तू असा, तू कसा,

तू असा, तू कसा,
कोसळता धबधबा जसा,
अखंड जलप्रवाहाची जादू,
ओघ खळाळता जसा,—!!!
तू असा, तू कसा,
वावटळीचे वादळ जसा,
दाही दिशांना कवेत घेऊ,
पाहणारे थैमान’च जसा,
तू असा, तू कसा,
भडकता ज्वालामुखी संतापाचा डोंह उसळता,
आगीचा डोंब जसा,–!!!
तू असा, तू कसा,
दरीइतका खोल जसा,
आंत आंत डोकावता,
गहिरा गहिरा गूढ जसा,
तू असा, तू कसा,
उंच पहाडासारखा,
टक्कर कितीही देता,
“निश्चल, अचल” असा,
तू असा, तू कसा,
“गडगडाटी” मेघासारखा,
गर्जना करत करत,
वावरणारा “जलद” कसा,
तू असा तू कसा,
कोसळणारा पाऊस जसा,
अमृत-संजीवनी देऊन,
भिजवून टाकणारा जसा,
तू असा, तू कसा ,
अथांग समुद्रासारखा,
कधी भरती, कधी ओहोटी,
कधी शांत प्रशांत जसा,
तू असा, तू कसा,
लहानबाळासमरडणारा, मित्रासारखा पण अवखळ,
भित्रट बालक जसा,
तू असा, तू कसा,
कसदार नट जसा ,
भीतीच्या बहाण्याने,
जवळ येणारा प्रिय जसा,
तू असा, तू कसा,
निष्पाप निरागस बाळ जसा,
बिनसले कितीही तरी,
गळाभेटीने सर्वस्व जसा,—!!!!

हिमगौरी कर्वे©

About हिमगौरी कर्वे 49 Articles
मी मराठी भाषेची शिक्षिका असून मला काव्यलेखनाची खूप आवड आहे. माझा ज्योतिषाचा छंद असून मी व्यावसायिक ज्योतिषीही आहे. अमराठी लोकांना मराठी शिकवणे असे खास काम करत असते. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातील असतात. बाहेरच्या राज्यातून येणारे अमराठी लोक शिकतात. क्वचित प्रसंगी परदेशी लोकही शिकतात. मला वाचनाची खूप आवड आहे. मी एक *काव्यप्रेमी* बाई आहे.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

रत्नागिरी जिल्ह्यातील नारळ संशोधन केंद्र

रत्नागिरी तालुक्यात भाट्ये येथे नारळ संशोधन केंद्र आहे. हे केंद्र ...

सातारा जिल्ह्यातील पवनऊर्जा प्रकल्प

महाराष्ट्र राज्यातील सातारा जिल्हा पवनऊर्जा जिल्हा म्हणून प्रसिध्द आहे तो ...

सातवाहनकालीन कर्‍हाड

महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील कर्‍हाड हे प्राचीन शहर सातवाहनकालीन आहे. सातवाहनकालीन ...

महाभारतकालीन कुंतलनगर काटोल

महाभारत काळात कुंतलनगर या नावाने काटोल प्रसिध्द होते. कुंतीच्या नावावरुन ...

Loading…