नवीन लेखन...

कुंकू

नातिचरामि” चा मंत्र जपत,

त्याच्या पाठोपाठ घरात

आलेल्या कुंकवाच्या पावलांना

त्याच्याच पावलावर पाऊल टाकण्याची

दीक्षा अग्नीच्या साक्षीने मिळालेली ।
[…]

अंमल

व्यतिरीक्त सौंदर्याच्या पाहूण जे मी

तुझ्या प्रेमात पडाव अस तुझ्यात काहीच नव्हत …….
[…]

महाकवी कालिदास रचित ” रघु वंश “

अन्तः पुरीचे जन तै नृपापरी /

कुमार जन्मास अधी निरोपिती /

श्रवोनिया अमृत तुल्य आकक्षरे /

सर्व स्वेद वर्जुनी छत्र चामरे // १६ //

निर्वातशा स्थानिय पंक जापारी /

तटस्थ नेत्रे सुत पाहिल्यावरी /

नृपास प्रेम न समाय अंतरी /

विधू पाहता बहु पूर सागरी // १७ //
[…]

तू

तू

जीवनाच्या प्रवासात तासन – तास उभ राहून

एखाद्या स्त्रिची वाट पाहण्याची सवय तू मला लावलीस

आणि स्वत : मात्र नामानिराळी राहिलीस ……
[…]

म्हातारपण

म्हातारपण येण्यापूर्वी मृत्यू आला तरी चालेल

निदान दुसऱ्यांच्या डोळ्यात आपला मृत्यू पाहण तरी टळेल ……….
[…]

1 423 424 425 426 427 434
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..