वाट

दाटे विचारांत ओसंडून सैरभैर व्याकुळलेली वाट

वाटेवरी भग्न स्वप्ने उरी घेउनी जन्मली ही पहाट

पहाटे अखेरीस सर कालचा दिस, रेंगाळला सुन्न घाट

घाटावरी पाय ओढीत ही घट्ट धरली पुन्हा वहिवाट

 

धागे कसे जोडले हे असे सांधताना रुतोनी बसावे तिथे

तिथे वाटते सर्व संपून जावे फिरोनी पुन्हा नेमके आठवे

आठवांची ठेव गळकी जणु मनी मेघांचे काजळ दाट

दाटले प्रेम सर्वत्र आहे चालती आंधळे ना ही वाट

 

मनोरंजनी गुंतलो असे कि कुठे जायचे भान उरले कुठे

कुठे घ्यायची भरारी पंख विखरून हाती नुसती पिसे

पिसे राहिले ना कशाचे तरी कशी पायात येते वहिवाट

वहिवाट प्रसवते बीज मर्मबंधात प्रेम, पाउलेच होती वाट

— सुहास तांबेमहासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

सिंधूदुर्गाच्या संरंक्षणासाठी बांधलेला किल्ले पद्मगड

सिंधुदुर्गाचे महत्त्वाचे भौगोलिक स्थान ओळखून शिवरायांनी याच्या संरक्षणासाठी मालवणच्या सागरतीरावर ...

डोंबिवलीतील ग्रंथालय व वाचनालये

सुशिक्षितांचे शहर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या डोंबिवलीत अनेक समृद्ध ग्रंथालये आणि ...

बिनखांबी गणेश मंदिर, कोल्हापुर

कोल्हापुर शहराच्या महाद्वार रस्त्यावर हे मंदिर आहे. याला बिनखांबी गणेश ...

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवतीचा किल्ला

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधे असलेला निवतीचा हा किल्ला पर्यटकापासून बराच दूर आहे ...

Loading…