Avatar
About डॉ. भगवान नागापूरकर
डॉ. भगवान नागापूरकर हे निवृत्त सिव्हिल सर्जन आहेत. ते ठाणे येथे वास्तव्याला आहेत. त्यांचे अनेक लेखसंग्रह आणि काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत.

निनावी गुरू

नव्हतो कधीही चित्रकार,  परि छंद लागला रंगाच्या त्या छटा पसरवितां,  मौज वाटे मनाला…१, रंग किमया बदण्या नव्हता,  मार्गदर्शक कुणी गुरुविना राहते ज्ञान अपूरे,  याची खंत मनी…२ नदिकाठच्या पर्वत शिखरी,  विषण्ण चित्त गेलो मन रमविण्या कुंचली घेवून,  चित्र काढू लागलो…३ निसर्गाचे अप्रतिम सौंदर्य,  रंग छटा शिकवी गुरू सापडला चित्र कलेतील,  हाच तो निवावी….४   डॉ भगवान नागापूरकर […]

कर्ममुक्ती

न राही तुमचे ते कर्म,  ज्यात प्रभू इच्छा अंतीम….१, प्रत्येक घटनेचे अंग,   त्यात मुख्य ईश्वरी भाग….२ तुमच्या मार्फतच होई   त्याचा इशारा कोण पाही….३, सर्व समजे मीच केले   अहंकाराने मन भरले….४, षडरिपू असे साधन   खेळविता यावे म्हणून…५, राग,लोभ, मोह मायादी   ठेवती वाटते आनंदी….६, परि याच्याच शक्तीने   प्रभू खेळ चाले युक्तीने….७, षडरिपू सारे टाळून   मुक्ती मिळेल खेळातून…..८   […]

आठवण

अनामिक जे होते पूर्वी,  साद प्रेमाची ऐकू आली योग्य वेळ ती येतां क्षणी,  हृदये त्यांची जूळूनी गेली शंका भीती आणि तगमग,  असंख्य भाव उमटती मनी, विजयी झाले ऋणाणू बंधन,  बांधले होते हृदयानी, उचंबळूनी दाटूनी आला,  हृदयामधला ओलावा स्नेह मिळता प्रेम मिळाले, जगण्यासाठी दुवा ठरावा मनी वसविल्या घर करूनी,  क्षणीक सुखांच्या आठवणी जगण्यासाठी उभारी देतील,  शरीर मनाच्या […]

आयुष्य लढा

चोखपणे तू हिशोब राहू दे,  आपल्या जीवन कर्माचा कुण्याही क्षणी पाढा वाचणे, भाग बनेल तो नशीबाचा…१ घीरट्या घालीत फिरत राही,  आवतीभवती काळ क्षणात टिपून उचलून घेतो,  साधूनी घेता अवचित वेळ..२ सदैव तुमच्या देहाभवती,  त्या देहाचे कर्मही फिरते आत्मा जाता शरीरही जाई,  कर्मवलय परि येथेच घुमते….३ पडसाद उमटती त्या कर्माचे,  सभोवतालच्या वातावरणी वेचूनी त्यातील भलेबुरे ,  मागे […]

मन तन बंधन

चंचल मन हे चंचल धारा,  पंख पसरीत उडे भरारा  । झेप घेवूनी उलटी सुलटी,  लक्ष तयाचे चमकत तारा  ।। लुकलुकणारे तारे अगणित,  नभांग सारे प्रसन्न चित्त  । ताऱ्यावरूनी ताऱ्यावरती,  झोके घेते सहज अविरत  ।। वेळ क्षणाचा पुरतो त्याला,  टिचक्या टपल्या मारीत गेले  । आवर घालणे कठीण होता, चटकन निसटून हातून गेले  ।। कोठून येते त्याला शक्ती, […]

कन्येस निराश बघून

कशास घेतला जन्म मुली तूं, आमचे पोटीं समजत नाहीं काय गे लिहीले, तुझ्या ललाटीं झेप तुझी दिसून आली, जन्मापासूनी चतूरपणें तूं मान उंचावली, स्व-गुणांनी तोकडे पडतो सदैव आम्ही, देण्या तुज संधी खंत वाटते मनांस ह्याची, कधी कधी उपजत गुण हे जोपासावे, कळते सारे कांहीं झेप तुझी आणि झेप आमची,  विसंगत राही असे उमलणारे फूल उद्याचे, तूं […]

अविवेकी कष्ट

विश्वास होता एक मनी, ते घरटी बांधीत असताना कसे सुंदर होईल घरटे,  रंगवित होते कल्पना खिडकीवरल्या कपारीमध्ये,  शोधला होता एक निवारा निवाऱ्यात त्या घरटी बांधण्या,  आणीत होते काडीकचरा उजाडता कुणी खिडकी उघडे,  चिमण्या बांधीत घरटी सांज समयी बंद झापडे,  ठेवीत त्यांना बाह्य एकटे नित्य दिनीच्या प्रात: समयी,  कुणीतरी फेकी कचरा समजूनी चिमण्या बांधीत घरटे पूनरपी,  दिवसभरीचे […]

आईच्या प्रेमाचा निरोप

आई तुझे प्रेम अनंत त्याचे दाम तुलनेसी ब्रम्हांडी  ।। जड तुझीच पारडी पुंडलीक तुझ्यासाठी विसरला जगत् जेठी  ।। कळण्या तुझ्या प्रेमाचा अर्थ शब्दांत नाही सामर्थ्य   ।। बलिदानाची तू मूर्ती ‘प्रेमाचे प्रतिक’ हीच तुझी किर्ती   ।। कष्ट करुनी वाढविले छोटे विसरती तुला होऊन मोठे  ।। सोडीनी एकटे तुजसी पंख फुटता उडे आकाशी   ।। निरोप देऊन प्रेमाचा कळस […]

गायीचे प्रेम

तेहतीस कोटी देवांचे दर्शन घेण्यासाठी, कुणालाच  कसलेही  श्रम व मेहनत  घ्यावी  लागत  नव्हती.  ती गाय, जिच्यात तेहतीस कोटी देवांचे अस्तित्व असल्याची भावना, जणू दर्शन देण्यासाठीच  येणाऱ्या जाणाऱ्याच्या वाटेवर उभी होती. प्रत्येकजण दर्शन घेवून   स्वतःचे  समाधान आपल्याच कृतीत शोधात होता. […]

२६ जानेवारी २०२०

प्रिय वाचक वर्ग मंडळीना भारतीय प्रजासत्तक दिनानिमीत्य शुभेच्छा.   जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता ।। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा द्राविड उत्कल बंग  । विंध्य, हिमाचल, यमुना गंगा उच्छल, जलधितरंग  । तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे गाहे तव जयगाथा जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता  ।। जय […]

1 2 3 4 5 168