नवीन लेखन...

माझं गुपित

काळजाच्या डबीत, मनाच्या कुपीत जपलय् मी माझं इवलसं गुपित ॥ आहे त्याचा तर आनंद आहे नसत्याची नाही उणीव काही आनंदपरिमल दुःखाची मळमळ कुठल्या भासाची, तळमळ न ठेवत जपलय् मी माझं इवलंसं गुपित ॥ १ ॥ चक्रावणाऱ्या या चक्रव्यूहातून गुदमरवणाऱ्या गाढ गर्दीतून विवंचनांच्या वावटळींमधून शहाणपण माझं आटोकाट जपत जपलय् मी माझं इवलंसं गुपित ॥ २ ॥ जीवाचा […]

पाय

आपल्या हिमतीवर उभे रहाण्यापासून ते xxला लावून पळण्यापर्यंत पायांचा मानवी जीवनात भक्कम पाया आहे. गोष्टींना पाय फुटून त्या नाहीशा होणे किंवा तोंडात पाय (Foot in mouth) घालण्यापर्यंत आपण ऐकलं आहे, पण पायाला तोंड फुटलेलं अजून ऐकिवात नाही म्हणून हा प्रपंच! पाळण्यातले इवले इवले पाय नाचरे निखळ, नितळ निष्पापसे मखमली गोबरे निवांत शांत, भाबडे पहुडले बहुतसे सारे […]

आईला

तुमचं आमचं नातं कधी एका जन्माचं गुलाम नव्हतं ऋणं आपली फेडता फेडता बंध पावले गाढ दृढता ॥ १ ॥ मनाचा कुठला कोपरा काही जिथे तुमचा ठसा नाही तुमच्या लावल्या वळणांनी सरळ झाले मार्ग जीवनी ॥ २ ॥ दुर्धर दुर्गमशा वाटेवरती काजळलेल्या निराशराती संस्कारांचा दीप सोबतीला आशीर्वादाचा कवडसा ओला ॥ ३ ॥ तुम्ही आम्हा दिलं नाही असं […]

माझी नाळ

आईची आठवण अशी कधी सुटलीच नाही खरं सांगू, माझी नाळ कधी तुटलीच नाही झाडापासून फांदी वेगळी कशी, असावे सूर्याहून तेज अस्तित्वाची नांदी आईवेगळी नव्हती तेव्हा किंवा आज आतड्यांचा पीळ आम्ही कधी उलगडू दिलाच नाही ॥ पाठीवरला स्पर्श असो वा नजरेतली माया मार्गदर्शी, उत्प्रेरकही, पाठीशी आश्वासक छाया आनंदाच्या झंकारांनाही अंतर्नाद आई हा राही ॥ कुणा कळावा वा […]

आईचा स्पर्श

पुढे पडणाऱ्या प्रत्येक पावलाला एक लयबद्ध ताल आहे जाणिवेच्या तेवत्या ज्योतीला भावनेचं संतत तेल आहे जीवनाच्या अभंगाला, मनाच्या मृदुंगाला आईचा स्पर्श आहे हरएक श्वासात, प्रत्येक निश्वासात आईचा आभास आहे मनाच्या पापुद्रयांना जपणारा नितांत विश्वास आहे हृदयाच्या स्पंदनांना, काळजाच्या वेदनांना, आईचा स्पर्श आहे. आयुष्याच्या विवंचनांची, विटंबनांची, कुचंबणांची चढाओढ आहे निर्ढावलेल्या पाषाणशिळांना उद्धाराची आतुर ओढ आहे आश्वस्त मनांना, […]

आईच्या ६५व्या वाढदिवशी..

‘आई’ ही… चिरंतन आशा अनादि नि सुदैवाने अनंत मानवी आयुष्याला मात्र मर्यादा दुर्देवाने! ही खचितच खंत देवाचा अंश, आई परीसस्पर्श लाभून अवघे आयुष्य पुलकित! खूप काही सांगायला फारसे शब्द लागत नाहीत तुमच्या आमच्या आनंदाला कारणं फारशी लागत नाहीत -यतीन सामंत

आपलं (च) म्हातारपण

म्हातारपण असतं नाजूक साजूक तापून निवणाऱ्या एका काचेप्रमाणे म्हातारपण असतं दुखरं ठुसठुसतं उगा सलणाऱ्या शब्दांच्या वेदनांगत म्हातारपण असतं थकलेलं शीणलेलं दाट कापडाच्या उसवत्या वीणीप्रमाणे मन असतं अस्थिर, भिरभिरणारं तरंगणाऱ्या एका नि:संग पर्णाप्रमाणे म्हातारे डोळे असतात हळवे थोड्याशा प्रकाशाने भिरभिरतात जराशा आपुलकीनेही पाझरतात किंचित तिरीपीने येते तिरीमिरी आधाराला अशावेळी लागतं कुणीतरी म्हातारपण एकटं एकटं असतं आतुरतेने वाटते […]

आठवणींची पिसं

आठवणींचा डोह भासतो वरकरणी शांत नि:संग मात्र डुचमळता उठतात भावकल्लोळाचे अनंत तरंग वरवर वाटतात साऱ्या एका कुळीच्या एक जशा होतात बोलक्या जेव्हा, जाणवे एकमेकींचा अलग ठसा काहींचा केवळ नुसताच भास जवळून काहींचे जाणवतात श्वास काही रांगत्या काही रांगड्या मुकाट काही, काही अखंड बडबड्या काही गोड बोबड्या दुडदुडताना रुणझुणतात मनोपटलावर पुन:पुन्हा काही नव्हाळ, गव्हाळ रंगसाजिऱ्या कुजबुजती अस्पष्ट […]

आईच्या ६३व्या वाढदिवशी

वाढदिवसाच्या शुभेच्छा सादर प्रणाम शतवार शब्दांना पहावा पेलतो का भावनांच्या आपला भार लखलखीत रहाव्या उजळीत या आयुष्याच्या ज्योती अमोलिक क्षण अनेक उधळीत आनंदाचे मोती -यतीन सामंत

साठाव्या आठवणी

आयुष्याच्या मध्यान्ही, संध्याछाया झाकोळण्याआधी कधी वाटतं थांबावं, बसावं घडीभर निवांत आठवणींच्या रेशीमघड्या पसराव्या अलगद उलगडत सावलीला आठवणींचा पदर नि घ्यावी क्षणभर उसंत वळवावी नजर दूर मागे, मनाला रग लागेपर्यंत शिरावं मनाच्या पडवीतून भूतकाळाच्या माजघरात उघडावी कवाडं सारी, आजीबाईंच्या कपाटागत धुंडाळावे भ्रमिष्टागत ते सारे क्षण, काने-कोपरे जगाव्या, हुंगाव्या गतस्मृती, होऊन जिवंत क्षण सारे धुडकावून वर्तमानाचे सारे सावध […]

1 2 3
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..