नवीन लेखन...
Avatar
About गिरीशकुमार कांबळे
MH -09 MH-09 MH-09 Civil ENGINEER Blogger @girishkumarkamble.blogspot.com
Contact: Facebook

बदल

बदल , चेंज आयुष्याच्या प्रत्येक वळनावर होणारा बदल, तसेच आपल्या बुद्धिमत्ता उंची वजन यामध्ये होणारा बदल .आयुष्यात बदल होणे हे गरजेचे आहे. येणारी प्रत्येक वेळ धरून ठेवावी अस वाटत असते .पण, येणारा प्रत्येक क्षण बदलत असतो .बदलणारा प्रत्येक क्षणाचा चांगला किंवा वाईट परिणाम आपल्या आयुष्यावर होतो .पण बदल होणे गरजेच आहे […]

error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..