :: यात, देहे :: शरीरामध्ये, कौमारम् :: बालपण, यौवनं :: तारुण्य, जरा :: म्हातारपण, देहान्तर :: देहाचे स्थित्यंतर, धीर: :: धैयवान पुरूष, न मुह्यति :: मोहित होत नाही. येथे धैर्यवान माणूस म्हणजे, विवेकी, ज्ञानी माणूस असा घ्यावयाचा […]

वनस्पती आणि आनुवंशिक संकेत – झाडाचा जन्म – १

झाडांच्या बिया आपण नेहमीच पाहतो. पण त्यांतील दिव्यत्व आपल्याला जाणवत नाही. त्यांत बंदिस्त असलेल्या सांकेतिक आनुवंशिक आज्ञावल्या निसर्गाला वाचता येतात. […]

विज्ञानीय दृष्टीकोनातून भगवत् गीता – अ. २ श्लो १२

आपण, म्हणजे वर्तमानकाळातील पिढी आणि महाभारतकाळातीलही पिढी, आपल्या म्हणजे त्यांच्याही पूर्वजांच्या रुपात अस्तित्वात होते, महाभारतकाळातील माणसेही, त्यांच्या वंशजांच्या स्वरूपात आजही अस्तित्वात आहेत आणि आपण सर्वजण, पृथ्वीवर सजीव जगू शकतात तो पर्यंत, आपल्या उत्क्रांत झालेल्या वंशजांच्या स्वरूपात अस्तित्वात असणारच आहोत, हे खर्‍या अर्थाने समजणे कठीण आहे असे मला वाटते. यासंबंधीच या लेखात चर्चा केली अअहे. […]

सजीवांच्या शरीरातील आनुवंशिक तत्व

मागच्या पिढीशिवाय पुढच्या पिढीचा जन्म होत नाही हे विज्ञानीय सत्य आहे. याची चर्चा आपण मागच्या आठवड्यात केली. मागच्या पिढीचा जन्म, मागच्याच्या मागच्या पिढीचा जन्म, मागच्याच्या मागच्याच्या मागच्या पिढीचा जन्म …… ही साखळी अशीच चालू होती म्हणूनच माझा जन्म होअू शकला. मी आणि माझ्या बायकोनं, आमच्या अपत्यांना जन्म दिला. त्या अनुषंगानं केलेली ही कविता वाचा आणि त्यावर […]

माझा जन्म… आत्म्याचा आनुवंशिक तत्व सिध्दांत – २

सजीव, त्यांची पुनरुत्पादन यंत्रणा आणि त्यांचा जन्म, या विषयी विचार करता करता काही कवितां स्फुरल्या. त्यापैकी काही येथे देत आहे. कारण त्या, माझ्या … आत्म्याचा आनुवंशिक तत्व सिध्दांताशी संबंधीत आहेत. माझा जन्म….. माझा जन्म हा …. माझ्या आअीबाबांचा निर्णय होता. या पृथ्वीवर …. जन्म घेण्याशिवाय मला दुसरा पर्यायच नव्हता …. प्रत्येक सजीवाच्या बाबतीत हे अगदी खरं […]

आत्म्याचा आनुवंशिक तत्व सिध्दांत – १

माझी तत्वसरणी कदाचित कुणालाही सहजासहजी पटणार नाही, याची मला पूर्ण जाणीव आहे. तरीपण ती सर्वाना सांगण्याचा मोह टाळता येत नाही. विचारांची दिशा म्हणजे विचारसरणी….तसेच तत्वांची दिशा म्हणजे तत्वसरणी असा अर्थ समोर ठेअून मी हे लेख लिहिले आहेत. जेव्हा मानव भोवतालच्या निसर्गाचं निरीक्षण करू लागला तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं की, निसर्गातील घटना घडण्यामागं प्रचंड शक्ती आणि कमालीची […]

माझी जन्मपत्रिका

माझ्या बाबांच्या शुक्राणूतून आलेली २३ गुणसूत्रं माझ्या आअीच्या पक्व बीजांडातून आलेली २३ गुणसूत्रं मिळून झाला ४६ गुणसूत्रांचा माझ्या गर्भपिंडाचा आराखडा … त्यानंच ठरविलं माझं रूपमत्व, व्यक्तीमत्व आणि बुध्दीमत्व त्यानंच ठरविला माझा जीवनप्रवास त्यानंच ठरविलं माझं जन्मनक्षत्र नाडी, गण, योनी आणि जन्मरास या गुणसूत्रांत … नाही शनी, नाही मंगळ, नाही राहू नाही केतू कुणी नाही वक्री … […]

मी कोण ?

माझा जन्म….. माझ्या आअीबाबांचा निर्णय होता. या पृथ्वीवर …. जन्म घेण्याशिवाय मला दुसरा पर्यायच नव्हता…. मी… कोण? … हे मला आता समजतं ….. बाबांच्या अेका शुक्राणूत होतं त्यांच्या…आअीबाबांच्या …. अनेक पूर्वजांचं आनुवंशिक तत्व… आअीच्या बीजांडातही होतं तिच्या…. आअीबाबांच्या अनेक पूर्वजांचं आनुवंशिक तत्व… तो जिंकलेला शुक्राणू… ते मासिक पक्व बीजांड…. संयोग पावले ..आणि माझा गर्भपिंड अस्तित्वात आला […]

माझ्या भारतात ना…

असा आहे ना … माझा … भारत महान, माझा भारत महान … १ माझ्या भारतात ना …. (काही अपवाद वगळता) लायक व्यक्ती निवडून येतात … २ माझ्या भारतात ना …. लायक माणसं नेते बनतात … ३ माझ्या भारतात ना …. लायक लोक, शिक्षण नसतांना मंत्री बनतात …४ माझ्या भारतात ना …. लायक लोकांना लठ्ठ पगाराच्या नोकर्‍या […]

1 2 3 4 8