दक्षिणेतील मोठे बंदर मंगलोर

दक्षिण पश्चिम कर्नाटकातील मंगलोर हे एक प्रमुख शहर आहे. हे शहर नेञावती व गुरपूर या नद्यांच्या मधोमध वसलेले असून ,अरबी समुद्रावरचे एक मोठे बंदर आहे. गुरपूर नदीच्या पाञाव्दारे अनेक मोठी जहाजे बंदरात आणली जातात.या निसर्गसंपन्न शहराच्या परिसरात सुंदर बीच असून देशभरातील पर्यटक येथे मोठ्या संख्येने येतात.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*