पांडुरंग

तुझ्या नामी पांडुरंग आम्ही सारे झालो दंग।।१।। वारकऱ्या सवे संग भाव भक्ती नाही भंग।।२।। गाती सारे हे अभंग हा अबीर घे सुगंध।।४।। नाम जप हा व्यासंग तुझ्या दारी मी पासंग।।५।। या जगतात तू अथांग लागे कसा तुझा थांग।।६।। कशी करू सेवा सांग नाही फिटे तुझे पांग।।७।। हरी हरी हाच चंग भक्तीला नं चढे गंज।।८।। भजनात चढे […]

हत्तीदादा – बालकविता

हत्तीदादा 🐘🐘🐘🐘🐘🐘 हत्ती दादा हत्ती दादा सदा तुम्ही गवत खाता……१ चार चार तुमचे पाय खांबासारखे जाड जुड……२ सोंड मजेदार पिचकारीचा मान आंघोळ घाली तुम्हा छान छान…..३ कान बघा कसे भले मोठे पान सुपासारखे हालती दाण दाण दाण……४ इवलेसे शेपुट त्याची गंमत फार उडवता उडेना माश्या दोन चार…..५ इवलेसे डोळे बघता तरी कसे सर्कशीतले खेळ करता तरी […]

नशिब

नाही मज मायबाप नसे कुठे घरदार घर हे अनाथालय होतो उकीरड्यावर ।।१।। आता बघा झालो मोठा वावरतो समाजात विचारता जन्मदाता प्रश्न हे अनुत्तरीत ।।२।। थोर नशिबाचे फेरे छत्र खंबीर लाभले इथे वाढलो घडलो नाही काही बिघडले ।।३।। बद्धि अचाट अफाट माझे कवच कुडलं तिच्या जोरावर आज उच्च स्थान मिळवलं ।।४।। बळी कुमारीमातेचा शाप भोगतो जनाचा चेष्टा […]

गुज सांगती

झाडा वरल्या खोप्या मधल्या गुज सांगती पिला आपल्या…. १ चारा खाऊनी पाणी पिऊनी घरी आपल्या सुखी राहूनी…..२ पंखात बळ येता बक्कळ उडून जाती पिले सकळ……३ पिले उडाली आई एकली पाखरांसाठी हळहळली…..४ दुनियादारी ऐक रे न्यारी गुज सांगती समर्थ सारी….५ — सौ.माणिक शुरजोशी

मुक्ता ताटी

नको चिंता नको क्रोध मोह माया नको लोभ सारे काही दुर सारा ताटी काढा ज्ञानेश्वरा अपराध हा जनाचा साही आता मुखी ऋचा विश्व कोपे पेटे वन्ही बंधू राया व्हावे पाणी उणे-दुणे खुपे बोल संत बोधा आहे मोल पुर्ण ब्रम्ह आहे घर नको कुढू जगा तार ब्रम्हा सम विश्व सारे जनलोक थोर की रे आवरावे क्रोधाग्नीस जाणारच […]

1 8 9 10