नवीन लेखन...
Avatar
About प्रमोद सुनिल जगताप
कवी - लेखक

ऊन पावसाचा खेळ…

पावसाची गोड गाणी तुझ्या सांगू का कानात… चिंब चिंब भिजण्याला चल जाऊया रानात… थेंब थेंब पावसाचा तुझ्या गालाव पडेल… खाली येत ओघळून दोन ओठांशी भिडेल… गार वा-याची झुळूक तुला सोसणार नाही… तवा मिठीत येण्याची उगा करशील घाई… माझ्या पाठीशी येईल दोन्ही हाताचे कुलूप… तुझ्या मोकळ्या केसांना सखे येईल हुरूप… गाणं गात पावसाचं जवा जमल गं मेळ… […]

error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..