भक्तांसाठी कष्ट भोगतो श्रीहरी

युगानू युगें उभा राही,   एका विटेवरी

कष्ट भोगतो भक्तांसाठी   पांडुरंग श्रीहरी   ।।धृ।।

 

आई वडिलांची सेवा

पुंडलीक भक्तीचा ठेवा

भक्तित होई तल्लीन

जगास गेला विसरुन

उभा करुनी तुजला,    गेला निघूनी चंद्रभागेतीरी   ।।१।।

कष्ट भोगतो भक्तांसाठी    पांडुरंग श्रीहरी

 

विषाचा तो पेला

मीरेनें प्राशन केला

भजनांत गेली दंग होऊनी

पचविलेस विष तूं घेऊनी

दुधामधले विष शोषूनी,   दाह त्याचा सहन करी   ।।२।।

कष्ट भोगतो भक्तांसाठी   पांडुरंग श्रीहरी

 

भक्तीत गुंगली राधा

तुमचा होता ध्यास सदा

कष्ट पडता संसारी

विसरुन गेली ती सारी

झेललेस तूंच ते वार    पडले तिच्या पाठीवरीं   ।।३।।

कष्ट भोगतो भक्तांसाठी   पांडुरंग श्रीहरी

 

राहीला नाथाघरीं

आनंदाने पाणी भरी

श्रीखंड्या समजे तुजला

कुणी न जाणी भक्तीला

सुगंधी चंदन घासूनी,    सेवा नाथाची करी    ।।४।।

कष्ट भोगतो भक्तांसाठी   पांडुरंग श्रीहरी

 

सखूसाठीं धावला

देह तो झिझविला

निवडणे केले, कांडणे केले

राशीभर धान्य दळले

उभा राहूनी पाठीं,    सखूचे कामी मदत करी   ।।५।।

कष्ट भोगतो भक्तांसाठी   पांडुरंग श्रीहरी

 

— डॉ. भगवान नागापूरकर
९००४०७९८५०
bknagapurkar@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About डॉ. भगवान नागापूरकर 1383 Articles
डॉ. भगवान नागापूरकर हे निवृत्त सिव्हिल सर्जन आहेत. ते ठाणे येथे वास्तव्याला आहेत. त्यांचे अनेक लेखसंग्रह आणि काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

रत्नागिरी जिल्ह्यातील नारळ संशोधन केंद्र

रत्नागिरी तालुक्यात भाट्ये येथे नारळ संशोधन केंद्र आहे. हे केंद्र ...

सातारा जिल्ह्यातील पवनऊर्जा प्रकल्प

महाराष्ट्र राज्यातील सातारा जिल्हा पवनऊर्जा जिल्हा म्हणून प्रसिध्द आहे तो ...

सातवाहनकालीन कर्‍हाड

महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील कर्‍हाड हे प्राचीन शहर सातवाहनकालीन आहे. सातवाहनकालीन ...

महाभारतकालीन कुंतलनगर काटोल

महाभारत काळात कुंतलनगर या नावाने काटोल प्रसिध्द होते. कुंतीच्या नावावरुन ...

Loading…