Avatar
About डॉ. भगवान नागापूरकर
डॉ. भगवान नागापूरकर हे निवृत्त सिव्हिल सर्जन आहेत. ते ठाणे येथे वास्तव्याला आहेत. त्यांचे अनेक लेखसंग्रह आणि काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत.

पचास साल की आयु

पचास साल हुए जिंदगीके,  गोल्डन ज्युबली मनायी गयी हंगामा और जल्लोष मे,  पूरा दिन पूरी रात गयी सारे बच्चे और रिश्तेदार,  जमा हुए इकठ्ठा फिर पडोसवाले क्यूं रहेंगे पिच्छे,  जब खानेको था मिठा सबने तारिफ की पचास साल, जिंदगी के ऊपर हम तो बहूत खुष हुए सुनकर, उसे पहीली बार जीन जीन चिजोंको किसीने आजतक ना जाना […]

एकाग्रतेने जगा

जगण्या झाले कठीण क्षण, अन्यायाने सीमा गाठली चक्र आहे दैव गतीचे, समजूत कुणीतरी मना घातली जीवन मार्ग सरळ असता,  फेरे पडती नशीबाचे अनेक वाटा दिसून येता,  भटकणे मग होई जीवाचे विसरूनी जातो मार्ग आपला,  तंद्रीमध्ये भटकत असता बोलफूकाचे देत राही,  नशीब दैव म्हणता म्हणता असंख्य वाटा अनेक ध्येये, मिळेल एकची विश्वासानी नशीबाला परी दोष न देता,  […]

सौंदर्य दृष्टी

कां मजला ही सुंदर वाटते ?  दृष्टी माझी वा सौंदर्य तिचे ? कोण हे ठरवी निश्चीत,  मजला काही न कळते असेल जाण सौंदर्याची तर,  दिसेल सर्वच सुंदर नयनी तिच एक कशी असेल सुंदर,  जग सारेच असतां सुंदर सौंदर्याची दृष्टी नाहीं,  म्हणून सौंदर्य एखाद्यांत पाही पूर्वग्रह दुषित असते,  तेच सौंदर्याचे परिणाम ठरते मला जे भासते सुंदर,  दुजास […]

तयांना मृत्यूची वाटे भीति

अस्तित्वशक्तीला बाधा येणें,  अति भयंकर घटना ती तयांना मृत्यूची वाटे भीति….।।धृ।।   गरिबीत जगती कित्येक, भ्रांत पाडे ती भाकरी एक जगण्यासाठीं झगडा देती,  तयांना मृत्यूची वाटे भीति….१,   आरोग्याला धक्का बसतां शरिर जर्जर होवूनी जातां देह तारण्या धडपड होती,   तयांना मृत्यूची वाटे भीति….२,   समाज रचना बघा कशी, लौकिक जाई तो राही उपाशी कुणी न दाखवी […]

कोण आहेस तूं कृष्णा ?

कोण आहेस तूं कृष्णा ? सांग मला रे, कोण आहेस तूं कृष्णा  ? ।।धृ।। जीवन तूझे ‘बहूरंगी’ सर्व क्षेत्री अग्रभागीं आवडतोस तूं सर्वाना   ।।१।। सांग मला रे, कोण आहेस तूं कृष्णा  ? दहीं दूध खाई लपून तूप लोणी नेई पळवून ‘खादाड’ वाटलास सर्वांना   ।।२।। सांग मला रे, कोण आहेस तूं कृष्णा  ? फळे चारली बागेमधली गोपींची […]

लाडकी चांदणी

एक चांदणी रोज बघे मी,      क्षितीजावरती चमचम चमके, मिश्कील हासे,      लक्ष्य खेचून घेई   वाट बघे मी रोज रात्रीची,      बघण्या तिजला दिवसभराचा विरह तिचा,          नाही सहन झाला   जवळी येउनी माझ्यासंगे,        खेळ तू अंगणी होकार दिला चटकन तिने,        किंचित हास्य करुनी   नंतर मजला रोजच्या जागी,        पुन्हा न ती दिसली सहवासातील वियोगाचा,          चटका लाऊन गेली   नजर पडता नातीवरी,         चकित  झालो एकाक्षणी अंतरयामी  जणीव झाली,        हीच ती माझी चांदणी   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० […]

 नामस्मरणाचे कोडे

मनी वाटते नाम तुझे, सदैव मुखी यावे, कर्तव्या माजी एकाग्र असतां, कसे बरे हे व्हावे ? कोडे हे उकलून घ्यावे……।। धृ ।। श्वास चालतो रात्रदिनीं, लक्ष्य न  घेई खेचूनी, ऊर्जा मिळते देहातूनी, परि मनास बंधन नसावे….१,  कोडे हे उकलून घ्यावे एकचि कार्य एके क्षणी, एकाग्रता येई दिसूनी, अवसर मिळे मग कोठूनी, त्याच घडीला कसे नाम घ्यावे……२, […]

सोड मागणी

मागत होता प्रभूला    हात जोडूनी कांही भक्तिभाव बघूनी त्याचे     मिळत ते जाई एका मागून एक मिळे    मागणी होता त्याची निराश करणे न लगे     इच्छा होता भक्ताची जे जे बघे भोवती       घेतले होते मागुनी कशांत दडले सुख     उमज येईना मनीं देरे बुद्धि देवा मजला    योग्य मागण्यासाठी समाधानी मी होईन      तुझ्या कृपे पोटी ज्ञान झाले गंमतीचे    सांगे सोड […]

तयांना मृत्यूची वाटे भीति

अस्तित्वशक्तीला बाधा येणें,  अति भयंकर घटना ती तयांना मृत्यूची वाटे भीति….।।धृ।। गरिबीत जगती कित्येक, भ्रांत पाडे ती भाकरी एक जगण्यासाठीं झगडा देती,  तयांना मृत्यूची वाटे भीति….१, आरोग्याला धक्का बसतां शरिर जर्जर होवूनी जातां देह तारण्या धडपड होती,   तयांना मृत्यूची वाटे भीति….२, समाज रचना बघा कशी, लौकिक जाई तो राही उपाशी कुणी न दाखवी सहानुभूती,   तयांना मृत्यूची […]

काळ व कार्याची सांगड

मानव जीवन तुम्हां लाभले,   महत् भाग्य ते समजावे कर्म दिधले पाठी तुमच्या,  सद्उपयोगी यांसी करावे….१, जीवन रेखा मर्यादेतच,   ठेवली असती तुमचे हातीं जाणीव त्याची मनीं असावी,  कर्म कार्ये जेव्हां करिती…२, हाती घेतल्या कार्यामध्ये,  एकचित्त तो प्रयत्न व्हावा काळ केवढा तुमचे जवळी,  याचा विचार सतत यावा…३, कार्ये राहता अपूर्ण अशी,  वेळ न उरे तुमचे हाती अभाव असता […]

1 2 3 4 5 159