आस्तित्व

समोर ये तूं केंव्हा तरी बघण्याची मज ओढ लागली फुलूनी गेली बाग कशी ही बीजे जयांची तूच पेरीली   कल्पकता ही अंगी असूनी दुरद्दष्टीचा लाभ वसे अंधारातील दुःखी जनांची चाहूल तुज झाली असे   शीतल करुनी दुःख तयांचे जगण्याचा तो मार्ग दाखविला सोडूनी सारे वाटेवरी आकस्मित तू निघूनी गेला   आस्तित्वाची चाहूल येते आज इथे केंव्हातरी […]

जीवन ध्येय

प्रभूची लीला न्यारी   विश्वाचा तो खेळ करी कुणी न जाणले तयापरी   हीच त्याची महिमा   ।।१।। जवळ असूनी दूर ठेवितो   आलिंगुनी पर भासवितो विचित्र त्याचा खेळ चालतो   कोणी न समजे त्यासी   ।।२।। मोठे मोठे विद्वान   त्यांत कांहीं संतजन अध्यात्म्याचे ज्ञान घेऊन   विश्लेषन करिती प्रभूचे   ।।३।। कांहीं असती नास्तिक   कांही  असती आस्तिक त्यांत कांही ज्ञानी मस्तक   चर्चा करिती […]

चि. मानसीस ( दिड वर्षाच्या नातीस )

थांबव मानसी, चक्र वाढीचे कळ्यातूनी तू फुलताना हासत खेळत तुरु तुरु चालणे शिशू म्हणूनी जगताना कौतुकाने ऐकतो तुज शब्द बोबडे बोलताना हरखूनी जातो चाल बघूनी हलके पाऊल पडताना आनंद पसरे सभोवताली इवल्या त्या प्रयत्नानी बदलूनी जाईल क्षणात सारे रुळलेल्या तव हालचालीनी तुझ्यासाठी जे नवीन होते प्रयत्न तुझा शिकून घेणे अपूर्णतेची आमुची गोडी लोप पावेल पूर्णत्वाने डॉ. […]

बहीणीची हाक

राखण करितो पाठीराखा,  भाऊ माझा प्रेमळ सखा विश्वासाचे असते नाते,  एकाच रक्तामधून येते….१ आईबाबांचे मिळूनी गुण,  तुला मला हे आले विभागून हृदयामधली ज्योत त्यांच्या, तेवत आहे आज आमच्या….२ प्रकाश झाला परंपरेनें,  त्याला माहित पुढेच जाणे मार्ग जरी भिन्न चालले,  मूळ तयाचे खालीं रूजले….३ अघात पडतां तव वर्मी,  दु:खी होवून जाते बघ मी दिसत  नाही कुणा हे बंधन, […]

गतकाळ विसर

विसरून जा भूतकाळ तो,  नजर ठेवूनी भविष्यावरी, वर्तमानी राहून प्रवाही,  जीवन सारे यशस्वी करी….१,   व्यर्थ होतील प्रयत्न तुझे,  उगाळता गत आठवणी, खीळ पडेल उत्साहाते,  अपयश आले हे जाणूनी…२,   ज्ञान जगाचे मिळूनी तुला,  जन्म जहाला आजच खरा अनुभवी नव बालक तूं,  वाहून नेई जीवन धुरा…३   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०      

मिठापरी जीवन

खारेपणा हा अंगी असतां,  कोण खाईल केवळ मीठ परि पदार्थाला चव येई,  मिसळत असता तेच नीट….१,   जीवन सारे खडतर ते,  भासते मिठासम मजला केवळ जीवन बघता तुम्हीं,  पेलणें अवघड सर्वाला..२,   तेच जीवन सुसह्य होई, ‘आनंदात’ जेंव्हां मिसळते हर घडीच्या प्रसंगामध्ये,  समाधानाचे अंकूर फूटते….३   डॉ. भगवान  नागापूरकर ९००४०७९८५०    

पुण्याचा साठा

खिशांत माझ्या पडली होती,  सुटी नाणी काही वस्तूंची ती खरेदी करण्या,  सर्व बाजार पाही….१, सराफ्याच्या दुकानी दिसला,  एक हिऱ्याचा हार डोळे माझे चमकूनी गेले,  फिरती गरगर…२, दाम विक्रीचे जाणूनी घेता,  हताश मी झालो हातातील धनाचे मोजमाप, करू मी न शकलो…३ दोन वेळची पूजा करूनी,  जप माळ जपती खूप साचले पुण्य आपले,  हे कांहीं समजती….४, कसा मिळेल […]

समाधानी वृत्ती

कशांत दडले समाधान ते शोधत असतो सदैव आम्ही धडपड सारी व्यर्थ होऊनी प्रयत्न ठरती कुचकामी बाह्य जगातील वस्तू पासूनी देह मिळवितो सदैव सुख क्षणीकतेच्या गुणधर्माने निराशपणाचे राहते दुःख ‘समाधान’ ही वृत्ती असूनी सुख दुःखातही दिसून येती चित्त तुमचे जागृत असतां समाधान ते सदैव मिळते सावधतेने प्रसंग टिपता समाधान ते येईल हाती सुख दुःखाला दुर सारता अंतरभागी […]

दृष्टांताची किमया

निराकार तो असूनी व्यापतो,  सर्व विश्व मंडळ सूक्ष्मपणातही दिसून येतो,  करि जगाचा प्रतिपाळ….१ दर्शन देण्यास भक्त जणांना,  धारण करितो रूप तसाच दिसे नयनी तुमच्या,  ध्यास लागता खूप…२ दृष्टांत होणे सत्य घटना ती,  जीवनी तुमच्या घडे वेड लागता प्रभू चरणाचे,  सदैव स्वप्न पडे….३ कुणामध्येही अस्तित्व दाखवी,  हीच त्याची किमया परि टिपून घेई खऱ्या भक्ताची,  दृष्टांताची ही माया….४ […]

कृपा तुजवरती

कृपा होऊनी शारदेची,  कवित्व तुजला लाभले शिक्षणाच्या अभावांतही,  भावनाचे सामर्थ्य दिसले….१ कुणासी म्हणावे ज्ञानी,  रीत असते निराळी शिक्षणाचा कस लावती,  सर्व सामान्य मंडळी…२ कोठे शिकला ज्ञानोबा,  तुकोबाचे ज्ञान बघा दार न बघता शाळेचे,  अपूर्व ज्ञान दिले जगा….३ जिव्हें मधूनी शारदा,  जेव्हा वाहते प्रवाही शब्दांची गुंफण होवूनी,  कवितेचा जन्म होई….४ भाव शब्दांचा सुगंधी हार,  माझी अंबिका भवानी […]

1 2 3 19