थोडे राहून गेले …

लिहिले आजवर खूप, काही राहून गेले बापावरती लिहायचे, थोडे राहून गेले …   रोज सकाळी घाईत चेहरा पाहून जाई थकून येतो बाळ जेव्हा झोपून जाई असाच झालो मोठा डोळे सांगून गेले बापावरती लिहायचे, थोडे राहून गेले …   कष्ठ उपसले आईची त्या कदर होती लाड पुरवले बापाने ती उधार होती हात फिरवला जेव्हा डोई कळून आले […]

error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..