स्वप्न मजला आवडते

ये ! प्रियकरा स्वप्नात माझ्या,  स्वप्न मजला भावते कल्पनेचे राज्य जरी असे,  आनंददायी वाटते….II धृ II तव प्रतिमा ही मनी बसवली, आठवण सदैव येवू लागली जागेपणी जे मिळे न मजला,  स्वप्नी मी सारे तेच अनुभवते…….१ स्वप्न मजला भावते, पूर्णत्वाचे सुख आगळे, जीवन प्रवाही येती अडथळे हवे हवेसे मनी ठरवी ते,  केवळ स्वप्नची मिळवूनी देते….२ स्वप्न मजला भावते, कल्पना भाव तरंगे […]

देहातील शक्ती

नासिकांसमोर हात ठेवा, लागेल तुम्हां गरम हवा थंड हवा आत जाते,  गरम होवून बाहेर येते अन्न पाणी घेतो आपण, ऊर्जा निघते त्याच्यातून भात्यापरि फुगते छाती,  हवा आत खेचूनी घेती आतल्या ज्वलनास मदत होते, उष्णता त्यातून बाहेर पडते भावना जेव्हां जागृत होती,  रोमरोम ते पुलकित होती अवयवे सारी स्फूरीनी जाती,  देहामधूनी विज चमकती धनको ऋणको विद्युत साठे, […]

माझे पणाची जाणीव

एका मोठ्या कारखान्याचा मालक, भासत होता छोट्या विश्वाचा चालक लाखो रूपयाची उलाढाल रोज होत होती, मागणी, पूरवठा, उत्पन्न याचा बनला होता त्रीकोण उत्पन्नानी घेतला होता उंची वरचा कोन, लक्ष्मी मालकावर प्रसन्न होती, खातां आलं असतं तर प्रत्येक जेवणांत पाव किलो सोनं आणि तोंडी लावायला चार हिरे पण नशीब दुर्दैवी बिचारे, मधूमेह आणि रक्तदाब होता त्याला, वर्ज्य […]

सौंदर्य दृष्टी

कां मजला ही सुंदर वाटते ?  दृष्टी माझी वा सौंदर्य तिचे ? कोण हे ठरवी निश्चीत,  मजला काही न कळते असेल जाण सौंदर्याची तर,  दिसेल सर्वच सुंदर नयनी तिच एक कशी असेल सुंदर,  जग सारेच असतां सुंदर सौंदर्याची दृष्टी नाहीं,  म्हणून सौंदर्य एखाद्यांत पाही पूर्वग्रह दुषित असते,  तेच सौंदर्याचे परिणाम ठरते मला जे भासते सुंदर,  दुजास […]

निरोप

तिक्ष्ण दृष्टी दे घारीसम देवा तिजला दूरवर बघत राहीन ती लेकीला लेक चालली निरोप घेवूनी सासरी भरल्या नयनी माय उभी शांत दारी जड पावले पडता दिसती लेकीची ओढ लागली त्याच पावलांना मायेची उंचावूनी हात हालवीत चाले  लेक जलपडद्यामुळे दिसे तीच अंधूक वाटेवरूनी जाता जाता दृष्टीआड झाली अश्रूपूसून पदराने माय घरात आली दूर गेले पाखरू ते आकाशी उडून […]

बदलती पिढी

पिढी गेली रूढी बदलली,  बदलून गेले सारे क्षणा क्षणाला बदलून जाते,  चित्त चकित करणारे….१, सुवर्णाचे दाग दागीने,  हिरे माणके त्यात पिढ्यान पिढ्याचे मोल राहती,  श्रीमंताचा थाट….२, चमचम आली तेज वाढले,  नक्षीदार होवूनी फसवे ठरले आजकालचे,  क्षणक जीवन असूनी….३, हासणारी ती फुले बघीतली,  आणिक इंद्र धनुष्य नक्कल करता निसर्ग कलेची,  दिसे त्यात ईश….४, ओबड धोबड बटबटती ते, […]

प्रथम शाहाणा कर

अपमान होईल तुझा शारदे हे घे तू जाणूनी मूर्खावरती बरसत आहेस जाणेना कुणी….१ ज्ञान-विज्ञान अभाव दोन्हीचा असे माझे ठायी भाषा साहित्य यांच्या छटा दिसून येत नाही….२ निर्धनासी धन मिळता  जायी हर्षूनी हपापलेला स्वभाव येई मग तो उफाळूनी….३ माकडाचे हाती मिळे कोलीत विनाशास कारण गैरउपयोग होई शक्तीचा नसता सामान्य ज्ञान…४ शब्द वाकतील तुझ्या कृपेने, भावना उफाळता वेड्यापरी […]

काव्य कलश

मोरपिसारा   काव्य कलश   ही दया कुणाची झाली, सापडे शब्दांचा झरा, उपसतो जरी सतत,  होत नसे निचरा….१, गोड पाणी शब्दांचे,  ओठी अमृत वाटे पेला भरता काठोकाठ,  काव्य हृदयी उमटे….२, पेला पेला जमवूनी,  कलश भरून आला नाहून जाता त्यात,  देह भान विसरला….३, सांडता पाणी वाहे,  परसते चोहीकडे आस्वाद घेई जो जो, विसर जगाचा पडे….४   डॉ. […]

आनंदात गाऊं

प्रेमिकांचे गीत गाऊं आनंदात न्हाऊ //धृ//   बागेमधल्या फुलानीं सुगंध आणिला वनीं फुलपाखरासमान  गंधशोषित जाऊ //१// प्रेमिकांचे गीत गाऊं     आनंदात न्हाऊ   कोकिळ गाते आम्रवनीं कुहू ss  कुहू ss स्वर काढूनी नक्कल करण्या तिची  उंच लकेरी घेऊं //२// प्रेमिकांचे गीत गाऊं   आनंदात न्हाऊ   श्रावणाच्या पडती सरी अंग भिजते थोडे परि सप्तरंगाचे इंद्रधनुष्य  आकाशांत पाहूं //३// […]

जीवन मृत्यू खेळ

सर्व दिशांनी घेरूनी येतो, मृत्यू तुमचे जवळीं सही सलामत निसटून जाणें, हीच कला आगळी….१, भक्ष्य त्याचे बनून जाणें, चुकत नाही कुणा, काळाची ती भूक असूनी,  माहीत असते सर्वांना….२, अविरत चालू लपंडाव तो,  जगण्या मरण्याचा शेवट हा जरी निश्चीत असला,  हक्क तुम्हां खेळण्याचा….३, खेळती काही तन्मयतेने,  रिझविती इतरजणां, खेळामधले नांव करूनी, आदर्श ठरती जीवनां….४   डॉ. भगवान […]

1 2 3 5