Avatar
About डॉ. भगवान नागापूरकर
डॉ. भगवान नागापूरकर हे निवृत्त सिव्हिल सर्जन आहेत. ते ठाणे येथे वास्तव्याला आहेत. त्यांचे अनेक लेखसंग्रह आणि काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत.

मौलीक शब्द

भावमनीचे उमटूनी पडती ज्याचे सहवासे काव्यामधला ईश्वर मजला तोच परि भासे शब्द तयाचे ऐकत असता मन येते भरूनी शब्दांना त्या बांध घालता काव्य पडे उमटूनी अनूभव ज्याचा वदला जातो कंठा मधूनी भोगलेला असे परि तो एके काळी त्यांनी सत्य सारे तेथे असता दिव्यत्वाची जाण म्हणूनच पटते मनास तेंव्हां हेच खरे जीवन वाचित गेलो धर्मामधूनी जे जे […]

पूर्णेच्या परिसरांत !

जेंव्हा ठरले गावी जाणे हूर हूर होती  मनी बराच काळ गेला होता आयुष्यातील निघुनी काय तेथे असेल आता सारे गेले बदलूनी काळाच्या प्रवाहामध्ये राहिलं कसे टिकूनी चकित झालो बघुनी सारे जेथल्या तेथे उणीवता न जाणली क्षणभर देखील मानते बालपणातील सवंगडी जमली अवती भवती गतकाळातील आनंदी क्षण पुनरपि उजळती आंबे चिंचा पाडीत होतो झाडावरती चढुनी आज मिळाला तोच आनंद झाडा खालती बसूनी मळ्यामधली मजा लुटली नाचूनी गाऊनी विहिरीमधल्या पाण्यात मनसोक्त ते डुबूनी ऐकल्या होत्या कथा परींच्या तन्मयतेने बसूनी आज सांगे त्याच कथा मी काका मुलांचे बनुनी वाडा सांगे इतिहास सारा पूर्वज जगले कसे भव्य खिंडारी उमटले होते कर्तृत्वाचे ठसे बापू, आबा, मामा, काका, मामी वाहिनी जमती कमी न पडली तसूभरही प्रेमामधली नाती मीही बदललो, गांवहीं […]

घड्याळ

घड्याळ होते भिंतीवरती टिक टिक करुन चाले सतत दिसली चाल काट्यांची एकाच दिशेने हाले   धावत होता एक तुरु तरु दुजा हळूच धांवे छोटा जाड्या मंद असून पळणे ना ठावे   पळत असती पुढे पुढे समज देती काळ-वेळेचा किती राहील शिलकीमध्ये प्रवास आपुला जीवनाचा   जीवन चक्रापरि फिरती घड्याळ्यामधले सारे काटे जाणीव करुन देती सतत आपण […]

रवि – उदयाचे स्वागत

उठा उठा हो सकळजन स्वागत करु या रविउदयाचे फूलून जाते जीवन ज्याने त्या सूर्य आगमनाचे   //धृ//   उषाराणीची चाहूल येता चंद्रतारका ढळल्या आतां चराचराना जागे करण्या चाळवी निद्रा हलके हाता वंदन करु या लिन होऊनी चरण स्पर्शुनी उषाराणीचे    //१// स्वागत करुया रविउदयाचे   रंगबेरंगी सुमने फुलली वाऱ्यासंगे डोलू लागली दरवळूनी तो सुगंध सारा वातावरणी धुंदी आणली […]

सोनेरी तसवीर !

त्रेसष्ठ सालची गोष्ट आठवली. पुण्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात एका कॉन्फरन्स साठी गेलो होतो. त्यावेळी विद्यालयाच्या       ग्रंथभांडारात जाण्याचा योग आला होता. अतिशय भव्य आणि प्रचंड असेते ग्रंथालय होते.  भरपूर वैद्यकीय आणि संलग्न विषयांची पुस्तके  मासिके कपाटामध्ये अतिशय व्यवस्थित ठेवलेली होती. ग्रंथालयात शिरताच भिंतीवर एक भव्य काचेची फ्रेम केलेली तसवीर दिसली. फ्रेमची चौकट सोनेरी असून, अतिशय आकर्षक होती.  मध्यभागी एका वहीचा वेडावाकडा फाडलेला कागद  चिकटवलेला  होता. त्यावर चार रेघोट्या आखून कसलासा आलेख काढलेला होता. अतिशय उत्कृष्ट सजविलेल्या […]

सदैव नामस्मरण

प्रभूनाम मुखीं होते रामतिर्थांच्या सदा  । ऐकू आले तेच निद्रेत असता एकदा  ।। चमत्कार दिसून आला एके दिवशी  । राम नामाचे ध्वनी उमटती देहापाशी  ।। विज्ञानाने उकल केली या घटनेची  । खात्री करिता सत्यता पटली याची  ।। चेतना मिळता स्वर यंत्रात ध्वनी उमटे  । त्याच ध्वनीच्या विद्युत लहरींनी शब्द फुटे  ।। शब्दांचे वलय फिरती देहाभोवती  । […]

चिमण्यांनो शिकवा

चिव् चिव् करित बोलतां तुम्ही सारी भाषा दोन स्वरातून विचारांना देत असता दिशा शब्द आमचे सप्तसुरांतून येती बाहेरी व्यक्त करिती भाव सारे असती जे अंतरी दोन अक्षरी किमया सारी तुमच्या भाषेची त्याच चिव चिवे समजुन घेता धडधड ह्रद्धयाची भाव मनीचे टिपून घेण्या शब्द लागती थोडे चेहऱ्यावरल्या हलचालीनी प्रश्न उकलूनी पडे. समज तुमची आपसांतली कौतूक करणारी शब्द […]

व्यसनासक्ति विषयी !

दारु, बिडी-सिगार, अफू, गांजा, त्यांचा राजा गर्द, लत लागतां, कित्येक संसार, त्याने केले सारे बरबाद ।।१।। अजगराच्या विळख्याहूनी, महाभयंकर सत्य, एक नव्हे, अनेक सारे, नष्ट होतील त्यांत ।।२।। होत आहे उध्वस्त आमची, तरुण ही मंडळी, नशेच्या ह्या चक्रामध्ये, गुंतली जी सगळी ।।३।। जाणूनी घ्या त्या शत्रुला, छुपा रुस्तूम तो, प्रवेश एकदा शरिरीं मिळतां, कायमचा तो राहतो […]

आत्मविश्वास

जे जे मजला हवेच होते,  मिळवित गेलो यत्न करूनी चालत असता जेव्हा पडलो,  उठलो होतो धीर धरूनी आतंरिक ती शक्ती माझी,  पून्हा पून्हा तो मार्ग दाखवी शरिराला ती जोम देवूनी,  वाटेवरती चालत ठेवी, निराश मन हे कंपीत राही,  विश्वालासा तडे देवूनी दु:ख भावना उचंबळता,  देह जाई तेथे हादरूनी परि विवेक हा जागृत होता,  विश्लेषन जो करित […]

अंगठ्याचा ठसा

आजच्या आधुनिक युगाने   आणि संगणकासारख्या इलेक्ट्रोनिक माध्यमांनी सुध्या  ओळख  माण्यतेसाठी अंगठ्याचा  ठसा हाच एकमेव प्रभावी साधन असल्याचे मान्य केले आहे. त्याच्या समोर अंक, शब्द, खुणा, प्रतिमा, इत्यादी दुयमच ठरतात. त्या अनामिक अशिक्षित परंतु अनुभव संपन्न मावशीला अभिवादन करून मी घरी आलो. […]

1 3 4 5 6 7 173