दु:खात सर्व शिकतो

दु:खातची शिकतो सारे, उघडोनी मनाची द्वारे दु:खा परी नसे कुणी,  जो सांगे अनुभवानी दु:ख मनावरी बिंबविते, वस्तूस्थितीची जाणीव देते दुसऱ्या परि अस्था देई, जाणीव ठेवूनी कार्य करि अधिकाराने माज चढतो,  खालच्यांना तुच्छ लेखतो जाता अधिकार हातातूनी, माणूसकीला राही जागूनी कष्ट करण्याची वृति येते,  सर्वांना समावून घेते श्रीमंतिमध्ये वाहून जाती, आरामाची नशा चढती गरिबी शिकवते मेहनत,  कष्टाने […]

तुझे तुलाच देवून मोठेपण

वेडे आम्ही सारे, तुझेच घेवूनी तुला देतो,   त्यातच मोठेपण मिटवतो…१,   जाण आहे याची सर्व जगाला चकमा देतो,   स्वत:लाही फसविता असतो….२,   फूले बागेमधली तोडून ते तुजला वाहतो,   हार त्यांचे करूनी घालतो….३,   गंगेतील थोडे पाणी, अर्घ्य आम्ही तुला देतो,   भक्तीभावाने अर्पण करितो….४,   सारे असूनी तुझे, मीपणा हा सतत राहतो,    परी हा भाव दुजासाठी असतो…५ […]

नाभिकेंद्रांत आत्मा

आत्मा कोठे असतो,     नाभी केंद्रात शोधाल का ? तो तर दिसत नसे,     मग त्यास जाणाल का ?….१, सर्व इंद्रिये वापरली,     परि न झाला बोध, कोठे लपला आहे,    न लागे कुणा शोध….२, विचार आणि भावना,     संबंध त्याचा ज्ञानाशी मेंदूत आहे इंद्रिय,    संपर्क त्यांचा सर्वांशी….३, मेंदूवरी ताबा असे,    नाभीतील मध्य बिंदूचा समजून घ्या सारे,    तेथेच आत्मा देहाचा…४, मातेचे […]

सुख दु:खाचे चक्र

कळप   सतत फिरे चक्र निसर्गाचे सुख दु:खाचे…१, एका मागूनी दुसरा असती पाठोपाठ येती…२, प्रत्येक वस्तूची छाया असते पाठलाग करिते….३, सुखाचे जाता काही क्षण आनंदी समाधानाची होई गर्दी….४ लगेच अनूभव येतो दु:खाचा काळ जाई निराशेचा…५, पूनरपी येता सारे सुख विसरूनी जातो दु:ख….६, जे होत असते ते बऱ्यासाठी म्हणती समाधाना पोटी…७, समाधान शोधणे हेही सुख त्यातच  जगती […]

अर्जून दुर्योधन कृष्णाकडे

दोघेही येती एकाच वेळीं श्रीकृष्णाच्या भेटीला अर्जून उभा चरणाजवळी दुर्योधन बसत उशाला…१ प्रथम दर्शनी नेत्र उघडता नजर गेली अर्जूनावरी प्रभूकडे तो आला होता आशिर्वाद त्याचे घेण्यापरी….२ दुर्योधन दिसे बघता पाठी अहंकाराने होता भरला मदत करण्या युद्धासाठी विनंती करि तो हरिला….३ युद्धामध्ये भाग न घेई सांगेन गोष्टी उपदेशाच्या परि सारे त्याचे सैन्य जाई लढण्या दुसऱ्या बाजूच्या…४ विश्वास […]

खरी स्थिती

मला नाही मान मला नाही अपमान, हेच तूं जाण तत्व जीवनाचे….१ कुणी नाही सबळ कुणी नसे दुर्बल हा मनाचा खेळ तुमच्या असे….२ कुणी नाही मोठा कुणी नसे छोटा प्रभूच्या ह्या वाटा सारख्याच असती….३ विविधता दिसे ती कृत्रिम असे निसर्गाची नसे ती वस्तूस्थिती….४ डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०

जीवन प्रभूमय

जीवन काय आहे    मला जे वाटत असे ते समजून घ्या तुम्हीं    प्रभूमय ते कसे ….१ मृत्यूचा तो विचार    कधी न येई मनी मृत्यू आहे निश्चित    माहीत हे असूनी…२ भीती आम्हां देहाची    कारण ते नाशवंत न वाटे मरूत आम्ही    आत्मा असूनी भगवंत….३ आत्मा आहेची अमर     मरणाची नसे भीती जी भीती वाटते    ती देहाची असती….४ आत्मा नसे कुणी […]

वडिलांचा आशिर्वाद

नव्हतो कधींही कवि वा लेखक     कसे घडले कांहीं न कळले साहित्य सेवेचा गुण मिळूनी     काव्य मजला सूचू लागले    १ वाङ्‍मयाविषयी प्रेम होते     वडीलांना त्या काळी अथांग ज्ञान त्यांनी मिळविले     पुस्तके वाचूनी सगळी   २ खो – खो मधल्या खेळा सारिखे     खो देत ते गेले बसूनी साहित्याची ठेव सोपवूनी मज     ते गेले चटकन निघूनी   ३ गोंधळून गेलो होतो […]

पचास साल की आयु

पचास साल हुए जिंदगीके,  गोल्डन ज्युबली मनायी गयी हंगामा और जल्लोष मे,  पूरा दिन पूरी रात गयी सारे बच्चे और रिश्तेदार,  जमा हुए इकठ्ठा फिर पडोसवाले क्यूं रहेंगे पिच्छे,  जब खानेको था मिठा सबने तारिफ की पचास साल, जिंदगी के ऊपर हम तो बहूत खुष हुए सुनकर, उसे पहीली बार जीन जीन चिजोंको किसीने आजतक ना जाना […]

एकाग्रतेने जगा

जगण्या झाले कठीण क्षण, अन्यायाने सीमा गाठली चक्र आहे दैव गतीचे, समजूत कुणीतरी मना घातली जीवन मार्ग सरळ असता,  फेरे पडती नशीबाचे अनेक वाटा दिसून येता,  भटकणे मग होई जीवाचे विसरूनी जातो मार्ग आपला,  तंद्रीमध्ये भटकत असता बोलफूकाचे देत राही,  नशीब दैव म्हणता म्हणता असंख्य वाटा अनेक ध्येये, मिळेल एकची विश्वासानी नशीबाला परी दोष न देता,  […]

1 2 3 19