Avatar
About डॉ. भगवान नागापूरकर
डॉ. भगवान नागापूरकर हे निवृत्त सिव्हिल सर्जन आहेत. ते ठाणे येथे वास्तव्याला आहेत. त्यांचे अनेक लेखसंग्रह आणि काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत.

दृष्टांताची किमया

निराकार तो असूनी व्यापतो,  सर्व विश्व मंडळ सूक्ष्मपणातही दिसून येतो,  करि जगाचा प्रतिपाळ….१ दर्शन देण्यास भक्त जणांना,  धारण करितो रूप तसाच दिसे नयनी तुमच्या,  ध्यास लागता खूप…२ दृष्टांत होणे सत्य घटना ती,  जीवनी तुमच्या घडे वेड लागता प्रभू चरणाचे,  सदैव स्वप्न पडे….३ कुणामध्येही अस्तित्व दाखवी,  हीच त्याची किमया परि टिपून घेई खऱ्या भक्ताची,  दृष्टांताची ही माया….४ […]

भक्ष्य

नदिकाठच्या कपारीमध्ये,   बेडूक बसला दबा धरूनी उडणाऱ्या त्या माशी वरते,  लक्ष सारे केंद्रीत करूनी…१, नजीक येवूनी त्या माशीचे,  भक्ष त्याने करूनी टाकले परि दुर्दैव त्याचे बघा कसे,  सर्पानेही त्यास पकडले…२, बेडूक गिळूनी सर्प चालला,  हलके हलके वनामधूनी झेप मारूनी आकाशी नेले,   घारीने त्याला चोचित धरूनी…३, ‘भक्ष्य बनने’ दुजा करिता,   मृत्यूची ही चालते श्रृखंला जनक असता तोच […]

दया प्रेम भाव

दया प्रेम हे भाव मनी,  जागृत कर तू भगवंता तुला जाणण्या कामी येईल,  हृदयामधली आद्रता शुश्क मन हे कुणा न जाणे,  धगधगणारे राही सदा शोधत असता ओलावा हा, निराश होई अनेकदा पाझर फुटण्या प्रेमाचा तो,  भाव लागती एक वटूनी उचंबळणारे ह्रदय तेथे,   चटकन येईल मग दाटूनी दया प्रेम या भावांमध्ये,  दडला आहे ईश्वर तो मनांत येता […]

स्थिर वा अस्थिर

स्थिर आहे जग म्हणूनी,  अस्थिर आम्ही जगू शकतो अस्थिर आहे जग म्हणून,  स्थिर आम्ही जगू शकतो….१ पोटासाठी वणवण फिरे,  शोधीत कण कण अन्नाचे थकला देह विसावा घेई, कुशीत राहूनी धरणीचे….२ धरणी फिरते रवि भोवतीं,  ऋतूचक्र हे बदलीत जाते जगण्यामधला प्राण बनूनी,  चैतन्य सारे फुलवून आणते….३ पूरक बनती गुणधर्म परि,  स्थिर असतो वा अस्थिर ते विश्वचक्र फिरवित […]

स्फूर्ती दाता

तुम्ही गेला आणि गेले सुकूनी माझे काव्य समजूनी आले रूप तुमचे होते जे दिव्य तुमच्या अस्तित्वाने मजला येत असे स्फूर्ती प्रफूल्लीत ते भाव सारे ओठावर वाहती कोकीळ गाते गाणे जेंव्हां वसंत फुलतो वनी मोर नाचे तालावरती श्रावण मेघ बघूनी हासत डोलत कळी उमलते प्रात: समयी दवबिंदूच्या वर्षावाची किमया सारी ही गात नाचत फुलत राहतो चैतन्याने कुणी […]

 लोभस चांदणे

चंद्र आज एकला नभी उगवला  । रात पुनवेची मधूर भासला  ।। मेघांचा गालीचा आज नाहीं दिसला  । शितल वारा अंगी झोंबू लागला  ।। उलटून गेली रात्र मध्यावरती  । लुक लुकणारे तारे आतां दिसती  ।। पेटल्या गगनीं असंख्य फुलवाती  । तीव्र-मंद प्रकाशानें त्या चमकती  ।। त्या असंख्यात चंद्रमा एकची सापडे  । जो लोभसवाणा म्हणूनी सर्वा आवडे  ।। […]

बाळाची निद्रा

चिंव चिंव करुं नकोस चिमणे,  बाळ माझे झोपले काय हवे तुज सांग मला ग,   देईन मी सगळे कपाट सारे उघडून ठेवले,   समोर ओट्यावरी मेवा समजून लुटून न्यावे,   डाळ दाणे पोटभरी घरटी बांध तूं माळ्यावरती,   काडी गवत आणूनी कचरा म्हणूनी काढणार नाही,   ही घे माझी वाणी नाचून बागडून खेळ येथे,    निर्भय आनंदानें परि शांत न बसलीस तूं […]

कृपा तुजवरती

कृपा होऊनी शारदेची,  कवित्व तुजला लाभले शिक्षणाच्या अभावांतही,  भावनाचे सामर्थ्य दिसले….१ कुणासी म्हणावे ज्ञानी,  रीत असते निराळी शिक्षणाचा कस लावती,  सर्व सामान्य मंडळी…२ कोठे शिकला ज्ञानोबा,  तुकोबाचे ज्ञान बघा दार न बघता शाळेचे,  अपूर्व ज्ञान दिले जगा….३ जिव्हें मधूनी शारदा,  जेव्हा वाहते प्रवाही शब्दांची गुंफण होवूनी,  कवितेचा जन्म होई….४ भाव शब्दांचा सुगंधी हार,  माझी अंबिका भवानी […]

सतत बरसणारी दया

प्रभू दयेची बरसात,   चालू असते सतत ज्ञानाची गंगोत्री वाहते,   पिणाऱ्यालाच ती मिळते प्रत्येक क्षण दयेचा,   टिपणारा ठरे नशिबाचा जलात राहूनी कोरडे,   म्हणावे त्यास काय वेडे फळे पडतां रोज पाही,   त्याची कुणा उमज न येई परि न्यूटन एक निघाला,   बघे गुरुत्वाकर्षण शक्तीला चहा किटलीचे झाकण हाले,   स्टिफनसनने इंजीन शोधले जीवनातील साधे प्रसंग,  शास्त्रज्ञांची बनले अंग प्रभू असतो […]

जाळी

धागा धागा विणून,  केली तयार जाळी गोल आणि बहुकोनी घरे,  पडली निर निराळी….१, स्थिर सुबक घरे,  जसा स्थितप्रज्ञ वाटे सर्व दिशांचा तणाव,  न दिसे कुणा कोठे….२, तुटेल फूटेल तरी,  सैलपणा येणे नाही जर ढिला झालाच तर, जाळी दिसणार नाही….३, जगे तो अभिमानानें,  मान ठेवूनीया ताठ संसारामधील क्लेश,  झेलीत होती त्याची पाठ….४ डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०

1 4 5 6 7 8 155