Avatar
About डॉ. भगवान नागापूरकर
डॉ. भगवान नागापूरकर हे निवृत्त सिव्हिल सर्जन आहेत. ते ठाणे येथे वास्तव्याला आहेत. त्यांचे अनेक लेखसंग्रह आणि काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत.

अंतर्मनाची हांक

नसे कुणी मी श्रेष्ठ कवी, वा ज्ञानी या जगतीं अभिमान वाटतो त्याचा मजला, जे माझ्या ललाटीं कृपादृष्टी ही दिसून आली, काव्येश्र्वरीची थोडी रचून कांही कविता सेविली, धुंदीमधली गोडी आशिर्वाद जरी असला तिचा, माझी ती बालके पितृत्वाचे नाते समजूनी, त्याना मी देखे कौतुक करतील कांही मंडळी, ज्याना ही आवडे उणीव दिसता त्यांत कुणाला, बाजूला ती पडे जाईन […]

 तूच माझा ईश्वर

मनांत ठसले रूप तुझे,  येते नयना पुढे  । रात्रंदिन मज चैन ना पडे…..।।धृ।। शरीर जरी सुंदर मिळे  । प्रयत्नांनी तूंच कमविले  ।। चपलता ही छाप पाडीते  । लक्ष्य खेचूनी तुझ्याकडे मनी ठसविले रूप तुझे येत नयना पुढे  ।१। हासणे खेळणें आणि चालणें  । ‘ढंगदार’  तुझे बोलणे  ।। शरीरामधल्या हालचालींना  । सहजपणाचे वळण पडे मनी ठसविले रूप […]

काव्य कलश

ही दया कुणाची झाली, सापडे शब्दांचा झरा  । उपसतो जरी सतत,  होत नसे निचरा  ।। गोड पाणी शब्दांचे,  ओठी अमृत वाटे  । पेला भरता काठोकाठ,  काव्य हृदयी उमटे  ।। पेला पेला जमवूनी,  कलश भरून आला  । नाहून जाता त्यात,  देह भान विसरला  ।। सांडता पाणी वाहे,  परसते चोहीकडे  । आस्वाद घेई जो जो, विसर जगाचा पडे  […]

नाजूक वेली

नाजूक नाजूक वेली मनीं तु माझ्या बसली   //धृ//   हिरवी साडी अंगावरी      खडी रंगीत किनारी ठिपके चमकती पांढरे       त्या साडीवरती पसरे आकर्षक साडी नेसली   //१// नाजूक नाजूक वेली मनीं तु माझ्या बसली   शरीर तुझे बांकदार      रुप तुझे मनोहर चपळाईने तूं वाढते       दूर जाण्या झेपावते वाकड्या चालीत शोभली  //२// नाजूक नाजूक वेली मनीं तु माझ्या बसली […]

निसर्गाचे मार्ग

आखून देतो निसर्ग सदा, मार्ग जीवनाचे त्या वाटेवरी चालत रहा,  आवाहन त्याचे…..१ चालत राहती जे जे  कुणी, त्यावरी विसंबूनी यशस्वी होती तेच जीवनी,  समाधान लाभूनी….२ कर्ता समजूनी काही काही,  अहंकारी होती सुख दु:खाच्या चक्रामध्ये,  तेच सापडती….३ भटकत जाती भिन्न मार्ग,  काही कळापरि परिस्थितीचे चटके बसता,  येती वाटेवरी….४ हिशोबातील तफावत ही,  दु:खाचे कारण नजीक जाता आखल्या मार्गी,  सुखी […]

नाभिकेंद्रांत आत्मा

आत्मा कोठे असतो,     नाभी केंद्रात शोधाल का ? तो तर दिसत नसे,     मग त्यास जाणाल का ?….१, सर्व इंद्रिये वापरली,     परि न झाला बोध, कोठे लपला आहे,    न लागे कुणा शोध….२, विचार आणि भावना,     संबंध त्याचा ज्ञानाशी मेंदूत आहे इंद्रिय,    संपर्क त्यांचा सर्वांशी….३, मेंदूवरी ताबा असे,    नाभीतील मध्य बिंदूचा समजून घ्या सारे,    तेथेच आत्मा देहाचा…४, मातेचे […]

विस्तृमी जगवी आनंद

स्मृतिदोषचि तो आम्हां शिकवी,  जीवन सुसह्य बनविण्याते अटळ असूनी प्रसंग कांहीं,   दुर्लक्ष करितो आम्ही त्याते…१, माझ्यातची तो ईश्वर आहे,  आम्हास जाणीव याची असते शोधांत राहूनी त्याच्या,  जीवन सारे फुलत राहते…२, मृत्यू घटना कुणा न चुकली,  परि आठवण येई न त्याची विस्तृत योजना मनी आंखतां,  काळजी नसते पूर्णत्वाची…३, विसरूनी जावूनी त्या मृत्यूला,  जीवनांत तो रंग भरी प्रेम […]

संत संगती

ललाटी ज्यांच्या जे जे लिहीले संत जाणती दिव्य दृष्टीने नियतीच्या ह्या हलचालीना दिली जाती आवाहने   जाणून घेता भविष्यवाणी जीवन मार्ग हे ज्याना कळती तपशक्तीने संत महात्मे योग्य मार्ग ते दाखवूनी देती   कर्माने जरी भाग्य ठरते सुख दुखःच्या गुंत्या भोवती त्या गुंत्यातील धागा शोधुनी सुसाह्य त्याचे जीवन करीती   कृपा होता संत जनाची चुकला-मुकला जाई […]

सर्वांची काळजी

मुसळधार ती वर्षा चालली,  एक सप्ताह तो होवून गेला पडझड दिसली चोहीकडे,  दुथडी वाहतो नदी-नाला…१, काय प्रयोजन अतिवृष्टीचे ?  हानीच दिसली ज्यांत खरी निसर्गाच्या लहरीपणानें,  चिंतीत झाली अनेक बिचारी….२, दृष्टी माझी मर्यादेतच,  विचार तिजला अल्प घटकांचा विश्वचालक काळजी करि,  साऱ्या चौऱ्यांशी लक्ष योनींचा….३   — डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०  

प्रेम झरा

नाही गेली अटूनी माया    आजही वाहते झऱ्यासारखी उगांच कां तू खंत करशी   न होशील मज पारखी ।।१।। वाहत असता फुटले फाटे    जीवनातील वळणावरी जो तो घेई उचलूनी वाटा    नशीबी असेल त्याच्या परि  ।।२।। कसा राहील ‘साठा’ आता     मनसोक्त ते जाण्या वाहूनी तृप्त करिल परी तृष्णा तुझी   ओंझळभर घेता पिऊनी ।।३।। कुणीतरी आहे पाठीराखा      चालत रहा तू […]

1 2 3 4 5 164