Avatar
About डॉ. भगवान नागापूरकर
डॉ. भगवान नागापूरकर हे निवृत्त सिव्हिल सर्जन आहेत. ते ठाणे येथे वास्तव्याला आहेत. त्यांचे अनेक लेखसंग्रह आणि काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत.

आत्मविश्वास

जे जे मजला हवेच होते,  मिळवित गेलो यत्न करूनी चालत असता जेव्हा पडलो,  उठलो होतो धीर धरूनी आतंरिक ती शक्ती माझी,  पून्हा पून्हा तो मार्ग दाखवी शरिराला ती जोम देवूनी,  वाटेवरती चालत ठेवी, निराश मन हे कंपीत राही,  विश्वालासा तडे देवूनी दु:ख भावना उचंबळता,  देह जाई तेथे हादरूनी परि विवेक हा जागृत होता,  विश्लेषन जो करित […]

अंगठ्याचा ठसा

आजच्या आधुनिक युगाने   आणि संगणकासारख्या इलेक्ट्रोनिक माध्यमांनी सुध्या  ओळख  माण्यतेसाठी अंगठ्याचा  ठसा हाच एकमेव प्रभावी साधन असल्याचे मान्य केले आहे. त्याच्या समोर अंक, शब्द, खुणा, प्रतिमा, इत्यादी दुयमच ठरतात. त्या अनामिक अशिक्षित परंतु अनुभव संपन्न मावशीला अभिवादन करून मी घरी आलो. […]

गोठ्यातील अमृत

एके दिवशी प्रात:काळी,  क्षीरपात्र घेवून हाती धेनूचे ते दूध आणावया,  गेलो गोठ्यावरती बघूनी तो अवाढव्य गोठा,  चकित झालो गाई वासरातील प्रेम देखूनी,  मनी आनंदलो गवळ्यांची धावपळ, चालली गोठ्यामध्ये त्या चारा, कडबा गवताच्या,  गंजी तेथे होत्या अधूनी-मधूनी कुणीतरी, झाडती कचरा शेण मातीचा होई तेथे,  सतत पसारा उग्र दर्प दरवळत होता, त्या परिसरी कोंदटलेले वातावरण उबग आणि उरी […]

पाषाणाच्या देवा

हादरून गेलो मनात पूरता,  ऐकून त्याची करूण कहानी केवळ एका दु:खी जीवाने,  हृदय दाटूनी आणीले पाणी असंख्य सारे जगांत येथे,  प्रत्येकाचे दु:ख निराळे सहन करिल का भार येवढा,  ऐकूनी घेता कुणी सगळे सर्व दुखांचा पडता डोंगर,  काळीज त्याचे जाईल फाटूनी कसाही असो निर्दयी कठोर,  आघात होता जाईल पिळवटूनी मर्म जाणीले आज परि मी, पाषाणरूप तुझे कां […]

झीज

रात्रंदिनी कष्ट करूनी,  झिजवत होता आपले हात, जीवनांतल्या धडपडीमध्यें,  दिसे त्याची स्थितीवर मात….१ पर्वा नव्हती स्व-देहाची,  झिजवत असता हात ते जाण नव्हती परि ती त्याला,  हेच कष्ट ते जगवित होते….२, श्रम आणि भाकरी मिळूनी,  ऊर्जा देई तिच शरिराला ऊर्जेनेच तो देह वाढवी,  समाधान जे मिळे तयाला…३   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०  

विचार, भावना व अंतरज्ञान

विचार, भावना अंतरज्ञान,   संगत असते तिन्हीची यशस्वी करण्याजीवन,   मदत लागते सर्वांची….१   तर्कशुद्धता ठरण्यासाठी,   विसंगतीचा घेई आधार जीवनाचे सत्य उकलन्या,   बुद्धी करीत राही विचार…२,   राग लोभ प्रेमादी गुण,  जीवनाची चमकती अंगे, ‘भावनेचा’ आविष्कार होतां,   एकत्र सर्वां चालन्या सांगे….३,   शोध घेत असता सत्याचा,    अनेक अडचणी त्या येई, सत्य हेच असूनी ईश्वर,   अंतरज्ञान तेच पटवी….४   […]

दृष्टीची भ्रमंति

बालपणीच्या काळामध्यें, दृष्टी आमची आकाशीं लुकलुकणारे तारे बघतां, गम्मत वाटे मनी कशी       १   चमके केव्हां मिटे कधी कधी, लपंडाव तो त्यांचा वाटे फुलवित होते आशा सारी, वेड तयांचे आम्हास मोठे      २   वाटत होते भव्य नभांगण, क्षितीजाला जाऊनी भिडले भिंगऱ्यांचा तो खेळ खेळतां, सर्व दिशांनी नयनी भरले    ३   मोहक भासे विश्व भोवती, भिरभिरणाऱ्या दृष्टीपटाला […]

आनंद लुटणारे मन !

सहयोग मंदिर ठाणे, येते नुकताच जुन्या गाण्यांचा, संगीताचा बहारदार  कार्यक्रम झाला होता. सभागृह तुडुंब भरले होते. मी पण तो आस्वाद घेण्यासाठी गेलो होतो. सर्व श्रोत्यांना बसण्यासाठी भारतीय बैठक होती. माझ्यासमोर एक प्रौढ स्त्री बसलेली होती. तिच्या शेजारी दोघेजण होते. ती त्यांच्याशी अधून मधून संवाद करीत होती. सर्वजण त्या अतिशय मधुर संगीताचा आनंद लुटीत होते.  […]

दिव्यत्वाची झेप

पंख फुटता उडूनी गेला,   सात समुद्रा पलीकडे आकाशातील तारका होत्या,  लक्ष्य तयाच्या नजरेपुढे निसर्गाने साथ देवूनी,  दणकट दिले पंख तयाला झेप घेत जा दाही दिशांनी,  मनी ठसविले त्या पक्षाला आत्मविश्वास तो जागृत होता,  चिंता नव्हती स्थळ काळाची कुठेही जाईन झेपावत तो,  ओढ तयाला दिव्यत्वाची निसर्ग रंगवी चित्र मनोहर, रंग एक तो कुंचल्यामधल्या देईन अंगच्या छटा निराळ्या, […]

चिखलातले कमळ

सहा वर्षानंतर मुलीच्या फोटोचा अल्बम बघण्यात आला.  दत्तक मातापित्यासह तिचे अमेरिकेतील प्रशस्त बंगल्यातील फोटो, एक अलिशान मोठ्या गाडीत स्कूलयुनिफार्म मधले फोटो, जगप्रसिद्ध नायगारा धबधबा बघातानाचे फोटो, जगातले सातवे आश्चर्य Grand Canyon च्या विशाल सुळ्याकडे मान उंचावून बघतानाचे फोटो,  Washington येथील President’s  White House   बघातानाचे फोटो, अनेक अनेक छबीमध्ये तिचा भाग्य आलेख फुलविणारे प्रसंग बघण्यात आले. जे तिच्या झोळीत निसर्गाने ओंतले ते  कल्पनातीत होते […]

1 2 3 168