Avatar
About डॉ. भगवान नागापूरकर
डॉ. भगवान नागापूरकर हे निवृत्त सिव्हिल सर्जन आहेत. ते ठाणे येथे वास्तव्याला आहेत. त्यांचे अनेक लेखसंग्रह आणि काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत.

दयेची दिशा

निसर्ग नियमें दया प्रभूची, सदैव बरसत असते । दयेचा तो सागर असता, कमतरता ही पडत नसते ।। अज्ञानी ठरतो आम्हींच सारे, झेलून घेण्या तीच दया । लक्ष्य आमचे विचलित होते, बघून भोवती फसवी माया ।। उपडे धरता पात्र अंगणीं, कसे जमवाल वर्षा जल । प्रयत्न सारे व्यर्थ जाऊनी, निघून जाईल वेळ ।। भरेल भांडे काठोकाठ , […]

आकाशातील कापूस

कपाशीचे ढीग अगणित विखुरले दिसती आकाशीं मानव येथें उघडा असूनी वस्त्र अपुरें दिसे अंगाशी ।।१।। कोठे आहे कापड गिरणी वस्त्र जेथें बनत असें दयावान तूं मालक असतां त्रोटक कापड निघे कसे ।।२।। पाठव तूं तो वस्त्रांचा कोठा लाज राखण्या मानवाची गरीब बिचारा विवस्त्र तो कीव करावी वाटे त्याची ।।३।। डॉ. भगवान नागापूरकर संपर्क – ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com

वेळ दवडू नका

रंग भरले जीवनीं, रंगात चालतो खेळ टप्प्या टप्प्याच्या नादानें, जाई निघूनीया काळ….१ शिखरावरचे ध्येय, दुरुनी वाटते गोड लांब लांब वाट दिसे, जाणें तेथे अवघड……२ ठरलेल्या वेळेमध्ये, जातां योग्य दिशेनें यश पदरीं येईल, निश्चींच रहा मनानें….३ रमती गमती कुणी, टप्प्यांत रंगूनी जाती वेळ सारा दवडूनी, निराशा पदरी येती…४ जीवनातील अंगाचे, अनूभव घेत जावे मिळणाऱ्या त्या सुखाला, क्षणीक […]

तन्मयतेत आनंद – प्रभू

सतत गुंतलो आहो सारे शोध घेण्यास त्या ‘आनंदाला’ युगानूयुगे प्रयत्न होतो मिळवण्यासाठींच प्रभूला…१ बाह्य जगाचे सुख आगळे लागले सारे त्याच्या पाठीं ‘देह सुख’ अंतीम वाटे, खरा ‘आनंद’ देण्यापोटी…२ ‘ज्ञानामध्ये’ भरला ‘आनंद’ समजूत झाली ही कांहींना लेखक, कवी, साहीत्यिक हे पाठ त्याची कांहीं सोडीना…३ साधू संत हे थोर महात्मे आनंद शोधूती ‘विश्रमांत’ ‘ध्यान’ लावून एक मनानें शांत […]

एक आरजू- प्रभुकी खोज

मनमे एक आरजू थी के प्रभु मिल जायेगा दिलकी धडकन कहती के उसे अपनेमेंही पायेगा आंख सबतरफ ढूंडती है हर एक कण में फिरभी दृष्टी असमर्थ हैं उसे पहचाननेमें ध्वनी की लहरे हर तरफ गुंज उठती कानोंके सहारे आवाज उसकी ना सुनी जाती महक उठती हवा खुशबूदार गंधोंसे पहचाने उसे कहां बगीचेके फूलोंसे बीती कितनी जींदगीयां […]

निरागस जीवन

प्रफुल्लित भाव वदनी, घेवूनीं उठला सूर्योदयीं गत दिनाच्या आठवणी नव्हत्या, आज त्याच्या मनांत कांहीं…१ खेळत होता दिवसभर , इतर चिमुकल्या मित्रांसंगे खाणें पिणें आणिक खेळणें, हीच तयाची जीवन अंगे…२ सांज होता काळोख येवूनी, निश्चिंतता ही निघूनी गेली भीतीच्या मग वातावरणीं, कूस आईची आधार वाटली..३ निद्रेच्या आधीन होतां, निरोप घेई शांत मनाने येणाऱ्या दिवसा विषयी, अजाण होता […]

सुखाचे मृगजळ

धांवत असे मन आमचे, शोधण्या नेहमीं सुखाला सुख तर आहे मृगजळ, फसवित राही सर्वाला…१ मृगजळाचे धावूनी पाठी, निराशा हाती येत असे, वेडी आशा मनीं बाळगुनी, सुखासाठी तडफडत असे…२, आपल्या हाती नसेल तेथें, सुख आम्हा भासत असे जवळ जातां प्रयत्न करूनी, सुख नसूनी दुःखची भासे…३, खरे सुख कशांत बघतां, तें तुमच्या मनींच वसत बाह्य जगी शोधत असतां […]

विश्रांती

धावपळीचे जीवन सारे, मिळे न कुणा थोडी उसंत विश्रांतीच्या मागे जाता, दिसून येतो त्यातील अंत ।।१।। चैतन्यमयी जीवन असूनी, चक्रापरी ते गतीत राही चक्र थांबता क्षणभर देखील, मृत्यूची ते चाहूल पाही ।।२।। थांबत नसते कधीही जीवन, अंत ना होई केंव्हां त्याचा निद्रा असो वा चीर निद्रा, विश्रांती ही भास मनीचा ।।३।। थकून जाई शरिर जेंव्हां, प्रयत्न […]

किर्तनी झोप

नियमित जाऊनी मंदिरी, श्रवण करी तो किर्तन तन्मयतेनें ऐकत असतां, जाई सदैव तेथे झोपून…१, एकाग्र करिता चित्त प्रभूसी, निद्रेच्या तो आहारी जाई निघूनी जाती सर्व मंडळी, एकटाच तो तेथे राही….२, पवित्रतेच्या वातावरणीं, प्रभू नामाच्या लहरी फिरती झोपीं गेला कोपऱ्यांत तो, परिणाम त्या त्यावरी करती….३, शांत असूनी निद्रीस्त इंद्रीये, शोषूनी घेती त्या लहरी आनंदाचे वलय भोवती, समाधान […]

तीन गुणाचे जीवन

तीन गुणांनीं युक्त असूं द्या, तुमचे जीवन सारे । जीवन यश पताका तुम्हीं, फडकवित रहा रे ।।१।। असती सारे ईश्वरमय, याच भूतला वरचे । प्रथम मान द्या हो प्रभूला, कार्य समजून त्याचे ।।२।। आनंद घेऊनी संसारांचा, लक्ष्य असावे जीवनीं । निसर्गाचे हे चक्र फिरावे, विचार असूं द्या मनी ।।३।। दुसऱ्याचा बघूनी आनंद, दुप्पट होई आपला । […]

1 147 148 149 150 151 181
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..