अविवेकी कष्ट

विश्वास होता एक मनी, ते घरटी बांधीत असताना कसे सुंदर होईल घरटे,  रंगवित होते कल्पना खिडकीवरल्या कपारीमध्ये,  शोधला होता एक निवारा निवाऱ्यात त्या घरटी बांधण्या,  आणीत होते काडीकचरा उजाडता कुणी खिडकी उघडे,  चिमण्या बांधीत घरटी सांज समयी बंद झापडे,  ठेवीत त्यांना बाह्य एकटे नित्य दिनीच्या प्रात: समयी,  कुणीतरी फेकी कचरा समजूनी चिमण्या बांधीत घरटे पूनरपी,  दिवसभरीचे […]

२६ जानेवारी २०२०

प्रिय वाचक वर्ग मंडळीना भारतीय प्रजासत्तक दिनानिमीत्य शुभेच्छा.   जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता ।। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा द्राविड उत्कल बंग  । विंध्य, हिमाचल, यमुना गंगा उच्छल, जलधितरंग  । तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे गाहे तव जयगाथा जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता  ।। जय […]

कष्टाचे मोल

कष्ट करुनी घाम गाळीतो,   शेतामध्यें शेतकरी समाधानाची मिळते तेंव्हा,  त्यास एक भाकरी   त्याच भाकरीसाठी धडपडे,  नोकर चाकर कष्टामधूनच जीवन होते,  तसेच साकार   कष्ट पडती साऱ्याना,   करण्या जीवन यशदायी विद्यार्थी वा शिक्षक असो,  अथवा आमची आई   अभ्यासातील एकाग्रता,   यास लागते कष्ट महान त्या कष्टाचे मोल मिळूनी,   यशस्वी होईल जीवन   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०

 देह देव

हाडे, मांस, रक्ताने शरीर बनविले छान सौंदर्य खुलते त्या देहाचे जर असेल तेथे प्राण   प्राण नसे कुणी दुजा हा परि आत्मा हेची अंग विश्वाचा जो चालक त्या परमात्म्याचा भाग   ईश्वरी सेवा, संकल्प मनीं प्रेमभरे देह भजावा अंतर बाह्य शुद्धता राखित समर्पणाचा भाव असावा   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०    

संत संगती

ललाटी ज्यांच्या जे जे लिहीले संत जाणती दिव्य दृष्टीने नियतीच्या ह्या हलचालीना दिली जाती आवाहने   जाणून घेता भविष्यवाणी जीवन मार्ग हे ज्याना कळती तपशक्तीने संत महात्मे योग्य मार्ग ते दाखवूनी देती   कर्माने जरी भाग्य ठरते सुख दुखःच्या गुंत्या भोवती त्या गुंत्यातील धागा शोधुनी सुसाह्य त्याचे जीवन करीती   कृपा होता संत जनाची चुकला-मुकला जाई […]

प्रेम झरा

नाही गेली अटूनी माया    आजही वाहते झऱ्यासारखी उगांच कां तू खंत करशी   न होशील मज पारखी ।।१।। वाहत असता फुटले फाटे    जीवनातील वळणावरी जो तो घेई उचलूनी वाटा    नशीबी असेल त्याच्या परि  ।।२।। कसा राहील ‘साठा’ आता     मनसोक्त ते जाण्या वाहूनी तृप्त करिल परी तृष्णा तुझी   ओंझळभर घेता पिऊनी ।।३।। कुणीतरी आहे पाठीराखा      चालत रहा तू […]

ही माझी शाळा

आहे ती लहान परि किर्ती महान छोटे येऊन शिकले   मोठे होऊन गेले आले घेऊन पाटी अ आ इ ई लिहीण्यासाठी लिहून वाचून ज्ञानी बनले देशांत नांव कमविले शहर चालते, देश चालतो महान बनले लोकांमुळे बीजांचे वृक्ष झाले त्या केवळ शाळेमुळे कुणी बनला डॉक्टर काळजी घेई आरोग्याची कुणी झाला इन्जिनियर देई बांधून सर्वा घर शिक्षक झाले कुणी […]

 सहचारीणी

दिपूनी गेले नयन त्या क्षणी बघता तिची सोज्वळ मुर्ती । हाक निघाली अंतःकरणीं तुझ्याचसाठी निर्मीली कृती ।।   जरी बघीतल्या अनेक सुंदरी ठाव मनाचे हिने जींकले । सहचारीणी ही होईल तुझी अंतरमनी शब्द उमटले  ।।   अनामिक जे होते पूर्वी साद प्रेमाची ऐकू आली  । योग्य वेळ ती येता क्षणी ह्रदये त्यांची जुळुनी गेली  ।।   […]

व्यसनासक्ति विषयी !

दारु, बिडी-सिगार, अफू, गांजा, त्यांचा राजा गर्द ! लत लागतां, कित्येक संसार, त्याने केले सारे बरबाद अजगराच्या विळख्याहूनी, महाभयंकर सत्य एक नव्हे, अनेक सारे, नष्ट होतील त्यांत होत आहे उध्वस्त आमची, तरुण ही मंडळी नशेच्या ह्या चक्रामध्ये, गुंतली जी सगळी जाणूनी घ्या त्या शत्रुला, छुपा रुस्तूम तो प्रवेश एकदा शरिरीं मिळतां, कायमचा तो राहतो सहज काढून […]

लाडक्या नातीस

जन्मापासूनी बघतो तूला परि जन्मापूर्विच ओळखले रोप लावले बागेमध्ये फूल तयाने दिले   चमकत होती नभांत तेंव्हा एक चांदणी म्हणूनी दिवसाही मिळावा सहवास हीच आशा मनी   तीच चमकती गोरी कांती तसेच लुकलुकणे मध्येच बघते मिश्कीलतेने हासणे रडणे आणि फुलणे   चांदणीचा सहवास होता केवळ रात्रीसाठी दिवस उजाडतां निघून गेली आठवणी ठेवून पाठी   नको जाऊस […]

1 2 3 20