नवीन लेखन...

मौलीक शब्द

भावमनीचे उमटूनी पडती ज्याचे सहवासे काव्यामधला ईश्वर मजला तोच परि भासे शब्द तयाचे ऐकत असता मन येते भरूनी शब्दांना त्या बांध घालता काव्य पडे उमटूनी अनूभव ज्याचा वदला जातो कंठा मधूनी भोगलेला असे परि तो एके काळी त्यांनी सत्य सारे तेथे असता दिव्यत्वाची जाण म्हणूनच पटते मनास तेंव्हां हेच खरे जीवन वाचित गेलो धर्मामधूनी जे जे […]

श्री अन्नपूर्णाष्टकम् – ४

कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरी उमा शङ्करीकौमारी निगमार्थगोचरकरी ओङ्कारबीजाक्षरी । मोक्षद्वारकपाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥४॥ कैलासाचलकन्दरालयकरी- अचल म्हणजे पर्वत. तो कधीही चल म्हणजे हालचाल करत नाही. कैलासाचल म्हणजे कैलास नावाचा पर्वत. कंदर म्हणजे गुहा. आलय म्हणजे निवास. अर्थात कैलास पर्वतावरील गुहांमध्ये जी निवास करते तिला कैलासाचलकन्दरालयकरी असे म्हणतात. गौरी- रंगाने गोरी असणारी. उमा- कालिका पुराणांत उमा शब्दाचा […]

1 11 12 13
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..