जीवनाचा खरा आनंद

केव्हां मिळेल मजला आनंद जीवनाचा   ।।धृ।।

बालपणाची रम्यता    मजा केली खेळ खेळता
निरोप देता बालपणाला   नाद गेला खेळण्याचा
केव्हां मिळेल मजला आनंद जीवनाचा ।।१।।

तारुण्याचे सुख आगळे   मादकतेने शरिर भारले
बहर ओसरु लागला   दूर सारतां घट प्रेमाचा
केव्हां मिळेल मजला आनंद जीवनाचा ।।२।।

प्रौढत्वाची शानच न्यारी   श्रेष्ठतेची ठरे भरारी
येतां दुबळेपणा शरिराला   उबग येई संसाराचा
केव्हां मिळेल मजला आनंद जीवनाचा    ।।३।।

जीवनातील प्रत्येक पायरी   मजलागी आनंदी करी
परी त्या क्षणिक सुखाला   संबंध होता देहाचा
केव्हां मिळेल मजला आनंद जीवनाचा   ।।४।।

आहे सारे प्रभूचे   भाव अर्पा मनाचे
समर्पण करा देहाचे   त्याग करा सर्वस्वाचा
तेव्हांच मिळेल खरा आनंद जीवनाचा   ।।५।।

डॉ. भगवान नागापूरकर
९००४०७९८५०
bknagapurkar@gmail.com

About डॉ. भगवान नागापूरकर 1390 Articles
डॉ. भगवान नागापूरकर हे निवृत्त सिव्हिल सर्जन आहेत. ते ठाणे येथे वास्तव्याला आहेत. त्यांचे अनेक लेखसंग्रह आणि काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

रत्नागिरी जिल्ह्यातील नारळ संशोधन केंद्र

रत्नागिरी तालुक्यात भाट्ये येथे नारळ संशोधन केंद्र आहे. हे केंद्र ...

सातारा जिल्ह्यातील पवनऊर्जा प्रकल्प

महाराष्ट्र राज्यातील सातारा जिल्हा पवनऊर्जा जिल्हा म्हणून प्रसिध्द आहे तो ...

सातवाहनकालीन कर्‍हाड

महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील कर्‍हाड हे प्राचीन शहर सातवाहनकालीन आहे. सातवाहनकालीन ...

महाभारतकालीन कुंतलनगर काटोल

महाभारत काळात कुंतलनगर या नावाने काटोल प्रसिध्द होते. कुंतीच्या नावावरुन ...

Loading…