नवीन लेखन...

न उलगडणारी कोडी

( एका चित्रकाराच्या सरस्वतीच्या नग्नाविष्कारावरील तीव्र प्रतिक्रियेवर त्याचे व्यक्तिस्वातंत्र्य भोक्ते सखे तुटून पडले . सरस्वती चितारताना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असतं , मग सटॅनिक व्हर्सेसवर बंदी घालताना हे व्यक्तिस्वातंत्र्य कसं आड येत नाही ; आपल्या सामान्य बुद्धीला हे भेदभावाचं कोडं कधी सुटलंच नाही . ) तुमच्या नग्नतेला त्या संवेदना ; कुरवाळा सतत ‘ दुखणाऱ्या ‘ भावनांना रे आमच्या वेदना […]

आक्रंदन

काही अटळ गोष्टी कधीच होऊ नयेत असतात आशा वेड्या येतात ते क्षण सामोरे जेव्हा उडतात भ्रमाच्या चिंधड्या चिंधड्या नसते तयारी मनाची , बीभत्स विद्रुप सत्याला भिडण्याची समूळ उन्मळण्याची , उरी फुटण्याची , आत्यंतिक आक्रंदनाची धडपड संपण्यापूर्वी , अखंड असहाय तुम्ही धडपडताना वाटतं प्रचंड वैषम्य की येऊ शकलो नाही तुमच्या कामाला बाळगाव्या उरी बोचणाऱ्या वांझ वेदना की […]

प्रिय आईस

जीवनातल्या मंगलकलशा नाव तुझे आई असू दे स्तोत्र तुझे गाण्यासाठी माझी गीतगंगा वाहू दे ॥ जगातील महानता आकारावी का आई म्हणूनी का साकारावी उदात्तता मायेचे लेणे लेवूनी परिसीमा त्यागाची एकवटाया नि : स्पृह प्रेमाची मूर्ती होऊनी का यावे उदयास भाग्य जन्मींचे हे आईरुपानी , छत्र तुझे , दैव माझे , आई पुण्याई माझी सदैव राहूदे ॥ […]

कृतज्ञता

आज मागे वळून पाहताना मला उमगतेय की मला माझं अस्तित्व नाही… किंबहुना नव्हतेच कधीही कारण मी अंश आहे- तुमचाच वंश आहे तुमचाच मी भाग आहे- थोडा आईचा थोडा माझ्या पप्पांचा मग इतक्या उशिरा का या जाणीवांची जाण यावी अर्ध आयुष्य उलटल्यावर- स्पंदने का तीव्र व्हावी शक्तींच्या माझ्या उगम तुम्ही नि स्त्रोतही माझ्या न्यूनत्वाला निर्मीती तुमचीच मी; […]

स्वप्नात माझ्या येशील का?

आज रात्री पुन्हा एकदा स्वप्नात माझ्या येशील का? पुन्हा एकदा तशीच मला आर्त साद घालशील का? जीवनाचा एक डाव माझ्या संगे मांडशील ना! अमोलिक आसवांना माझ्यासंगे देशील का? तुझ्या माझ्या बंधनांना भावनांत गुंफशील का? सांग माझ्या वेदनांना तू दिशा देशील का? काळजाची स्पंदने माझ्या तू होशील का? चांदण्यात वेचलेली फुले तू नेशील का? माझ्यासाठी आसवांना वाट […]

एकतेची शपथ

चला बंधूहो एक होऊ या शपथ तुम्हाला शिवरायाची आज देऊ या, खंबीर शाश्वती, समर्थ भावी भारताची ॥ धृ ॥ प्रणाम असू द्या त्या शिवबाला प्रणाम हा लोकमान्यांना प्रणाम असू द्या वीरांना माझा, निष्ठांना नि मूल्यांना ॥ हिमालयासम पावित्र्याला नि शांतिच्या येथील पूजेला प्राणांहूनही प्रिय अशा या विशाल माझ्या देशाला ॥ १ ॥ हा हिंदूचा देश मुलांनो […]

माझं मागासलेपण

प्रस्थापितांनो मी तुमच्या विरुद्ध आहे मला माहीत आहे, साहेबाला न पटणाऱ्या त्या अंधश्रद्धा बनतात साहेबाला रुचणाऱ्याच गोष्टी विज्ञाननिष्ठ असतात कदाचित साहेबाचे बूटही विज्ञाननिष्ठ असावेत कारण ते चाटण्यात प्रस्थापितांचा पुढारलेपणा असतो म्हणूनच मी अंधश्रद्धाळू आहे कारण साहेबाची लाचारी मला जमत नाही ‘पिंजऱ्यातील’ पुढारलेपण मला भावत नाही मी मागासलेला आहे, कारण- माझ्या पूर्वजांचा मला यथायोग्य अभिमान आहे माझ्या […]

माझा भारत

दिव्यत्वाचा ध्यास जेव्हा मनास माझ्या घेरुन टाकतो वेड्यासारखा मी पुटपुटतो माझा भारत, माझा भारत ॥ १ ॥ तुझ्यावर जगणारी पाहून टोपीखालची बांडगूळं मी उगा विव्हळतो माझा भारत, माझा भारत ॥ २ ॥ तुझ्या वेदनेची कळ माझ्या काळजात उठते माझ्या जीवनाचा मंत्र तेव्हा माझा भारत, माझा भारत ॥ ३ ॥ तूच माझा जिव्हाळ्याचा एकमेव अर्थ जगण्याचा सत्ताधांना […]

रायगडा

नको रायगडा, तू रडू नकोस कारण तुझ्या प्रत्येक उसाशातून माझी कविता जन्म घेते शिवस्पर्शाची पावन धूळ मी मस्तकी लावताना तू विषण्णपणे हसला होतास अन् काळजाला हात घातल्यागत तुझी जखम वाहू लागली तुझ्या तोंडच्या शिवकथा ऐकताना ढासळणारी मातीही जीव गोळा करुन थांबली होती गादीवरच्या खादीमध्ये गहाणलेली मराठी अस्मिता पाहून तू वेडापिसा झाला होतास तुझ्या असहाय नजरेत तरळणाऱ्या […]

अस्मिता

मराठी मना माझ्या नको अंत पाहू पेटलेल्या युगी या नको मृत राहू ॥ धृ ॥ मराठी मना काय तुझी ही अवस्था कशी अस्मितेची तुला ही अनास्था मना-माझ्या मित्रा, ही कोणती रे निद्रा जिवंतपणाला ही का आली सुस्तमुद्रा मनोस्फुल्लिंगांना ही टाकतो मी ठिणगी होण्यासाठी पुन्हा जिवंत, जाग पाहू ॥ १ ॥ कुणी आणावा राजा शिवाजी राणा मराठी […]

1 2 3 6
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..