प्रेअरी गवताळ प्रदेश

प्रेअरी हा समशीतोष्ण कटिबंधातील गवताळ प्रदेश आहे. युरेशियात ‘स्टेप्स’, आफ्रिकेत ‘व्हेल्ड’, अर्जेंटिनात ‘पंपाज’, तर ऑस्ट्रेलियात ‘डाऊन्स’ या नावाने हा प्रदेश ओळखला जातो.

या प्रदेशात रेड इंडियन, गॉशो, हॉटेन्टॉट, किरगिज व कझाक जमातीचे लोक आढळतात. व्हेल्ड प्रदेशात सोने, हिरे, लोह आणि कोळशाच्या खाणी आहेत.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*