वाट

दाटे विचारांत ओसंडून सैरभैर व्याकुळलेली वाट

वाटेवरी भग्न स्वप्ने उरी घेउनी जन्मली ही पहाट

पहाटे अखेरीस सर कालचा दिस, रेंगाळला सुन्न घाट

घाटावरी पाय ओढीत ही घट्ट धरली पुन्हा वहिवाट

 

धागे कसे जोडले हे असे सांधताना रुतोनी बसावे तिथे

तिथे वाटते सर्व संपून जावे फिरोनी पुन्हा नेमके आठवे

आठवांची ठेव गळकी जणु मनी मेघांचे काजळ दाट

दाटले प्रेम सर्वत्र आहे चालती आंधळे ना ही वाट

 

मनोरंजनी गुंतलो असे कि कुठे जायचे भान उरले कुठे

कुठे घ्यायची भरारी पंख विखरून हाती नुसती पिसे

पिसे राहिले ना कशाचे तरी कशी पायात येते वहिवाट

वहिवाट प्रसवते बीज मर्मबंधात प्रेम, पाउलेच होती वाट

— सुहास तांबे

महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

कोकणचा मेवा – टिकाऊ पदार्थ

ताज्या कोकणी मेव्याची चव अनुभवणे ही पर्वणीच असते. मात्र वर्षभर ...

कोकणचा मेवा – जामफळ

उन्हाळ्यातील उष्णता कमी करण्यासाठी निसर्गत: डोंगर उतारावर येणारे फळ म्हणजे ...

कोकणचा मेवा – फणस

प्रवासात सामानाचे वजन वाहून नेतांना कष्ट पडतात. पण कोकणातला फणस ...

कोकणचा मेवा – जांभूळ

कोल्हापूरकडे जातांना आंबा घाटाच्या परिसरात जांभळाची झाडे अधिक प्रमाणात आहेत ...

Loading…