About Deepak Jadhav
मी एक शेतकरी आहेत ,लहान पणा पासून शेतीची आवड आहेत मला साहित्य बद्दल खूप आकर्षण आहे. मला लिहायला खूप आवडते खास करून मोटिव्हट करायला जास्त आवडते.
Contact: Website

विसरलेला काळ

आज सिमेंट च्या जगलात माणूस नुसता कोडातलाय त्याला रात्र न दिवस फक्त आणि फक्त पैसा एके पैसा च दिसतो बारा बारा तास काम करून येऊन साधी झोप पण नीट घेईना झालाय आजच माणूस. […]