मतांची पोतडी सत्तेची गोधडी : प्रथम अंक

ढ्यांग ढ्यांग इलेक्शन-मृदंग गुंजला

मीबी मंग तिकिटाचा चंग बांधला

वाटप-रांगेत धरी जोर चांगला

लांगुलचालन करून जोड सांधला

संप्रदाय ‘थोरां’चा नमुन वंदला

पवित्र ‘मंदिरीं’ कृपाप्रसाद लाभला

अखेरीस कँडिडेट-टिळा लागला

धुंदीला नच पारावार राहिला

प्रचंड फंड ज्यासाठी आजवर दिला

पक्षानें आज खरा पांग फेडला.               १

 

‘सीट’ नको-तीच, तरी ती सुमंगला

‘यंदा यशवंत तूं’, संदेश पोंचला

खांद्यावर झेंडा पक्षीय बांधला

उच्चनाद करत युद्ध-शंख फुंकला

दक्ष पूर्ण, लक्ष ‘मंद’ आजुबाजुला

‘भांग’ चढे , ‘खचित जय असेल आपला’

वृद्धिंगत करिन पक्ष-यशद-शृंखला.

पण फडात ‘दंगली’त नविन मामला

षंढ विरोधकगण, नव-डाव मांडला

माझ्याविरुद्ध ‘फ्रंट्’ एकत्र बांधला

उमेदवार फक्त-एक उभा ठाकला

दंड थोपटुन लढावयास पातला.

कुत्र्यांचा घोळका कितीक भुंकला

माशी-थवा जरी कितीक शिंकला

कितिक जरी अरिनें धरबंध सोडला

द्वंद्वाचा निश्चय मी ठाम ठेवला

प्रतिद्वंद्व्या, बघच रंगढंग आगळा

जंगजंग पछाडले , मी नसे बुळा

रंक न मी, खूप money, गाडी-बंगला

चीत कराया पुंडां , सज्ज मम व्हिला.           २

 

लढतीचा मी गुलाल उंच उधळला

संत न मी, पंथ स्वीकरी बुराभला

गुंडझुंड-संगतीत खेळ मांडला

संच-मंच-वृंद एकसंध जुंपला

तंत्रबद्ध  जंत्री-आधार  घेतला

मंत्रघोष यंत्रवत् ‘जय-जय’ निनादला

शिणती गात्रें, तरि विश्राम लांबला

गुंग रात्रिही , नसे प्रचार थांबला

धनसंचय उधळाया संगं आणला

बांध फोडला, न हात तंग ठेवला

साम-दाम-दंड-भेद योग्य मानला

डाव बघुन, जन-तांडा दंग जाहला.            ३

 

क्लांत जरि, न शांतता, संघर्ष वाढला

मोजणीत जय नि पराजय हिंदोळला

आस-निराशेचा थांबे न जरि  झुला

मुगुट मनीं धरलेला, मी न सोडला.

रिझल्ट अखेरिस, तो भूकंप थोरला !

हाय हाय ! जय खूपच लांब राहिला !

दंतओष्ठ खात गड बुलंद लढवला

झुंज शर्थिची, परि बलदंड जिंकला

मंथर मतदार, दिली वंचना मला

संपलेंच स्वप्न , पंथ बंद , खुंटला

गंतव्याचा प्रवास विफल, थांबला

भरण्यांआधीच सुयश-कुंभ सांडला.           ४

 

‘कमिशन’नें उंच जधिं निकाल टांगला,

ब्रह्मांडच आठवलें तत्क्षणीं मला !

तोंच, चंगळींत जो आकंठ डुंबला

चाटुकार-संघ, सांगतां न, पांगला

गजबज-संबंध नुरे, ओस चौफुला

‘हॉल’  हा सबंध खायला-उठे ‘दिला’

एकांतच फक्त हा सन्मित्र राहिला

शब्दहीन  होतसे आक्रंद मोकळा

रुदन जरि न, नेत्रानें थेंब सिंचला

हुंदका फुटे न, मी तुरन्त दाबला.                ५

 

सुन्न करी ऐसा  रिझल्ट जन्मला

अनंत-उदासी-कुठार-घाव घातला

‘सोंग’ कोणतें पुढें ,  महत्व ना मला

सिंह कसा कोल्ह्यांशी ‘जंग’ हारला ?

टांग मारतां नशीब, जीव आंबला

मात्र अंक प्रथम, नाट्यपूर्ण संपला.

खंक जाहलो पुरा, न खंत ही मला

मानभंग होइ म्हणुन प्राण खंगला

यत्न व्यर्थ सर्वसर्व , गर्व भंगला

हन्त हन्त ! अंत मी असा न कल्पला.            ६

*

द्यूत-आरंभाआधीच काढ अर्गला

ऐक, श्रेष्ठ-गुरु अनुभव सांगतो सला

पंडित प्रकांड नको हें कथायला  –

राजकारणाचा  कर  बंद  चोचला.

दु:खांमधिं जीव जे सांडत सुखातला

‘पढतमूर्ख’, बोंबलुन ‘किताब’ त्यांजला

मतमतांत संचरि तव गल्बला-खुळा

जाण परी, पॉलिटिक्स ही बुरी बला

अंग बद्ध, पंख बंद,  पंक-नद खुला

लांघण्यास लागतो ‘महंत’ ‘पोचला’

सज्जन तूं, उंचसखल-वक्र कां वळा ?

परवडेल कधि नच धंदा असा तुला

फुकट आत्महत्या ही,  धुंड नच हिला

बंधु, शांत संथ पथ नि:शंक तुज भला.             ७

 

चुकलो मी, चुनावीय घाट घातला

तूंतरि हरव न आनंद अंतरातला .                    ८

 

– – –

मंग  : मग

फड : कुस्त्यांच फड

दंगल : कुस्यांची ‘दंगल’ (स्पर्धा)

जधिं  : जेंव्हां

जंग : लढाई

दिला : दिलाला, मनाला, हृदयाला

सला : सलाह्, सल्ला

पंक  :  चिखल

किताब : ख़िताब, पदवी

चुनाव  : इलेक्शन, निवडणूक

संगं :  संगें, साथीनें, सोबतीनें

आस : आशा

कमिशन  : इलेक्शन कमिशन

बुरी बला : वाईट, त्रासदायक अशी गोष्ट / बाब.

अर्गला   : कडी

 

— सुभाष स. नाईक

 

 

 

 

 

 

 

 

सुभाष नाईक
About सुभाष नाईक 279 Articles
४४ वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले सीनियर-कॉर्पोरेट-मॅनेजर (आतां रिटायर्ड). गेली बरीच वर्षें हिंदी/हिंदुस्थानी, मराठी व इंग्रजी या भाषांमध्ये गद्य-पद्य लिखाण करत आहेत. त्यांची ९ पुस्तकें प्रसिद्ध झाली आहेत. पैकी ६ ‘पर्यावरण व प्रदूषण’ या विषयावरील इंग्रजी न हिंदी कवितांची पुस्तकें आहेत. दोन पुस्तकें , ‘रामरक्षा’ व ‘गणपति-अथर्वशीर्ष’ या संस्कृत स्तोत्रांची मराठी पद्यभाषांतरें आहेत. अन्य एक पुस्तक ‘मृत्यू आणि गत-सुहृद ’ हा विषयाशी संल्लग्न बहुभाषिक काव्याचें आहे. गदिमा यांच्या ‘गीत रामायणा’चें हिंदीत भाषांतर. बच्चन यांच्या ‘मधुशालचें मराठीत भाषांतर केलेलें आहे व तें नियतकालिकात सीरियलाइझ झालेलं आहे. टीव्ही वर एका हिंदी सिट-कॉम चें स्क्रिप्ट व अन्य एका हिंदी सीरियलमधील गीतें व काव्य लिहिलेलें आहे. कत्थक च्या एका कार्यक्रमासाठी निवेदनाचें हिंदी स्किप्ट लिहिलें आहे. अनेक मराठी व हिंदी पब्लिकेशब्समध्ये गद्य-पद्य लेखन प्रसिद्ध झालें आहे, जसें की, महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता, सत्यकथा, स्वराज्य, केसरी, नवल, धर्मभास्कर, धर्मयुग, धर्मभास्कर, साहित्य अकादेमी चें हिंदी जर्नल ‘समकालीन भारतीत साहित्य’ , मराठी अकादेमी बडोदा चॅप्टर चें मराठी जर्नल ‘संवाद’, तसेंच प्रोफेशनल सोसायटीचें इंग्रजी जर्नल यांत लेखन प्रसिद्ध झालेलें आहे.मराठी , हिंदी व इंग्लिश वेबसाईटस् वर नियमित गद्य-पद्य लेखन. कांहीं ई-बुक सुद्धा प्रसिद्ध.
Contact: Website

महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

रत्नागिरी जिल्ह्यातील नारळ संशोधन केंद्र

रत्नागिरी तालुक्यात भाट्ये येथे नारळ संशोधन केंद्र आहे. हे केंद्र ...

सातारा जिल्ह्यातील पवनऊर्जा प्रकल्प

महाराष्ट्र राज्यातील सातारा जिल्हा पवनऊर्जा जिल्हा म्हणून प्रसिध्द आहे तो ...

सातवाहनकालीन कर्‍हाड

महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील कर्‍हाड हे प्राचीन शहर सातवाहनकालीन आहे. सातवाहनकालीन ...

महाभारतकालीन कुंतलनगर काटोल

महाभारत काळात कुंतलनगर या नावाने काटोल प्रसिध्द होते. कुंतीच्या नावावरुन ...

Loading…