नवीन लेखन...

कष्टाचे मोल

कष्ट करुनी घाम गाळीतो, शेतामध्यें शेतकरी, समाधानाने मिळते तेंव्हा, त्यास एक भाकरी ।।१।।   त्याच भाकरीसाठी धडपडे, नोकर चाकर, कष्टामधूनच जीवन होते, तसेच साकार ।।२।।   कष्ट पडती साऱ्यांना, करण्या जीवन यशदायी, विद्यार्थी वा शिक्षक असो, अथवा आमची आई ।।३।।   अभ्यासातील एकाग्रता, यास लागते कष्ट महान, त्या कष्टाचे मोल मिळूनी, यशस्वी होईल जीवन ।।४।।   […]

स्वप्न दोष

भंग पावले पाहीजे स्वप्न माझे रातचे तोडणे स्वप्न श्रृंखला नसे मानवी हातचे ।। शिथिल गात्र बनती जाता निद्रेच्या आधीन उघडले जाते मग विचारांचे दालन ।। किती काळ भरारी घेई निश्चीत नसे कांही विचार चक्र थांबता स्वप्न दोष तो जाई ।। रात किड्यानो जागवा स्वप्नावस्थे मधूनी कुकुट कोकीळा येई मदतीसाठी धावूनी ।। वाऱ्याची थंड झुळुक पुलकीत देहा […]

आस्तित्व

समोर ये तूं केंव्हा तरी, बघण्याची मज ओढ लागली, फुलूनी गेली बाग कशी ही, बीजे जयांची तूच पेरीली ।।१।।   कल्पकता ही अंगी असूनी, दूरद्दष्टीचा लाभ वसे, अंधारातील दुःखी जनांची, चाहूल तुज झाली असे ।।२।।   शीतल करुनी दुःख तयांचे, जगण्याचा तो मार्ग दाखविला, सोडूनी सारे वाटेवरी, आकस्मित तू निघूनी गेला ।।३।।   आस्तित्वाची चाहूल येते, […]

1 286 287 288 289 290 319
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..