नवीन लेखन...

मराठीसृष्टीचे लेखक डॉ. भगवान नागापूरकर यांच्या कवितांचा हा संग्रह.

जीवन मृत्यू खेळ

सर्व दिशांनी घेरूनी येतो, मृत्यू तुमचे जवळीं सही सलामत निसटून जाणें, हीच कला आगळी….१, भक्ष्य त्याचे बनून जाणें, चुकत नाही कुणा, काळाची ती भूक असूनी,  माहीत असते सर्वांना….२, अविरत चालू लपंडाव ,  जगण्या मरण्याचा शेवट हा जरी निश्चीत असला,  हक्क तुम्हां खेळण्याचा….३, खेळती काही तन्मयतेने,  रिझविती इतरजणां, खेळामधले नांव करूनी, आदर्श ठरती जीवनां….४ — डॉ. भगवान […]

प्रतिक्रिया

क्रियेला प्रतिक्रिया, ध्वनीला प्रतिध्वनी  । तत्व ते सनातन, दिसे नित्य जीवनी  ।।  १ फेकतां जोराने,  आदळे भिंतीवरी  । प्रवास परतीचा,  होई तुमचे उरीं  ।।  २ शिवी वा अपशब्द, दिले कुणासाठी  । येऊनी धडकतील,  तुमचेच पाठीं  ।।  ३ प्रेमाने बोलणे,  सुंगध आणिते  । आनंदी लहरी,  मनां सुखावते  ।।  ४ डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०  

जाळी

धागा धागा विणून,  केली तयार जाळी गोलाकार नि बहुकोनी घरे,  पडली निर निराळी….१, स्थिर सुबक घरे,  जसा स्थितप्रज्ञ वाटे सर्व दिशांचा तणाव,  न दिसे कुणा कोठे….२, तुटेल फूटेल तरी,  सैलपणा येणे नाही जर ढिला झालाच तर, जाळी दिसणार नाही….३, जगे तो अभिमानानें,  मान ठेवूनीया ताठ संसारामधील क्लेश,  झेलीत होती त्याची पाठ….४   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०

स्थिर वा अस्थिर

स्थिर आहे जग म्हणूनी,  अस्थिर आम्ही जगू शकतो अस्थिर आहे जग म्हणून,  स्थिर आम्ही जगू शकतो….१,   पोटासाठी वणवण फिरे,  शोधीत कण कण अन्नाचे थकला देह विसावा घेई, कुशीत राहूनी धरणीचे….२,   धरणी फिरते रवि भोवतीं,  ऋतूचक्र हे बदलीत जाते जगण्यामधला प्राण बनूनी,  चैतन्य सारे फुलवून आणते….३,   पूरक बनती गुणधर्म परि,  स्थिर असतो वा अस्थिर […]

चिमणीची निद्रा मोड

चिंगी ‘पहाट झाली, चिव चिवते चिमणी उमज येईना, उठविले तिजला कोणी…..१, आई आहे कां ? जी उठवी शाळेसाठी, गुदगुदल्या करूनी कुरवाळिते हळूंच पाठी….२, घड्याळ उठवी घण घण करूनी नाद घरट्यामधुनी, नाही ऐकला असा निनाद.’..३,   चिमणी – ‘ उषाराणी  येते, साऱ्यांची आई बनूनी प्रेमानें मोडी झोंप, नाजूक करकमलांनी…..४, घड्याळ आमचे, दवबिंदू पडतां पानावरूनी चाळविती निद्रा, टपटप […]

दु:खाने शिकवले

रंग बदलले ढंग बदलले,  साऱ्या जीवनाचे बदलणाऱ्या परिस्थितीने,  तत्व शिकवले जगण्याचे….१, कैफ चढूनी झेपावलो, नभात स्वच्छंदे यश पायऱ्या चढत असतां, नाचे मनीं  आनंदे….२, धुंदीमध्यें असता एका,  अर्थ न कळला जीवनाचा आले संकट दाखवूनी देयी,  खरा हेतू जगण्याचा….३, दु:खामध्ये होरपळून जाता,  धावलो इतरांपाठीं अनेक दु:खे दिसून येता,  झालो अतिशय कष्टी….४, दु:ख आपले निवारण्याते,  आनंद वाटे मनीं इतर […]

कवीची श्रीमंती

खंत वाटली मनास    कळला नसे  व्यवहार  । शिकला  सवरला परि    न जाणला संसार  ।। पुढेच गेले सगे सोयरे   आणिक सारी मित्रमंडळी  । घरे बांघूनी धन कमविले   श्रीमंत झाली सगळी  ।। वेड्यापरी बसून कोपरी   रचित होता कविता  । कुटुंबीय म्हणती त्याला   कां फुका हा वेळ दवडीता  ।। सग्यांच्या उंच महाली   बैठक जमली सर्व जणांची  । श्रेष्ठ पदीचा […]

असामान्य व्यक्ती

सामान्यांतूनी असामान्य निर्मिती,  ध्येय असावे खरे, कोळशाच्या खाणीत सांपडती,  चमचमणारे हिरे…..१, उदार होवूनी निसर्ग देतो,  समान संधी सर्वा, परि तेच घेती खेचूनी तिजला,  सोडूनी जीवन पर्वा……२, जीवन म्हणजे अमूल्य देणगी,  समज असते काहींना व्यर्थ न दवडावे सहजपणें, विचार असे क्षणाक्षणा……३, जीवन कोडे नाहीं उमगले,  कुणास आजवरी अर्थ आगळे अन् ध्येय निराळे,  काढती आपल्या परी….४, निर्जीव सजीव […]

ऋणमुक्त जीवन

जीवन होते गर्दी मधले,  मुंबापुरीचे त्याचे, खडतर असती मार्ग सारे,  येथील जगण्याचे…१, दिवस होता त्याचेसाठी,  तारेवरची कसरत धावपळ  करीत असता,  सावध ठेवी चित्त….२, जाण होती एकची त्याला,  मृत्यू आहे स्वस्त इथे सज्ज राही सदैव मनी,  स्वागत करण्या त्याते….३, ठेवीत होता धन थोडेसे,  स्वत:चे जवळी, उपयोगी ते पडेल केंव्हां,  येत्या संकटकाळी….४, लिहून ठेवीले पत्र एक ते, त्याने खिशामाजी […]

काव्यातील गुरु

एकलव्यापरीं शिकलो विद्या,  गुरुद्रोणा विणा  । काव्यामधल्या जाणून घेतल्या,  साऱ्या खाणाखुणा  ।।  १   शोधू लागलो प्रथम गुरुला,  पद्य रचनेसाठीं  । कुणी न शिकवी कला श्रेष्ठ ही,  राहून माझे पाठी  ।।  २   उठत होती भाव तरंगे,   अन आकाशी भिडती  । शब्दांनी परि पकड न येता,  निष्टूनी ती जाती  ।।  ३   मार्गदर्शक तो भेटत नाही,  […]

1 2 3 14
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..