नवीन लेखन...

कर्ममुक्ती

न राही तुमचे ते कर्म, ज्यात प्रभू इच्छा अंतीम….१, प्रत्येक घटनेचे अंग, त्यात मुख्य ईश्वरी भाग….२ तुमच्या मार्फतच होई त्याचा इशारा कोण पाही….३, सर्व समजे मीच केले अहंकाराने मन भरले….४, षडरिपू असे साधन खेळविता यावे म्हणून…५, राग,लोभ, मोह मायादी ठेवती वाटते आनंदी….६, परि याच्याच शक्तीने प्रभू खेळ चाले युक्तीने….७, षडरिपू सारे टाळून मुक्ती मिळेल खेळातून…..८ डॉ. […]

ज्ञान देणारे सर्वच गुरू

अवतीभोवती सारे तुझ्या आहेत गुरू बसलेले जाण तयांची येण्यासाठी प्रभूसी मी विनविले  ।। निसर्ग शक्तीच्या सर्व अंगी काही तरी असे गुण आपणासची ज्ञान असावे घेण्यास ते समजून  ।। उघडे ठेवूनी डोळे तुम्ही बघाल जेंव्हां शेजारी काही ना काही ज्ञान मिळते वस्तूच्या त्या गुणापरी  ।। सारे सजिव निर्जिव वस्तू गुरू सारखे वाटावे तेच आहेत ईश्वरमय तुम्हीच ते […]

प्राणवायू – शिवशक्ती

सारेच आहे प्रभूमय, अणूपासून ब्रह्मांड होय…१, ब्रह्मांड भाग तो ईश्वराचा, आकाश भाग हा ब्रह्मांडाचा….२, सर्वत्र व्यापले आकाश, न जाणती त्याचे पाश, ….३, वायूचा होवून संचार, जीव जंतू जगविणार….४ वायू असे शक्तीचे रूप, पेटवी तो प्राणदिप….५, प्राण आपल्या अंतरी, तोच असे रूप ईश्वरी….६ जसे शिव आणि शक्ती, तसे प्राण व वायू असती…७, बाहेरची वायू शक्ती, अंतरिच्या प्राणास […]

खरी स्थिती

मला नाही मान     मला नाही अपमान, हेच तूं जाण     तत्व जीवनाचे….१ कुणी नाही सबळ     कुणी नसे दुर्बल हा मनाचा खेळ     तुमच्या असे….२ कुणी नाही मोठा     कुणी नसे छोटा प्रभूच्या ह्या वाटा     सारख्याच असती….३ विविधता दिसे    ती कृत्रिम असे निसर्गाची नसे    ती वस्तूस्थिती….४   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com      

जीवन प्रभूमय

जीवन काय आहे    मला जे वाटत असे ते समजून घ्या तुम्हीं    प्रभूमय ते कसे ….१ मृत्यूचा तो विचार    कधी न येई मनी मृत्यू आहे निश्चित    माहीत हे असूनी…२ भीती आम्हां देहाची    कारण ते नाशवंत न वाटे मरूत आम्ही    आत्मा असूनी भगवंत….३ आत्मा आहेची अमर     मरणाची नसे भीती जी भीती वाटते    ती देहाची असती….४ आत्मा नसे कुणी […]

वडिलांचा आशिर्वाद

  नव्हतो कधींही कवि वा लेखक     कसे घडले कांहीं न कळले साहित्य सेवेचा गुण मिळूनी     काव्य मजला सूचू लागले    १ वाङ्‍मयाविषयी प्रेम होते     वडीलांना त्या काळी अथांग ज्ञान त्यांनी मिळविले     पुस्तके वाचूनी सगळी   २ खो – खो मधल्या खेळा सारिखे     खो देत ते गेले बसूनी साहित्याची ठेव सोपवूनी मज     ते गेले चटकन निघूनी   ३ गोंधळून गेलो […]

पचास साल की आयु

पचास साल हुए जिंदगीके,  गोल्डन ज्युबली मनायी गयी  । हंगामा और जल्लोष मे,  पूरा दिन पूरी रात गयी  ।। सारे बच्चे और रिश्तेदार,  जमा हुए इकठ्ठा  । फिर पडोसवाले क्यूं रहेंगे पिच्छे,  जब खानेको था मिठा  ।। सबने तारिफ की पचास साल, जिंदगी के ऊपर  । हम तो बहूत खुष हुए सुनकर, उसे पहीली बार  ।। […]

न्याय देवते

कुठे तु गेलीस न्याय देवते,  जगास सोडूनी याच क्षणी  । अन्यायाची कशी मिळेल मग,  दाद आम्हाला या जीवनी  ।। परिस्थितीचे पडता फेरे,  गोंधळूनी गेलीस आज खरी  । उघड्या नजरे बघत होती,  सत्य लपवितो कुणीतरी  ।। दबाव येता चोहबाजूनी,  मुस्कटदाबी होती कशी  । शब्दांना परि ध्वनी न मिळता,  मनी विरताती, येती जशी  ।। बळी कुणाच्या पडली तू […]

आनंद घट

देहमनाचा आनंद औरची,  नसे तयाला दुजी कल्पना  । जीवनामधले मिळता सारे,  उरे न तेथे कसली तुलना  ।। आनंदाचा घट भरूनी हा,  तन मन देयी पिण्यासाठी  । आनंदाला नसे सीमा मग,  अनेक घट अन् अनेक पाठी  ।। एक घटातूनी आनंद मिळता,  दुजे घट हे जाती विसरूनी  । अनेक घटांतील आनंद हा,  लूटाल कसा तृप्त होवूनी  ।। दुजामध्ये […]

जीवन आनंद

ह्या जीवनाच्या अस्तित्वाचे,  ध्येय कोणते खरे  । उत्तर याचे कुणा मिळेना, आज पावतो बरे  ।। संतसाधू आणि ज्ञानीजन,  बहूत ते झाले  । समाधानी परि एक मताचे,  उत्तर नाही दिले  ।। खेळखेळणे उड्या मारणे,  अन् खाणे पिणे  । बालपणीच्या आनंदाला,  नव्हते काही उणे  ।। विसरून जाता खेळ उड्या अन् , प्रेम करू लागलो  । यौवनाच्या उंबरठ्यावरी,  बहरून […]

1 2 3 4 5 14
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..